Головна

Критерії оцінки вихованості учнів

  1. В організації навчання учнів
  2. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів
  3. Внесення змін до системи якості та до правил і порядку оцінки системи
  4. Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів
  5. Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності
  6. Для оцінки якості питної води бактеріолог провів її санітарно-бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкової палички в 1 л води?
  7. Економічна оцінка і критерії вибору варіантів проектних рішень
Якості життя Вікові прояви якостей
I - IV класи V - VIII класи IX - XI класи
1. Громадянські якості (відношення до Вітчизни, прояв патріотичних почуттів) Наявність друзів, добровільна участь в самообслуговуванні, в колективних іграх, трудових справах, готовність допомогти другу, прагнення не підвести клас. Інтерес до читання казок, билин, оповідей, до минулого і сьогодення рідного краю Активна участь у справах класу і школи, прояв ініціативи, виконання спільних рішень і домовленостей, вимогливість до своїх вчинків і поведінки друзів, звичка допомагати іншим. Знання історії Батьківщини, подій в Україні, почуття співпереживання за справи в країні, дбайливе відношення до шкільного майна і устаткування Співпереживання за честь школи і класу, безкорисливість, товариство і готовність надавати допомогу іншим. Інтерес до культури свого народу і світової культури, добровільна участь в інтернаціональних заходах. Дбайливе відношення до державної власності і готовність захищати Україну
2. Гуманістичні якості (відношення до людей, здатність до милосердя, співчуття) Доброта, дружелюбність, дбайливе відношення до малюків, готовність поділитися книгами, іграшками, любов до тварин. Повага до старших, учителів, батьків. Почуття співчуття і милосердя Любов до людей, доброзичливе відношення до оточення, дбайливе відношення до усього живого. Готовність надати допомогу. Розуміння цінності й неповторності кожної людини, недоторканості кожного людського життя Непримиренність до антигуманних вчинків, терпимість і доброзичливість до людей, незалежно від віросповідання, національності, становища в суспільстві
3. Творчі якості (відношення до улюбленої справи, здатність до самореалізації і інновацій, до створення нового, у тому числі в праці, художній творчості, мистецтві) Розвиненої емоційної сфери і образного мислення, інтерес до спілкування з природою, бажання розглядати репродукції художників, ліпити, майструвати, робити підробки, малювати. Участь в роботі гуртків, студій. Бажання проявляти самостійність і наполегливість в праці Участь в краєзнавчій роботі, відвідування виставок, музеїв, участь в творчих конкурсах, олімпіадах, відвідування творчих об'єднань. Прагнення усе робити красиво, особливий інтерес до уроків художньо-естетичного циклу Прагнення внести нове в особисту діяльність, в роботу класу, творчого об'єднання. Цілеспрямована самоосвіта, відвідування театрів, концертів, виставок. Участь в конкурсах, виставках. Знання і розуміння витворів класичного і народного мистецтва
4. Соціально-психологічні якості (відношення до власного "Я", внутрішня свобода, власна гідність, здатність до самодисципліни і відповідальної поведінки) Старанність, дотримання правил поведінки в школі, на вулиці, в громадських місцях, уміння говорити правду і відстоювати її, щирість в почуттях і судженнях. Звичка не брати без дозволу чужі речі, добровільне визнання своїх помилок, виконання обіцянок і даного слова Наявність навичок самостійної праці, внутрішніх регуляторів поведінки, наявність власної думки з різних питань. Відповідальне виконання вимог батьків і педагогів. Здатність визнавати свої помилки, виконання обіцянок Нетерпимість до брехні, обману, крадіжкам: порядок і організованість в колективних справах. Готовність відстоювати свою думку, рішучість, уміння долати страх і прийти на допомогу. Сила волі, успіхи в самовихованні й саморозвитку.
5. Екологічні й економічні якості (відношення до навколишньої дійсності, природи, сучасних індустріальних технологій) Уміння виконувати і дотримувати вимоги особистої гігієни, підтримувати чистоту в навколишньому просторі. Берегти тварин, рослини, не забруднювати ліс, воду. Знати шкідливі для здоров'я ягоди, гриби, продукти виробництва (ртуть, продукти горіння). Дбайливе відношення до хворих, немічних людей похилого віку, дітей. Знання зразків грошей і уміння рахувати їх на побутовому рівні, знання основних прибутків і витрат в сім'ї, уміння виділяти головні й другорядні витрати в сім'ї Усвідомлення об'єктивного різноманіття світу і взаємозв'язку людини, тварин, природи: - не вживати і знати про шкоду здоров'ю алкоголю, нікотину, наркотиків; - знання і усвідомлення шкоди для здоров'я раннього сексуального життя і передчасної вагітності; - підтримка чистоти і охайності зовнішнього вигляду; - знання вартості й якості основних продуктів харчування, предметів одягу, ужитку і культурного дозвілля. Уміння розраховувати особисті та сімейні витрати і прибутки. Знання ринкової вартості праці в різних галузях життєдіяльності. Знання цивільного законодавства Участь у свідомій природоохоронній діяльності: - уміння і готовність надати першу медичну допомогу в умовах загрози здоров'ю собі і тим хто оточує. Знання стан свого здоров'я і уміння підтримувати його; - знання суті основних міжнародних документів про права людини; - уміння планувати особистий і сімейний бюджет; - уміння реально оцінювати свої життєві потреби; - володіння основними економічними поняттями.

 

Соціально-педагогічне діагностування - це тонке дослідження соціально-психологічних характеристик дитини, прихованих у глибинах його особистісної структури, здійснюване шляхом спеціально розроблених методик як у контексті природно протікає життя дитини, так і в лабораторних умовах.

Вивчення характеристик виховного результату, тобто вихованості дітей, по ходу виховного процесу зовсім обов'язково, це дозволяє встигнути вчасно внести педагогічний коректив в роботу з дітьми, щоб підтримувати позитивний розвиток дітей як-небудь змінити вектор розвитку при негативному його напрямку.

   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

ISBN 978-966-617-269-6 | ББК 74.60р3 | Історіографія соціально-педагогічної діагностики | Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Діагностична професіограма соціального педагога | Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів | Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати