На головну

Науково-технічні дисципліни картографії

  1. В курсі дисципліни Інформатика, I курс, I семестр
  2. Стягнення за порушення трудової дисципліни
  3. Глава 11. Призначення дисципліни «військова топографія». Загальні відомості про топографічних картах.
  4. Графік вивчення дисципліни
  5. Дисципліни, які вивчають звукову сторону мови
  6. для поглибленого вивчення дисципліни
  7. завдання дисципліни

З визначення випливає, що картографія підрозділяється на ряд науково-технічних
 дисциплін, тісно пов'язаних між собою і один одного доповнюють. основними дисцип
 лінамі картографії є:

картографія - Вивчає способи створення і використання карт, класифікацію карт
 і їх властивості, а також розглядає загальні питання генералізації елементів карт.

математична картографія - Дисципліна, що вивчає математичну основу
 карт. Розглядає питання вибору картографічних проекцій для карт різної тематики та
 призначення. Практично питання зводиться до обчислення і побудови картографічної
 сітки
, Що складається з паралелей і меридіанів. Від правильності обчислення і побудови
 картографічної сітки залежить точність майбутньої карти, т. к. вона служить основою для вір
 ного географічного розміщення елементів змісту карти.

Складання загальногеографічних карт - Дисципліна, яка вивчає методи про
 проектуванні і складання загальногеографічних карт, в тому числі топографічних.

Складання тематичних карт - Вивчає методи проектування і складання
 тематичних карт (політичних, економічних, туристичних, екологічних та ін.)

цифрова картографія - Вивчає і розробляє теорію і методи створення цифро
 вих і електронних карт, а також автоматизацію картографічних робіт.

видання карт - Вивчає і розробляє технологію друкування, розмноження карт, ат
 ласов і іншої картографічної продукції.

картографічний дизайн - Вивчає теорію і практику художнього оформлення
 картографічних творів засобами комп'ютерної графіки.

картографічна семіотика - Вивчає теорію, методи побудови і використання
 картографічних знаків на різних картах.

Економіка і організація картографічного виробництва - Вивчаються питання ор
 ганізації та планування картографічного виробництва, використання устаткування,
 трудових ресурсів, питання підвищення і поліпшення продуктивності праці.

картографічна топоніміка - Вивчає географічні назви для правильної
 їх передачі на картах.
КАРТОГРАФІЯ | Визначення географічних карт | Елементи географічних карт | Картографічна сітка - мережа паралелей і меридіанів на карті. | Відмінні риси і властивості карт | Класифікація географічних карт | Класифікація карт за змістом | Класифікація карт за призначенням | Петровського | Загальні поняття про фігуру і розміри Землі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати