На головну

Методика "Bіяло" [2].

  1. I. Методика бухгалтерского учета
  2. А. Методика расчета длины ВПП, принятая в ВВС
  3. БЫСТРОТА И МЕТОДИКА ЕЕ ВОСПИТАНИЯ V
  4. Визначення ступеня емоційної єдності в класі. Методика "Естафета" [2].
  5. Вопрос 2. Клинико-физиологическое обоснование и методика занятий в период родов
  6. Вопрос 3. Клинико-физиологическое обоснование и методика занятий в послеродовом периоде
  7. Вторая методика - способ перестройки своих чувств, эмоций и энергетических взаимодействий с любым человеком, объектом и всем окружающим миром.

Мета: проаналізувавши вислови дітей, визначити рівень знання ними норм і принципів моралі.

Хід виконання. УчніIV-V класів відповідають на запитання, які пропонуються їм дещо незвичайним способом: вони написані на кольорових листах паперу, з яких складено віяло. Учні по черзі витягують з "віяла" аркуші, вони пропонують своє запитання всьому класу, стаючи ведучими на той час, поки обговорюється питання. Зміст питань може бути різним залежно від того, які саме етичні якості вивчаються.

Наприклад, для того, щоб з'ясувати уявлення учнів про таку важливу якість, як колективізм, можна включити у "віяло" наступні запитання:

1. Що означає жити в колективі й бути колективістом?

2. Які справи об'єднують людей у колектив?

3. Яким би ви хотіли бачити колектив вашого класу?

4. Які вимоги потрібно виконувати кожному, щоб по праву називатися членом колективу?

5. Кого з відомих вам людей можна назвати справжніми колективістами? Чому? Розкажіть про них детально.

Для вивчення уявлень учнів про інші етичні якості аналогічним чином можна скласти відповідну групу запитань.

Обробка отриманих даних. У ході обговорення соціальний педагог фіксує вислови дітей, а потім проводить їх аналіз з погляду відповідності нормам і принципам моралі. На підставі аналізу робиться педагогічний висновок про рівень уявлень учнів про якість, що вивчається. При цьому можна використовувати ту ж класифікацію рівнів, що і в попередній методиці.

   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Результати екзамену з історії України | Результати іспиту з історії України | Медіана - це серединне значення у варіаційному ряду результатів вимірів. | Вибір міри центральної тенденції | Стандартне відхилення, що позначається s, визначається як позитивне значення квадратного кореня з дисперсії. | Кореляційна залежність | За рівнем статистичної значущості | Методика діагностики сім'ї | Матричне структурування. | Програма вивчення сім'ї учня |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати