На головну

вбудовані оператори

  1. БАЗОВІ ОПЕРАТОРИ
  2. вбудовані драйвери
  3. УБУДОВАНІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ
  4. Вбудовані периферійні пристрої мікроконтролерів
  5. Вбудовані типи даних VBA
  6. вбудовані функції

У таблиці, наведеній нижче, використовуються наступні позначення: Xи Y - Змінні або вирази будь-якого типу; x и y- Речові числа; zи w- Речові або комплексні числа; m и n- цілі числа; A и B- Масиви (вектори або матриці); i - Дискретний аргумент; t - Будь-яка змінна; f- Будь-яка функція.

 оператор  клавіші  призначення оператора
X : = Y X : Y  локальне привласнення X значення Y
X ?Y X ~ Y  глобальне присвоєння X значення Y
X = X =  висновок значення X
X + Y X + Y  додавання X с Y
X + Y X [Ctrl] [?] Y  Те ж, що і додавання. Перенесення чисто косметичний.
X - Y X - Y  віднімання з X значення Y
X ? Y X * Y  множення X на Y
X / z  розподіл X на z
zw z ^ w  зведення z в ступінь w
z \  Обчислення квадратного кореня з z
n [Ctrl] \ z  обчислення кореня n-го ступеня з z
n ! n !  обчислення факторіала
Bn B [ n  Введення нижнього індексу n
An, m A [ n, m  Введення подвійного індексу
A A [Ctrl] 6 n  Введення верхнього індексу
 [Ctrl] [Shift] 4  підсумовування Х по i = m, m + 1,. . . n
$  підсумовування Х по дискретному аргументу i
 [Ctrl] [Shift] 3  Перемноження Х по i = m, m + 1,. . . n
#  Перемноження Х по дискретному аргументу i
$  підсумовування Х по дискретному аргументу i
&  Обчислення визначеного інтеграла f (t) на інтервалі [a, b]
?  обчислення похідної f (t) по t
 [Ctrl]?  обчислення похідної n-го порядку функції f (t) по t
 (§) '  Введення пари круглих дужок з шаблоном
x> y x> y  Більше ніж
x x  Менше ніж
x ? y x [Ctrl] 0y  Більше або дорівнює
x ? y x [Ctrl] 9y  Менше або дорівнює
z = w z [Ctrl] =w  Булево рівність повертає 1, якщо операнди рівні, інакше 0
z ? w z [Ctrl] 3w  Не дорівнює
|z| | z  Обчислення модуля комплексного z

Рішення матричних [2] рівнянь | Символьний розв'язок рівнянь | Порядок виконання лабораторної роботи 2 | Продовження таблиці 3 | Символьні обчислення | операції перетворення | Приклади символьних операцій у командному режимі | Оператори обчислення границь функцій | Завдання операторів користувача | Порядок виконання лабораторної роботи 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати