На головну

Зображення каналів (канав) на картах в залежності від їх ширини

  1. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  2. II. Цензура як захист каналів доступу до свідомості
  3. IV. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ психопатологічних КАРТИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКОВОГО ЧИННИКА
  4. V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis
  5. V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis
  6. V.4. Правові категорії осіб в залежності від status familiae
  7. А як можна зображення зробити посиланням?
 Зображення каналу (канави) на карті  Ширина каналу або канави, м, при зображенні на картах масштабу
 1: 25 000  1:50 000  1: 100 000
 В одну лінію товщиною 0,1-0,2 мм  менше 3  менше 3  менше 3
 В одну лінію товщиною 0,3 мм  Від 3 до 5  Від 3 до 5  Від 3 до 10
 У дві лінії з просвітом між ними 0,3 мм  від 5-15  від 5-30  від 10-60
 У дві лінії зі збереженням действи котельної ширини в масштабі карти  більше 15  більше 30  більше 60

Судноплавні ділянки річок і судноплавні канали виділяються на картах великими бук
 вами шрифту (рис. 7.4). Також відповідним умовним знаком показується початок ре
 лярного судноплавства.

Мал. 7.4. Відображення на топографічних картах судноплавних і несудноплавних річок

На картах всіх трьох масштабів показуються всі водоспади і пороги на річках з подпи
 Сью висоти падіння води (в метрах).

При зображенні річок і каналів шириною більше 5 м вказуються їх ширина, глибина
 і характер грунту дна. Підписи повинні розташовуватися на карті не рідше ніж через 10 см
 в місцях впадання річок одна в іншу, а також поблизу зображення населених пунктів, па
 ромів, мостів.

У річок і каналів стрілками позначається напрямок течії приблизно через 8-10 см
 так, щоб напрямок течії легко читалося, також вказується швидкість течії води
 в річках, зображуваних в дві лінії.

Водопроводи, колодязі, джерела. На картах всіх трьох масштабів показують все
 наземні і підземні водопроводи (поза населеними пунктами).

Криниці, джерела показують з урахуванням особливостей місцевості та в залежності від
 масштабу карти. При складанні карт на посушливі і безводні райони показують все
 колодязі, ключі, джерела з їх характеристиками. Для районів, забезпечених водою, на кар
 тах масштабів 1:50 000 і 1: 100 000 роблять відбір колодязів і джерел і показують толь
 до орієнтири.

При складанні об'єкти гідрографії обов'язково пов'язують з іншими елементами
 змісту карти.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Які об'єкти гідрографії показуються на топографічних картах?

2. Які вимоги пред'являються до зображення гідрографії і гідротехнічних
 споруд на топографічних картах?

3. Як поділяється берегова лінія морів, озер і водосховищ при їх изображе
 ванні на топографічних картах?

4. Чому повинна відповідати берегова лінія морів, озер і водосховищ при їх
 зображенні на даних картах?

5. Які вимоги пред'являються до зображення обрисів берегової лінії морів,
 озер і водосховищ?

6. З якою площі показуються озера і водосховища?

7. Які озера обов'язково наносяться незалежно від розміру?

8. З якої площі показуються острова?

9. Як поділяються річки і струмки при їх зображенні на топографічних картах?

10. Як зображуються річки в залежності від їх ширини?

11. Як складаються річки, зображувані в одну лінію?

12. З якої довжини наносяться річки на топографічних картах великих масштабів?

13. Які вимоги пред'являються до зображення річок?

14. В яких місцях повинні розташовуватися підписи річок?

15. Як відображаються канали та канави на картах цих масштабів?

16. Які річки відносять до судноплавним? Як виділяються судноплавні ділянки річок і ка
 налов?

17. У якому випадку дається характеристика річок і каналів? Як часто повинна повторювати
 ся характеристика?

18. У якому місці необхідно мати у своєму розпорядженні знак напрямку течії річки?

19. Як відображається рельєф дна морів, великих озер і водосховищ?

20. Які гідротехнічні споруди показуються на цих картах?

7.3. Зображення населених пунктів і їх генералізація
на великомасштабних топографічних картах

До зображення населених пунктів на великомасштабних топографічних картах
 пред'являються особливі вимоги. Перш за все, повинна бути дана характеристика плани
 ровки міст, густоти забудови селищ сільського типу, окремих будівель, соціально
 культурних об'єктів, ширини вулиць, площ. У великих містах показуються залізно
 дорожні станції, вокзали, морські та річкові порти.

основними вимогами при зображенні населених пунктів на картах всіх мас
 штабів є:

1. Правильна передача розміщення населених пунктів на місцевості з відобра
 ем типу поселення, чисельності населення і політико-адміністративного значення.

2. Наочне відображення внутрішньої структури населених пунктів (характеру пла
 вання його вулиць і кварталів та щільності забудови кварталів будівлями), характер вогні
 стійкості (до масштабу 1:50 000 включно).

3. Правильна передача величини і зовнішніх обрисів населеного пункту, чітке
 виділення магістральних і головних вулиць, визначних будівель і споруд, а також зі
 споруд, які є орієнтирами.

4. Детальний відображення підходів до населених пунктів, природних перешкод
 (Яри, вимоїни, ставки і т. П.), Показ зелених насаджень.
Зображення шляхів сполучення і їх класифікація | Генералізація шляхів сполучення | Зображення рельєфу. Загальні відомості | Способи зображення рельєфу | генералізація рельєфу | Зображення рослинного покриву і грунтів. їх класифікація | Генералізація рослинного покриву і грунтів | Коротка характеристика основних етапів створення карт | складання карти | Розмір сторін трапецій в кутовій мірі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати