Головна

ББК 74.60р3

Рекомендовано до друку Вченою радою

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 8 від 25 березня 2011 року)

ISBN 978-966-617-269-6 © Краснова Н. П., Харченко Л. П., Юрків Я. І., Сьомкіна І. С., 2011 © ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011

ЗМІСТ

ВСТУП...  
     
РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК  
1.1. Історіографія соціально-педагогічної діагностики ...  
1.2. Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики...    
     
РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
2.1. Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики...    
2.2. Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності...    
2.3. Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики...  
   
РОЗДІЛ ІІІ. ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІУМІ  
3.1. Методика діагностики сім'ї...
3.2. Діагностика дитячих та молодіжних об'єднань...
   
ДОДАТКИ...
   
ЛІТЕРАТУРА...

ВСТУП

Результати наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки, великий досвід соціальних перетворень в Україні, постійно виникаючі інноваційні процеси потребують системного аналізу та узагальнення.

Діяльність соціального педагога орієнтована на людину в усіх сферах його життєдіяльності з пріоритетом завдань, пов'язаних з формуванням і розвитком особистості. Йому передусім треба добре знати особистість клієнта, вивчити його психологічні і вікові особливості, розібратися в складній системі взаємовідношень, вникнути в коло його інтересів, коло спілкування, умови його життя, знаходячи кожен раз етично допустиму міру втручання у його життя.

Зміст діяльності соціального педагога визначається потребами особистості, він, як зв'язуюча ланка між соціальними інститутами й факторами, які впливають на особистість, покликанні формувати систему соціальної допомоги, створити умови найбільшого сприяння, психологічного комфорту. Вся його діяльність спрямована на натхнення і спонукання клієнта до тієї чи іншої діяльності, до соціальної творчості. В його завдання входить допомога дорослим і дітям у встановленні доброзичливих стосунків у спільній діяльності, усунення дефіциту спілкування.

Одним із важливих шляхів у діяльності соціального педагога є будування її на основі соціально-педагогічної діагностики.

Основним об'єктом роботи соціального педагога є особистість клієнта як носія соціально-ціннісних відношень, як суб'єкту відношень і діяльності, як індивідуальність з неповторними рисами та якостями, яка вільно й гідно проявляє особистісне "Я".

У сучасних умовах розвитку суспільства формування особистості - дуже складна справа, яка передбачає володіння соціальним педагогом знаннями, уміннями та навичками у галузях педагогічної, соціальної, психологічної, соціально-педагогічної наук. У суспільних обставинах, які склалися на сьогодні в Україні соціальний педагог повинен бути готовим до науково-обґрунтованого аналізу педагогічного процесу, для того щоб відійти від устремлінь спиратися тільки на особисту інтуїцію, змінити свою позицію з "мені так здається" на позицію "об'єктивно встановлено, що...". Тільки у даному випадку буде ефективно формуватися професійна самостійність та творча індивідуальність соціального педагога, який буде будувати свою діяльність спираючись на висновки результатів соціально-педагогічної діагностики.

Виходячи з цього підготовлений запропонований навчальний посібник для студентів - майбутніх соціальних педагогів, соціальних педагогів-практиків.

Посібник складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває той чи інший аспект соціально-педагогічної діагностики.

Перший розділ присвячено предмету соціально-педагогічної діагностики та її історичному розвитку. У ньому простежується історіографія розвитку соціально-педагогічної діагностики із стародавніх часів й до сьогодення, а також розкрито предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики.

У другому розділі розглядаються структура й рівні соціально-педагогічної діагностики, діагностичної процедури та критерії соціально-педагогічної діагностики, а також надається характеристика якісним та кількісним методам соціально-педагогічної діагностики, які соціальний педагог використовує у своєї практичній діяльності.

У третій розділ увійшли діагностичні технології, використовувані соціальним педагогом у роботі в соціальному середовище, а саме: методика діагностики сім'ї та соціально-педагогічна діагностика дитячих та юнацьких об'єднань.

У посібнику використані результати наукових досліджень та публікації провідних учених України й інших країн в авторському трактуванні та з обов'язковим посиланням на джерела.

До всіх розділів посібника дається використана література та докладні додатки, які суттєво узагальнюють представлені теоретичні положення практичним матеріалом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Діагностична професіограма соціального педагога | Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів | Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів | Критерії вихованості особистості школяра | Критерії оцінки вихованості учнів | Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати