Головна

ISBN 978-966-617-269-6

§ 1. Подготовка компанентов... 265

§ 2. Приготовление составов... 269

§ 3. Уплотненеие составов... 272

§ 4. Снаряжение и сборка изделий... 275

ПРИЛОЖЕНИЯ... 276

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 278

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна Академія педагогічних наук України

Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки

Та соціальної роботи Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету

Імені Тараса Шевченка

Н. П. Краснова,

Л. П. Харченко,

Я. І. Юрків,

І. С. Сьомкіна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

Науково-методичний посібник

Для студентів вищих навчальних закладів

Луганськ

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"


УДК 37.013.42(076)

ББК 74.60р3

С69

Рецензенти:

Безпалько О. В. - доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Омельченко С. О. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретично-методичних основ фізичного виховання і реабілітації Слов'янського державного педагогічного університету.
Архипова С. П. - кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
  С69 Соціально-педагогічнадіагностика : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, Я. І. Юрків, І. С. Сьомкіна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. - 429 с.

ISBN 978-966-617-269-6

У посібнику представлені соціально-педагогічні методики, необхідні для всебічного аналізу соціально-виховного процесу в діяльності соціального педагога, його планування та прогнозування. Значне місце приділено предмету соціально-педагогічної діагностики та її якісним й кількісним методам, надана методика діагностики сім'ї і діагностика дитячих та юнацьких об'єднань. Посібник буде сприяти підвищенню професійного рівня соціального педагога, забезпечуючи їх діяльність необхідним діагностичним інструментарієм.

Для викладачів університетів та студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», соціальних педагогів-практиків.

УДК 37.013.42 (076)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Історіографія соціально-педагогічної діагностики | Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Діагностична професіограма соціального педагога | Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів | Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів | Критерії вихованості особистості школяра | Критерії оцінки вихованості учнів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати