Головна

Разграфка карт. компонування

  1. База даних ГІС Інтеграція. Структура користувальницьких векторних карт. Структура растрових карт. Структура матричних даних про місцевість.
  2. Класифікація та призначення карт.
  3. Класифікація та призначення топографічних карт.
  4. КОМПОНОВКА ГОЛОВНОГО БУДІВЛІ ТЕС І АЕС
  5. Компонування економайзерів и підігрівніків
  6. Компонування верстата.
  7. Компонування функціональної схеми

Залежно від масштабу картографуванню території і її призначення карти можуть
 випускатися на одному аркуші або на декількох (багатолисті карти). Розподіл карти на
 окремі листи називається разграфкой карти. разграфка
 може бути прямокутної
и трапецієподібної.

при прямокутної разграфке карта ділиться по лініях, паралельним і перпендіку
 лярні до середньому меридіану, на листи однакового розміру. Цей вид разграфки использу
 ється на різних дрібномасштабних картах.

В трапецієподібної разграфке кордонами листів служать паралелі і меридіани. цей
 вид разграфки використовується на топографічних і оглядово-топографічних картах.

Позначення кожного аркуша називається його номенклатурою.

При створенні будь-якої нової карти виникає питання: як провести рамку по відношенню
 до території, що включити в рамку, де розташувати назву карти, масштаб, легенду,
 карти-врізки та інші додаткові і допоміжні елементи карти. Тому на са
 мом початковому етапі створення карти розробляється макет її компонування.

Розміщення на аркуші карти картографуванню території, визначення її рамок,
 розміщення зарамкового оформлення та додаткових відомостей
 називають компонуванням
 карти.

рамками карти є паралельні лінії, які обмежують зображення
 карти. При цьому розрізняють внутрішню и зовнішню рамки. Лінія, яка обмежує
 картографічне зображення (найближча до картографуванню території), називається
внутрішньої рамкою карти. Часто внутрішня рамка карти дається тонкою лінією, а на недо
 тором відстані від неї проводиться інша рамка, розділена на відрізки, які можуть
 відповідати хвилинах (на топографічних картах), градусам (на дрібномасштабних кар
 тах). Іноді на самій внутрішній рамці можуть бути нанесені хвилинні або градусні де
 лення. Хвилинна і градусна рамки необхідні для визначення по карті географічних
 координат або нанесення точок на карту за координатами. Закінчується оформлення карти
 зовнішньою рамкою. Компонування і оформлення топографічних карт стандартні і вироб
 дяться за зразком, розміщеному в кінці таблиць умовних знаків (див. рис. 2.9).

Для оформлення тематичних карт не існує певних стандартів. На них
 зовнішня рамка грає декоративну роль, може бути художньої та відображати тематику
 карти, наприклад, складатися з будь-якого орнаменту. Вдало підібрана рамка прикрашає
 карту і надає їй завершеного вигляду. Іноді рамка може не показуватися взагалі, а з
 ження тривати до країв листа карти «під обріз».

Будь-яка тематична карта - це складна графічна система. Вона полягає не тільки
 їх картографуванню території, але і з карт-врізок, фотографій, таблиць, легенди і т. д.
 Всі ці елементи повинні бути пов'язані між собою, один одного доповнювати і давати цілісність
 ву картину про картографуванню території.

При розробці компоновки карти враховуються багато факторів, наприклад, призначенням
 ня карти, проекція, масштаб карти, розмір паперу для друку карти, естетичне оформ
 ня, зручність користування карткою, наочність і інформативність майбутньої карти і ін.
 Компонування тематичних карт може бути дуже різноманітною. приклади компонувань
 представлені на рис. 2.10.

Мал. 2.10. Варіанти компоновок однолістних карт

Щоб грамотно скомпонувати елементи карти і виконати її оформлення, картограф
 повинен володіти певними дизайнерськими навичками і художнім смаком.
Елементи географічних карт | Картографічна сітка - мережа паралелей і меридіанів на карті. | Відмінні риси і властивості карт | Класифікація географічних карт | Класифікація карт за змістом | Класифікація карт за призначенням | Петровського | Загальні поняття про фігуру і розміри Землі | Точки перетину малої осі з поверхнею еліпсоїда називаються полюсами. | масштаб карти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати