На головну

Показники стану і руху кадрів

  1. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  2. III. Аналіз результатів психологічного аналізу 1 і 2 періодів діяльності привів до наступного розуміння узагальненої структури стану психологічної готовності.
  3. IX. Психомоторики: РУХУ, довільно РЕАКЦІЇ, ДІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ
  4. А - при двосторонньому русі судів; б - при односторонньому руху
  5. А) Взаємно протилежні тенденції в психічної життя і діалектика їх руху
  6. А. Методи регулювання свого емоційного состоянія7
  7. Абсолютно тверде тіло - тіло, відстані між будь-якими точками якого, в процесі руху залишається незмінним.

Рух працівників організації характеризується зміною облікової чисельності працівників внаслідок прийому на роботу і вибуття з різних причин. У чисельність прийнятих включаються особи, зараховані у звітному періоді в дану організацію наказом про прийом на роботу. У чисельність вибулих включаються всі працівники, які залишили роботу в даній організації незалежно від підстав. Рух працівників характеризується показниками: загального обороту, обороту по прийому, обороту з вибуття, заповнення працівників, сталості кадрів.

Коефіцієнт загального обороту являє собою відношення сумарного числа прийнятих і вибулих за звітний період до середньооблікової чисельності працівників. Коефіцієнт загального обороту розраховується за формулою:

 , (33)

де Коо - Коефіцієнт загального обороту;

Чп - Число прийнятих працівників за звітний період, чол .;

ЧВ - Число вибулих працівників за звітний період, чол .;

Ч - Середньооблікова чисельність, чол.

Коефіцієнт обороту по прийому являє собою відношення числа прийнятих за звітний період до середньооблікової чисельності працівників

 , (34)

де коп - Коефіцієнт обороту по прийому;

Чп - Число прийнятих за звітний період, чол .;

Ч - Середньооблікова чисельність за звітний період, чол.

Коефіцієнт обороту з вибуття являє собою відношення числа вибулих за звітний період до середньооблікової чисельності працівників.

 , (35)

де Ков - Коефіцієнт обороту з вибуття;

ЧВ - Число вибулих працівників за звітний період, чол .;

Ч - Середньооблікова чисельність за звітний період, чол.

Коефіцієнт заповнення працівників характеризує заповнення працівників, які вибули з різних підставах з організації, знову прийнятими працівниками і розраховується шляхом ділення кількості прийнятих працівників за період на чисельність вибулих з різних причин за цей же період.

 , (36)

де Квосп - Коефіцієнт заповнення;

Чп - Чисельність прийнятих на роботу за звітний період, чол .;

ЧВ - Чисельність вибулих за звітний період, чол.

Коефіцієнт сталості кадрів відображає сталість чисельності працівників підприємства і розраховується за формулою:

 , (37)

де Кпк - Коефіцієнт сталості кадрів;

коп - Коефіцієнт обороту по прийому;

Ков - Коефіцієнт обороту з вибуття.

Якщо коефіцієнт сталості кадрів менше одиниці, то відбувається процес скорочення кадрового складу, якщо дорівнює одиниці, то кадровий склад постійний, якщо більше одиниці, то відбувається процес нарощування кадрового складу.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства можна розрахувати за будь-який проміжок часу (за місяць, квартал, рік). Середньооблікова чисельність працівників за місяць розраховується за формулою:

 , (38)

де Ч - Середньооблікова чисельність працівників за місяць, чол. / Дн .;

 Нс - Спискова чисельність працівників за кожний календарний

день місяця, включаючи святкові і вихідні дні;

Т - Число календарних днів звітного періоду.

Середньооблікова чисельність за рік визначається шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці звітного року і ділення одержаної суми на 12.
Виробнича потужність організації | Показники руху та ефективності використання основних засобів | Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів | Склад і класифікація оборотних коштів | Джерела фінансування та поповнення оборотних коштів організації | Показники ефективності використання оборотних коштів | Методи оцінки виробничих запасів і списання їх на вартість готової продукції | Поняття і склад нематеріальних активів | Оцінка нематеріальних активів | Амортизація нематеріальних активів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати