На головну

Критерії вихованості особистості школяра

  1. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів
  2. Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів
  3. Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності
  4. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини.
  5. Економічна оцінка і критерії вибору варіантів проектних рішень
  6. Зі школярами, колегами
  7. Корекційна програма роботи з учнями, що мають низький рівень вихованості

У якості критерію вихованості особистості школяра розглядаються її активна громадянська позиція, що проявляється в ціннісних стосунках особистості до дійсності. З безлічі таких стосунків можна вичленувати як найбільш інформативні:

· відношення до навчання;

· відношення до людей;

· відношення до самого себе;

· відношення до природи;

· відношення до праці;

· відношення до дійсності.

Кожен показник входить в зміст стандартизованої характеристики вихованості школяра і має 4-бальну градацію, що характеризує рівень його розвитку. З точки зору реалізації виховних цілей в розвитку школярів ці рівні умовно можуть бути названі як:

· педагогічно доцільний.....4

· допустимий........................3

· тривожний..........................2

· критичний...........................1

Інший підхід вивчення рівня вихованості - по п'яти групах якостей, стосунків особистості, що охоплюють усю структуру, - представленій у таблиці.

Критерії, показники і методики вивчення рівня вихованості школярів, сформованості життєво важливих потенціалів особистості учня можна побачити в нижче приведених таблицях.

Критерії Показники
1. Сформованість пізнавального потенціалу особистості випускника. 1. Навчання учнів. 2. Розвиненість мислення. 3. Пізнавальна активність.
2. Сформованість морального потенціалу особистості випускника. 1. Моральна спрямованість. 2. Сформованість стосунків особистості випускника до Батьківщини, сім'ї, школи, до себе, навчання, природи, праці, класному колективу.
3. Сформованість комунікативного потенціалу особистості випускника. 1. Комунікабельність. 2. Сформованість комунікативної культури.
4. Сформованість фізичного потенціалу особистості випускника. 1. Стан здоров'я. 2. Розвиненість фізичних якостей.
5. Сформованість естетичного потенціалу особистості. 1. Розвиненість почуття прекрасного і інших естетичних почуттів.

У кожній освітній установі, як показує практика, відповідно до обраних критеріїв і показників підбирається комплекс прийомів і методів для вивчення результативності виховної діяльності. У цей комплекс входять як традиційні методи (педагогічне спостереження, анкетування, методи експертної оцінки і самооцінки), так і сучасні методики психолого-педагогічної діагностики. Наприклад, блок діагностичних методик для дослідження сформованості пізнавального і морального потенціалів особистості може бути таким:

Аспекти вивчення Діагностичні засоби
1. Сформованість пізнавального потенціалу особистості учнів. 1. Методики вивчення розвитку пізнавальних процесів особистості дитини. 2. Шкільний тест розумового розвитку (ШТРР). 3. Методи експертної оцінки педагогів і самооцінки учнів. 4. Педагогічне спостереження.
2. Сформованість морального потенціалу особистості учнів. 1. Тест Н. Щуркової "Роздумуємо про життєвий досвід" для визначення моральної спрямованості особистості. 2. Методики Б. Битинаса і М. Шилової для вивчення вихованості учнів. 3. Методи експертної оцінки педагогів і самооцінки учнів. 4. Педагогічне спостереження.

Необхідно звернути увагу експертів на вивчення ефективності функціонування виховної системи школи, так як ядро виховної системи - єдиний виховний колектив школи. У рамках такої системи живе, росте і розвивається як Особистістьшколяр.

   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ISBN 978-966-617-269-6 | ББК 74.60р3 | Історіографія соціально-педагогічної діагностики | Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Діагностична професіограма соціального педагога | Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів | Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати