На головну

Визначення ступеня емоційної єдності в класі. Методика "Естафета" [2].

  1. I. Методика бухгалтерского учета
  2. А. Методика расчета длины ВПП, принятая в ВВС
  3. Безпосереднє визначення площі нафтогазоносності
  4. БЫСТРОТА И МЕТОДИКА ЕЕ ВОСПИТАНИЯ V
  5. Вибір системи збуту на зовнішньому ринку і визначення необхідних фінансових витрат.
  6. ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНЕННЯ
  7. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання

Мета: виявити наявність або відсутність у класі дієвої групової емоційної ідентифікації (ДГЕІ).

Хід виконання. Клас ділиться на 4 команди (по 7-9 осіб), між якими проводиться змагання у формі виконання декількох завдань (від 4 до 10) залежно від місця та часу проведення. Змагання проводиться за принципом естафети: члени команди послідовно виконують дії, причому результат попередньої дії включається як умова у виконання подальшого. Завдання можуть бути різного характеру: на обчислення, складання розповідей (з обмеженими умовами), складання фігур, віршів тощо.

Хлоп'ятам оголошується, що проводяться два конкурси: команд та їх капітанів. У першому випадку виграє команда, що отримала результат першою. Їй дається максимальне число балів (від 7 до 9 залежно від кількості членів команди). Команда, що закінчила естафету другою, отримує на 1 бал менше, з третьої знімається 2 бали, з четвертої - 3. При цьому особливо враховуються допущені помилки (помилки в обчисленнях, помилки при складанні вірша - порушення рими, розміру, стилістичні помилки при складанні розповіді і т.д.). Якщо команда отримала невірну відповідь, то вона карається: з неї знімається 3 бали. Таким чином, команда, що закінчила естафету першою, може опинитися на останньому місці, якщо її членами були допущені помилки.

У другому випадку - конкурсі капітанів - також бере участь вся команда, але бали отримує тільки капітан. Виграє той капітан, який першим дасть остаточну відповідь. Він отримує максимальну кількість балів (наприклад, 4, якщо були 4 команди). Команда, що закінчила естафету другою, приносить своєму капітанові на бал менше, третя команда "знімає" зі свого капітана 2 бали і так далі. Такий розподіл при правильному кінцевому результаті. Якщо ж відповідь неправильна, то з капітана знімається 3 бали. Тому він може виявитися останнім, навіть якщо його команда першою закінчила естафету.

Ці умови кожного разу спеціально оговорюються перед початком виконання завдання.

Обробка отриманих даних. Для встановлення рівня ДГЕІ в колективі потрібно порівняти швидкість виконання кожною командою завдання в умовах змагання команд (перший випадок) і їх капітанів (другий випадок).

Якщо в тих випадках, коли карався тільки капітан, швидкість виконання завдання значно вища, ніж при загальному покаранні, то можна стверджувати про відсутність емоційної єдності з капітаном. Інакше (якщо швидкості приблизно рівні) колектив володіє яскраво вираженою ДГЕІ (не дивлячись на те, що покарання загрожує одному, всі члени колективу діють так, якщо б вони каралися). Окрім спостереження за темпом роботи фіксуються також й інші непрямі прояви ідентифікації (наприклад, мовні вислови на адресу того, хто помиляється).  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Методика "Емоційна спрямованість" [2]. | Методика "Характеристика" [2]. | Методика "Самооцінка скромності" [2]. | Методика "Самооцінка колективізму" [2]. | Методика "Ти громадянином бути зобов'язаний". | Методика "Естетична схильність" [2]. | А зараз, якщо знаєш, напиши прізвище будь-якого кінорежисера, і назву якого-небудь його фільму. | Які передачі по радіо (з перерахованих вище) ти любиш найбільше? | Ознаки відсутності працьовитості. | Вибираючи професію, на що ви орієнтуєтеся (потрібно підкреслити)? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати