Головна

Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів

  1. Алгоритм вивчення кон'юнктури конкретного товарного ринку
  2. Алгоритм вивчення сім'ї [7].
  3. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  4. В організації навчання учнів
  5. Вивчення особистісних особливостей школярів
  6. Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів
Показники Признаки прояву якостей
Яскраво проявляються Проявляються Слабо проявляються Не проявляються
До суспільства
Суспільно-політична активність Регулярно читає газети, слухає передачі по радіо і телебаченню, політично добре обізнаний, активний в громадській діяльності Регулярно читає газети, слухає передачі по радіо і телебаченню, політично добре обізнаний, але самостійно не включається в політичну діяльність Політично недостатньо обізнаний, нерегулярно читає газети, вимагає постійного спонукання з боку громадської думки і дорослих Політично мало обізнаний, рідко читає газети, навіть якщо цього вимагають дорослі
Обов'язок і відповідаль-ність Виконує громадські доручення охоче, відповідально і з бажанням, вимагає такого ж відношення від інших Виконує громадські доручення охоче, але не вимагає цього від інших Неохоче виконує доручення, а тільки за умови контролю з боку учителів і товаришів Ухиляється від громадських доручень, безвідпові-дальний
Бережливість Береже шкільне майно, прагне спонукати до цього й інших Сам бережливий, але не цікавиться, чи бережливі його товариші Проявляє бережливість, якщо відчуває контроль з боку учителів, старших товаришів Небережли-вий, завдає збитку шкільному майну і відновлює його лише після наполегливих вимог
Дисципліно-ваність Приблизно поводиться, самостійно дотримує правила поведінки в школі, на вулиці, удома, вимагає цих якостей і від інших Добре поводиться незалежно від наявності або відсутності контролю, але не вимагає хорошої поведінки від інших Дотримує правила поведінки або умови вимогливості і контролю з боку дорослих і товаришів І за наявності вимог з боку педагогів і товаришів порушує дисципліну, слабо реагує на зовнішню дію
До праці
Відповідальне ставлення до навчання Навчається в повну міру сил, виявляє цікавість до знань, працелюбний і старанний, домагається добрих результатів у навчанні, сам охоче допомагає товаришам Навчається в повну міру сил, виявляє цікавість до знань, добре вчиться сам, але товаришам допомагає лише тоді, коли доручають або просять Вчитися не в повну міру сил, сам не виявляє цікавості до навчання і старанності, вимагає постійного контролю, байдужий до навчання товаришів Незважаючи на контроль, не виявляє цікавості до навчання і старанності, навчається погано
Відношення до суспільно- корисної праці (працьови-тість) Розуміє громадську цінність праці, виявляє цікавість до неї, сумлінно відноситися до самообслуго-вування та інших видів праці, уміло організовує працю інших Розуміє громадську цінність праці, сам виявляє цікавість і добросовісне відношення до праці, але інших на суспільно- корисну працю не організовує і не спонукає Працює за наявності змагання, вимог і контролю з боку педагогів і товаришів Не любить працю, прагнути відхилитися від неї навіть за наявності вимог і контролю
До людей
Колективізм й товариство Товариський, шанує інтереси колективу, сам охоче відгукується на прохання товаришів, організовує корисні справи колективу Товариський, зважає на інтереси колективу, охоче виконує доручення, але сам не організовує корисні справи колективу Не дуже товариський, відгукується на прохання товаришів, але в справах колективу бере участь неохоче Нетоварись-кий, егоїстичний
Доброта і чуйність Добрий, дбайливий, охоче допомагає усім, хто потребує його допомоги, організовує на добрі справи товаришів Сам добрий, чуйний, завжди допоможе в скрутні хвилини, але інших на добрі справи не мобілізує Допомагає іншим, якщо доручає учитель або колектив Недобрози-чливий, грубий з товаришами
Чесність і правдивість Вірний своєму слову, правдивий з учителями, товаришами, добровільно признається у своїх вчинках і того ж вимагає від інших Вірний своєму слову, правдивий з учителями і товаришами, признається у своїх вчинках, але не вимагає чесності і правдивості від інших Не завжди виконує обіцянки, не відразу признається у своїх вчинках, а лише після засудження старшими товаришами Нещирий, обманює учителів, старших
До себе
Простота і скромність Простий і скромний, схвалює ці якості у інших Сам простий і скромний, але не цікавиться, чи мають ці якості люди, що оточують його Простий і скромний у присутності старших і педагогів Тримається зрозуміло, зневажливо відноситися до товаришів

 

Науковці визначають юнацький вік як найбільш схильний до ідеологічних дій. Хлопці та дівчата мають потребу у вироблені власних ідейно-політичних поглядів і переконань, вони прагнуть до самостійності і самовдосконалення. В той же час у деяких молодих людей спостерігається уповільнення громадського становлення особи. Етичний інфантилізм, непідготовленість до праці, громадська безвідповідальність, споживчисть і утриманство свідчать про їх невихованість і громадську незрілість.

Ряд якостей, що характеризують вихованість підлітків, властивий і старшим школярам. Відмінність складають лише інтеграційні якості, що визначають громадянську зрілість особи. Ознакою високого рівня сформованості якостей є потреба до дії.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

ISBN 978-966-617-269-6 | ББК 74.60р3 | Історіографія соціально-педагогічної діагностики | Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Критерії вихованості особистості школяра | Критерії оцінки вихованості учнів | Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати