На головну

Елементи географічних карт

  1. Elements - електротехнічні елементи
  2. II. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.
  3. III.4.3) Види і елементи провини.
  4. Power Electronics - елементи силової електроніки
  5. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  6. Автогенераторного логічні елементи
  7. Активні і пасивні елементи електричних ланцюгів. Закон Ома

елементами карти є її складові частини, які включають математичну основу, картографічне зображення, допоміжне обладнання и додаткові дані (Рис. 1.3).

математична основа включає в себе картографічну проекцію і пов'язану
 з нею координатну сітку (сітки), масштаб и геодезичну основу.


Мал. 1.3. Схема елементів загальногеографічної карти

Картографічна проекція - це перехід з поверхні еліпсоїда на площину,
 який встановлює залежність між географічними координатами точок на поверхні еліпсоїда і прямокутними координатами тих же точок на площині.
КАРТОГРАФІЯ | Предмет і завдання картографії | Науково-технічні дисципліни картографії | Зв'язок картографії з іншими науками | Відмінні риси і властивості карт | Класифікація географічних карт | Класифікація карт за змістом | Класифікація карт за призначенням | Петровського | Загальні поняття про фігуру і розміри Землі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати