На головну

Загальні поняття про фігуру і розміри Землі

  1. a. одиничні і загальні імена
  2. I. Загальні положення
  3. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  4. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  5. II. Про метод історико-критичної реконструкції поняття знака
  6. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  7. II. Від співака до поета. Виділення поняття поезії

Фізична поверхня Землі має складну і з геометричної точки зору не
 правильну поверхню. Відомо, що площа земної поверхні 510 млн кв. км, з них
 Світовий океан займає 71%, а суша 29% поверхні. Середня глибина Світового океану
 становить приблизно 3800 м, середня висота суші - приблизно 875 метрів.

З огляду на, що поверхня Світового океану становить приблизно% загальної поверхно
 сти Землі, то, говорячи про форму Землі, мають на увазі не її фізичну поверхню з усіма
 нерівностями (гори, височини, яри, ущелини і т. д.), а поверхня, збігається
 із середнім рівнем вод Світового океану, що знаходиться в спокійному стані. У геодезії
 і картографії ця поверхня називається геоидом. геоид - це рівень поверхні мо
 рей і океанів в спокійному стані, подумки продовжена під материки.

Таку назву для фігури Землі дав в 1873 р німецький вчений І. Лістинг.

Для зручності розрахунків і вимірів на земній поверхні геоид замінюють прибл
 женной до фігури Землі еліпсоїдом (рис. 2.1).

Мал. 2.1. Схема співвідношень поверхні геоїда і поверхні земного еліпсоїда (розріз по екватору)

еліпсоїд обертання - тіло, утворене обертанням еліпса навколо його малої осі.

Загальний земний еліпсоїд за обсягом дорівнює геоїда, центр його збігається з центром важки
 сти Землі, площина його екватора збігається з площиною екватора Землі. розміри земного
 еліпсоїда обчислюються за даними геодезичних, астрономічних, гравіметричних з
 вимірювань. У багатьох країнах вчені працювали над визначенням параметрів земної елліп
 Соід. Тому в різних країнах значення еліпсоїдів не збігаються між собою, так як
 вчені використовували різні вихідні дані.

Найбільш точні розміри земного еліпсоїда, підтверджені космічними дослі
 нання, були отримані в 1940 р групою вчених, які працювали під керівництвом члена-
 кореспондента АН СРСР, професора Ф. М. Красовського. У 1946 р постановою прави
 тва ці розміри були прийняті в СРСР, а еліпсоїда присвоєно ім'я Красовського. з
 спостережень штучного супутника Землі було отримано точне значення стиснення -
 1: 298,26, що підтвердило результат Красовського. Відхилення еліпсоїда Красовського від
 геоїда не перевищують 40 метрів. Орієнтування еліпсоїда проведена по Пулково (Пул
 ковського обсерваторія під Санкт-Петербургом). Сьогодні в Росії прийнятий референц-
 еліпсоїд Ф. М. Красовського. Його параметри наведені в таблиці.
Предмет і завдання картографії | Науково-технічні дисципліни картографії | Зв'язок картографії з іншими науками | Визначення географічних карт | Елементи географічних карт | Картографічна сітка - мережа паралелей і меридіанів на карті. | Відмінні риси і властивості карт | Класифікація географічних карт | Класифікація карт за змістом | Класифікація карт за призначенням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати