На головну

Технологія створення цифрових карт за допомогою персонального комп'ютера

  1. Amp; Завдання №4 Створення таблиці за допомогою Конструктора.
  2. CASE-технологія створення інформаційних систем
  3. CASE-технологія створення інформаційних систем.
  4. HTML - мова для створення Web-документів
  5. I. Технологія організованого спілкування школярів.
  6. III. Обробка списків за допомогою форми
  7. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.

З впровадженням комп'ютерних технологій в картографічне виробництво стала іншою
 послідовність етапів створення карт.

Повністю змінилися деякі види робіт: відбулося об'єднання укладач
 ських і оформлювальних робіт, виключені багато видів робіт: ручний фотонабір, введення сіток
 і заливок, фотографічні процеси, копіювання на пелюстках, трудомістка расчленітель-
 ная ретуш та ін. Натомість їм з'явилися нові види робіт: сканування вихідних материа
 лов, реєстрація растрових зображень, електронне кольороподіл і ін. В результаті тих
 гій створення цифрових карт буде відрізнятися від технології створення карт традицион
 вим методом. Деякі етапи залишилися незмінними, наприклад, початковий етап створення
 карти - редакційно-підготовчі роботи. Технологія створення цифрових карт може
 бути різною. У загальному вигляді послідовність створення цифрових карт може бути
 наступною:

1. Редакційно-підготовчі роботи.

На етапі редакційно-підготовчих робіт редактор розробляє керівні
 документи по створенню карти. Як і в традиційній технології, редактор карти ретельно
 вивчає район картографування, здійснює збір, аналіз і систематизацію вихідних
 матеріалів і на підставі цього пише редакційний план карти. Основними видами ра
 бот на етапі редакційної підготовки є:

- Збір, аналіз і систематизація картографічних матеріалів;

- Вивчення картографуванню території;

- Виготовлення макета компонування та інших макетів, необхідних для конкретного
 твори;

- Створення бази умовних знаків і шрифтів із зазначенням розмірів, шарів і стилів
 зображення;

- Підбір кольорів, створення електронної бази пропонованих квітів;

- Визначається послідовність складання-оформлення елементів змісту.
 Від якості підготовки документів залежить якість карти.

Вся документація ведеться в електронному вигляді у програмі Мгстозор Шогё. графіки
 тонового оформлення та всі необхідні макети створюються в тих векторних графічних
 програмах, які потім будуть використовуватися для складального-оформлювальних робіт.

2. Сканування вихідного картографічного матеріалу.

Вихідними матеріалами для сканування можуть бути:

- Раніше видані карти;

- Авторські оригінали;

- Розчленовані позитиви;

- Цифрові матеріали у векторному і растровому вигляді;

- Фотографії, слайди і різні ілюстрації.

Тиражні відбитки, авторські оригінали, розчленовані позитиви скануються з раз
 рішенням не менше 150 ф1 - для ручної векторизації, не менше 400 ф1 - для автоматичн
 ської. Автоматична векторизація може застосовуватися тільки тоді, коли при складанні
 не проводитиметься генералізація і узагальнення елементів карти.

Відскановане зображення повинно бути хорошої якості і тому необхідно
 виявити всілякі дефекти. Кольорову, тонову і яркостную корекцію растра, а також
 зміна контрасту, підкреслення контурів можна виконати в програмі Рко! О8кор.
Якщо растрове зображення буде поганої якості з великою кількістю дефектів, то
 зображення слід відсканувати повторно з іншими параметрами.

Матеріали для художнього оформлення карти (фотографії, ілюстрації, Слай
 ди і т. д.) скануються з необхідним дозволом або імпортуються в цифровому вигляді
 з різних джерел.

Зшивання фрагментів растрового зображення можна також виконати в програмі
Аёо'е Ркоокор або різних додатках, наприклад, в Ка & ег Бемді (додатку Аі1о-
 САП), Кат'ом
 (Додатку Базу Тгасе).

3. Реєстрація растрового зображення, т. е. прив'язка зображення до певної
 системі координат.

Щоб програма показувала растрове зображення правильно разом з векторним
 зображенням поверх нього, необхідно провести реєстрацію растрового зображення.
 Растрове зображення з піксельної системи координат перетворять в іншу систему
 координат таким чином, щоб на отриманий результат можна було коректно наклади
 вать інші шари інформації.

4. Комп'ютерна обробка зображення. Вона містить в собі:

а) створення шарів і бази даних;

б) векторизацію елементів змісту, якщо необхідно, з одночасною генерали
 зацией елементів змісту з урахуванням всіх правил топології за допомогою різного вище
 перерахованого програмного забезпечення;

б) кодування об'єктів і внесення в базу даних атрибутивної інформації.

5. Друк принтерних проб, коректура і редакційний перегляд.

На різних етапах виготовлення оригіналу карти здійснюється контроль за роботою.
 Цей контроль ведеться за допомогою перегляду кольорових і чорно-білих принтерних распеча
 струм. Невеликі зауваження приймаються коректором на екрані монітора. контроль здійс
 ствляется по всіх елементах змісту: перевіряється розподіл об'єктів по верствам, ка
 кість векторизації (сходи з растрової підкладки, неузгодженість елементів і т. д.), то
 пологіческіе відносини між об'єктами і ін.

6. Експорт результатів векторизації. Якщо потрібно зробити висновок карти офсетним
 способом, то векторне зображення експортується в картографічну видавничу систему
СогеЮгам або Ргее Напё .

Картографічне зображення створюється і виводиться на друк в шарах по фарбах:
 штрихові елементи і фонові елементи. Штрихові елементи створюються чистими тріад-
 ними фарбами, а фонові - змішанням тріадних фарб (СМГК) (Блакитний, пурпурний, жел
 тий, чорний). Наприклад, річки і берегова лінія озер мають колір «100С 0М 0У 0ДО» т. Е. 100%
 блакитний. Зелений колір в парках і скверах має колір «40С 0М 50У 0ДО» т. Е. 40% від блакитно
 го + 50% від жовтого - отримуємо світло-зелений.

Виконавши підготовчі роботи, створивши меню квітів, шарів і стилів, розробивши услов
 ні знаки, імпортувавши цифрову карту, наприклад, в програму СогеЮга ^, Ргее Напё, приставні
 пают безпосередньо до оформлення. Елементи художнього оформлення карти імпорті
 ються в файл з готової картою в найчастіше в форматах Т1РР в колірній моделі СМГК.

7. Друк принтерних проб, коректура, редакторський перегляд.

8. Формування цифрової інформації на машинних носіях. Передача на фо
 тонаборний автомат (ФНА) для отримання кольороподілених фотоформ.

8.1. Кольороподіл. Всі об'єкти, що містяться в файлі, після завершення оформлення
 повинні пройти певну обробку. Приводяться у відповідність використовувані
 в оформленні кольору. Якщо карта друкується тріадними фарбами СМГК, то зображення не
 повинно містити ніяких квітів в інших моделях. Вміщені в карті растрові фото
 графії також підлягають квіткоділенню. Цей процес виконується в програмі Рко! О8кор.
Таким чином, необхідно отримати файли для різних фарб.

8.2. Підготовка вихідних файлів у форматі Ро $18спр1 і передача їх на ФНА для по
 отримання кольороподілених фотоформ.

9. Підготовка до тиражування.

9.1. Виготовлення друкованих фотоформ і монтаж їх на друковані аркуші.

9.2. Друк барвистою проби і передача відбитків для затвердження в Контрольну
 редакцію.

Для отримання фотоплівок необхідні ФНА, проявочная машина і керуючий
 комп'ютер з програмним растровим процесором (К1Р). Растровий процесор переводить
 векторне зображення на екрані монітора в растрову форму на фотоплівці. після изго
 лення фотоформ і перевірки їх якості проводиться їх монтаж на друковані аркуші (ра
 бочіе позитиви). З робочих позитивів виготовляються форми для друку барвистою про
 б. Після коректури, редпросмотра і затвердження барвистою проби «в друк» вироб
 диться друк тиражу.

Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність і завдання курсу «Цифрова картографія»?

2. Перерахуйте переваги комп'ютерних технологій в процесі створення карт.

3. Дайте визначення цифрових, електронних карт.

4. Які види електронних атласів ви знаєте?

5. Що таке картографічні анімації? Наведіть приклади їх використання.

6. Що таке віртуальні картки?

7. Дайте визначення ГІС і перерахуйте їх відмінні риси.

8. Назвіть складові ГІС і дайте характеристику її структури.

9. Які дані можуть використовуватися в ГІС?

10. Що таке інформаційні шари карти в ГІС?

11. Як формуються і розташовуються шари в цифровій карті?

12. Від чого залежить кількість створюваних шарів в цифровій карті?

13. Що таке семантична (атрибутивна) інформація про об'єкти?

14. Що таке просторова інформація про об'єкти?

15. Дайте визначення і характеристику картографічних баз даних.

16. Які існують способи зберігання і представлення графічної картографіч
 ської інформації в цифровому вигляді?

17. Дайте визначення растрового зображення.

18. Перерахуйте і опишіть основні характеристики растрового зображення.

19. Назвіть і охарактеризуйте основні формати растрових файлів.

20. Яким чином можуть бути представлені просторові об'єкти в векторному

вигляді?

21. З якою метою використовують обмінні формати даних?

22. Назвіть і охарактеризуйте основні формати векторних файлів.

23. У чому полягають особливості форматів графічних даних в ГІС?

24. Які способи векторизації можуть використовуватися в даний час? Назвіть їх
 гідності й недоліки.

25. Що таке топологічні відносини між об'єктами в цифровій карті?

26. Що таке просторово-логічні зв'язки між об'єктами? Як їх прийнято вус
 Ніби ділити?

27. У чому полягає відмінність між метричними і логічними зв'язками між
 об'єктами?

28. Які вимоги пред'являються до формування просторово-логічних
 зв'язків для точкових об'єктів? Наведіть приклади.

29. Які вимоги пред'являються до формування просторово-логічних
 зв'язків для лінійних об'єктів? Наведіть приклади.

30. Які вимоги пред'являються до формування просторово-логічних
 зв'язків для майданних об'єктів? Наведіть приклади.

31. Перелічіть і охарактеризуйте основні вимоги до оцифрування об'єктів циф
 ровой топографічної карти за основними елементами змісту.

32. Дайте характеристику основних пристроїв перетворення просторової
 інформації в цифрову форму.

33. Перелічіть і дайте характеристику пристроїв виведення цифрової інформації.

34. Що входить в комплект обладнання, яке дозволяє отримувати фотоформи на
 плівці?

35. У чому полягає призначення растрового процесора?

36. Яке призначення фотоскладального автомата?

37. Що є заключним етапом підготовки до видання проектованої карти?

38. Яке програмне забезпечення використовують в даний час в картографіч
 ському виробництві?

39. Дайте характеристику векторизатор і їх функціональними можливостями.

40. Для чого призначені векторні графічні програми?

41. Для чого призначені растрові графічні програми?

42. Дайте характеристику систем автоматизованого проектування і їх функціо
 нальних можливостей.

43. Дайте характеристику основних етапах створення цифрових карт за допомогою пер
 сонального комп'ютера.
підсистеми ГІС | Організація даних в ГІС | База даних для залізниць | Способи представлення графічних зображень. растрові зображення | Формати растрових файлів | Векторне зображення. Формати векторних файлів | Формат графічних даних в ГІС Мар1пЮ | векторизация зображення | Топологія і топологічні відносини в цифровій карті | Основні вимоги до оцифрування об'єктів цифрової топографічної карти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати