На головну

Безпека експлуатації підйомно-транспортного обладнання

  1. III. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ТУРИСТІВ, туристських ПАМ'ЯТОК І ОБ'ЄКТІВ
  2. Аналіз використання машин і устаткування
  3. Апаратно-програмний комплекс обладнання редакцій
  4. Оренда машин та устаткування. Лізинг і його види.
  5. БЕЗПЕКА
  6. БЕЗПЕКА
  7. БЕЗПЕКА
 Підйомно-транспортне обладнання: будівельні машини, транспортні засоби, машини мобільні та стаціонарні, засоби механізації, пристосування, оснащення - машини для штукатурних і малярських робіт, люльки, пересувні ліси, домкрати, вантажні лебідки та електроталі та ін. - Є джерелом підвищеної небезпеки на будівельної площадке.Конструкція обладнання повинна відповідати вимогам державних стандартів з безпеки праці. А знову купується обладнання повинно мати сертифікат на відповідність вимогам безпеки труда.Безопасность експлуатації підйомно-транспортного устаткування регламентується наступними документами: - ПБ 10-382-00 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; - ПБ 10-611-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників-вишок; - ПОТ Р-М-007-98 Міжгалузеві правила по охороні праці при вантажно-розвантажувальних роботах і розміщенні вантажів; - МДС 12-8.2007 Рекомендації по організації технічного обслуговування і ремонту будівельних машин; - МДС 12-12.2002 Методичні вказівки по розроблення та впровадження системи управління якістю експлуатації будівельних машин-МДС 12-19.2004 Механізація будівництва. Експлуатація баштових кранів в умовах обмеженого простору; - МДС 12-32.2007 Типові норми періодичності, трудомісткості та тривалості технічного обслуговування і ремонту вантажопідіймальних кранів.
 Небезпечні і шкідливі фактори при експлуатації підйомно-транспортного обладнання: - розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше; - пересуваються машини, механізми, конструкції, вантажі; - гострі кромки вантажу; - обвалення незакріплених елементів конструкцій будівель і споруд ; - падіння вищерозташованих матеріалів, інструменту; - втрата вантажний і власної стійкості, конструктивної міцності; - підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини; - загазованість і запиленість повітря робочої зони; - підвищений рівень шуму на робочому місці; - токсичні впливи етилованого бензину.
 Причини, часто призводять до аварій п-т. о.: - несправність або відсутність приладів і пристроїв безпеки; - Умисне відключення приладів безпеки шляхом заклинювання контакторів захисних панелей кранів; - перевантаження кранів при підйомі вантажів; - допуск кранів до роботи без проведення їх технічного огляду або зі строком огляду; - експлуатація кранів з вичерпаним терміном експлуатації; - установка стрілових кранів на площадках з ухилом, що перевищує паспортну величину для даного крана, на свіжонасипаному неутрамбованому грунті, а також поблизу котлованів або траншей на неприпустимому відстані; - відсутність належного контролю з боку посадових осіб за дотриманням обслуговуючим персоналом вимог виробничих інструкцій; - недоліки в навчанні обслуговуючого персоналу; - порушення обслуговуючим персоналом трудової та виробничої дисципліни; - допуск роботи кранів при метеоумовах (швидкість вітру), що перевищують допустимі межі.
 Безпека роботи підйомно-транспортного устаткування забезпечується: - розрахунком і підбором конструкцій; - технічним оглядом і умови наступного періодичного огляду, згідно встановлених правил: після монтажу, реконструкції, ремонту, а також періодично (наприклад, для кранів - часткове - не рідше одного разу в 12 місяців; повне - не рідше одного разу на три роки; - розрахунком і контролем в процесі експлуатації міцності канатів і вантажозахватних пристроїв, їх введенням в експлуатацію і періодичним умови наступного періодичного огляду; - забезпеченням стійкості кранів; - достатнім освітленням робочої зони; - визначенням та позначенням небезпечних зон;- Підбором і розрахунком пристроїв безпеки; - Призначенням відповідального за безпечну експлуатацію; - постійним контролем і наглядом за дотриманням заходів безпеки в процесі експлуатаціі.Безопасность виробництва вантажно-розвантажувальних робіт забезпечується: - вибором способів виробництва робіт, підйомно-транспортного обладнання та технологічної оснастки; - підготовкою і організацією місць виконання робіт ; - застосуванням засобів захисту працюючих; - проведенням медичного огляду осіб, допущених до роботи; - своєчасним і якісним навчанням.
 Пристрої і прилади безпеки -Підвищують надійність, знижують аварійність експлуатації підйомно-транспортного оборудованія.Для стрілових і самохідних кранів мають бути передбачені: - кінцеві вимикачі механізму підйому вантажозахоплювального органа в верхньому і нижньому положеннях і механізму зміни вильоту стріли в крайніх положеннях; - обмежувач вантажопідйомності; - покажчик вантажопідйомності і вильоту; - покажчик кута нахилу крана (кренометр); - сигналізатор небезпечної напруги (АСОН), спрацьовує при наближенні до лінії електропередачі; - звуковий сигнальний прібор.Башенние крани оснащують: - кінцевими вимикачами: механізму підйому вантажозахоплювального органа в верхньому і нижньому положеннях; механізму зміни вильоту стріли в крайніх положеннях; механізму пересування крана і візка (каретки); - обмежувачами вантажопідйомності; - анемометрами; - нульовий блокуванням контролерів; - звуковим сигнальним приладом; - пристосуванням для замикання рубильника, через який подається напруга на гнучкий кабель, не ввімкнений; - сигналізатором небезпечної напруги (АСОН), спрацьовує при наближенні до лінії електропередачі; - протиугінними захопленнями; - опорними деталями; - упорами і буферами; - за допомогою аварійного вимикача; - замикаючому пристосуванням для ввідного пристрою і панелі управління; - пристроєм захисного заземлення.

Питання для підготовки до тестування:

1. Які посудини, що працюють під тиском, повинні реєструватися в органах Ростехнагляду?

2. Яким документом регламентується робота з судинами, що працюють під тиском?

3. Які причини призводять до вибухів котлів?

4. Якими приладами безпеки оснащують парові і водогрійні котли?

5. Як забезпечується безпека експлуатації котлів?

6. Які причини призводять до вибухів при роботі компресорних установок?

7. Яким документом робота з судинами під тиском?

8. Вимоги вибухобезпеки при проектуванні котелень?

9. Заходи безпеки при роботі з компресорними установками?

10. Особливості роботи і причини вибухів при роботі газових балонів?

11. Умови зберігання і транспортування газових балонів?

12. Заходи безпеки при роботі з газовими балонами?

13. Якими документами регламентується робота з підйомно-транспортним устаткуванням?

14. Які причини призводять до порушення стійкості самохідних кранів?

15. Які причини призводять до порушення стійкості баштових кранів?

16. Як забезпечується стійкість кранів?

17. Яким приладами безпеки повинні бути оснащені стріляв підйомні крани?

18. Яким приладами безпеки повинні бути оснащені баштові підйомні крани?

19. Як забезпечують безпеку роботи підйомно-транспортного обладнання?

20. При якому вітрі повинна бути припинена робота вантажопідіймальних кранів?

об'єктів | Шкідливі речовини | виробнича пил | Шкідливі речовини в будівництві | Виробничий шум | виробнича вібрація | Електромагнітні поля і випромінювання | іонізуючі випромінювання | Електробезпека | Захист від атмосферної електрики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати