На головну

Обчислення координат точок теодолітного ходу

  1. Автоматичні мости з регулюючими пристроями. Двокоординатні автоматичні самописці
  2. Аналіз конфліктних точок
  3. Аналітичний критерій для прямолінійності ряду точок
  4. У ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМІ КООРДИНАТ
  5. Ведення карток складського обліку
  6. ВІДОМІСТЬ ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТ
  7. Вхідний опір щодо точок: 1-2.

Після вимірювання кутів і довжин ліній відразу ж приступають до обчислення координат точок ходу, так як при цьому виробляється остаточний контроль вимірів. Калькулятор виконує операції в спеціальній відомості, зразок якої для обчислення координат замкнутого ходу наведено в табл. 7, а для разомкнутого ходу - в табл. 8. У відомостях через рядок виписуються такі дані: номери точок відповідно до їх позначеннями на схемах (див. Рис. 8, 9); координати вихідних пунктів (П6, П4, П7), на які спираються ходи; дирекційні кути вихідних напрямків (?П7-П6, ?П3-П4, ?П7-П10), Виміряні значення горизонтальних кутів ? і горизонтальні прокладання S-Лінії.

Калькулятор виконує операції в такому порядку.

1. Уравнивание (ув'язування) кутів. Спочатку обчислюється кутова нев'язка. Для замкнутого ходу використовується формула

 , (13)

де ?i - Виміряні внутрішні кути замкнутого полігону; n - число вершин полігону.

Для розімкнутому ходу кутова нев'язка обчислюється за формулами

 , (14)

якщо виміряні праві по ходу кути, або

 , (15)

якщо виміряні ліві по ходу кути, де  - Сума виміряних кутів; aнач - Дирекційний кут початковій боку ходу; aкон - Дирекційний кут кінцевої сторони ходу; n - Кількість виміряних кутів.

Кутова нев'язка є показником точності вимірювання кутів. Вона порівнюється з величиною граничної нев'язки, яка підраховується за формулою

 , (16)

де t - Точність відлікового пристосування теодоліта (t = l);

n - Кількість виміряних кутів. якщо | fb| ? fbперед, То невязка fb розподіляється. Для цього в значення виміряних кутів вводяться поправки зі знаком, зворотним знаком нев'язки. Невязка розподіляється або порівну в усі виміряні кути, або (для спрощення подальших обчислень) - шляхом введення поправок в кути, утворені найбільш короткими сторонами. В останньому випадку величини поправок беруть рівними 0,5 '. Поправки виписуються над вимірюваннями кутами (табл. 7, 8).

Далі обчислюються виправлені значення кутів

bиспр= bвим+ nb. (17)

Якщо | fb|> Fbперед, То перевіряються обчислення кутів в журналі, правильність обчислення величини нев'язки fb Якщо при цьому помилку не буде виявлена, то кути слід виміряти заново.

2. Обчислення дирекційних кутів ліній ходу виконується за формулами

aостан= aперед ± 180 ° - bиспр , (18)

якщо виміряні праві кути, і

aостан= aперед ± 180 ° + bиспр, (19)

якщо виміряні ліві кути

де aостан - Дирекційний кут наступної лінії ходу; aперед - Дирекційний кут попередньої лінії ходу; bиспр - Виправлений кут між ними.


При обчисленні дирекційних кутів замкнутого ходу в якості вихідного приймається кут дирекції aП6-Т2 (Див. Рис. 9) першої лінії ходу, який в даному випадку може бути обчислений за формулою

aП6-Т2 = aП7-П6 ± 180 ° + b0 , (20)

де aП7-П6 - Дирекційний кут сторони П7-П6 опорної мережі, значення якого відомо; b0 - Прилеглі кут (лівий по ходу).

Якщо в районі робіт немає пунктів опорної геодезичної мережі, то дирекційний кут першої сторони замкнутого ходу визначається за виміряним значенням магнітного азимута АТ1-Т2.

Контроль обчислення дирекційних кутів для замкнутого ходу проводиться шляхом повторного обчислення дирекційного кута першої лінії ходу П6-Т2 по дирекційного кутку останньої лінії, наприклад, для рис. 9:

aП6-Т2 = aТ4-П6 ± 180 ° + b1іспр , (21)

а для разомкнутого ходу в отриманні дирекційного кута aкон (aП7-П10 на рис. 10).

3. Обчислення збільшень координат проводиться за формулами


Dх = Scosa (22)

Dy = Scosa

де S і a, - відповідно горизонтальне прокладання і дирекційний кут лінії ходу. Якщо обчислення проводяться на микрокалькуляторе, то значення Dх, Dy будуть видані з потрібними знаками. Тому немає необхідності обчислювати румби. Однак не слід забувати перетворювати хвилини в частки градуса при обчисленні значень тригонометричних функцій.

4. Лінійна невязка, контроль точності лінійних вимірів.

Координатні невязки в замкнутому ході обчислюються за формулами:

(23)

де n - число сторін у ході.

У розімкнутому ході вони будуть:

(24)

де хн, yн и хк, yк - Координати відповідно початкової і кінцевої точок ходу.

Лінійна абсолютна нев'язка ходу (невязка в периметрі) обчислюється за формулою

 (25)

і є критерієм точності вимірювання довжин ліній. Для цього зазвичай обчислюється відносна нев'язка у вигляді простого дробу

 , (26)

де  - Периметр ходу.

якщо fотн > 1/2000, то слід перевірити обчислення збільшень координат, невязок. Якщо при цьому помилка не приймете, то довжини ліній необхідно виміряти заново. Тут 1/2000 - величина відносної помилки вимірювання довжин ліній мірною стрічкою для середніх умов місцевості.

при fотн <1/2000 приступають до зрівнювання збільшень координат.

5. Врівноваження збільшень координат. координатні невязки fx, fy розподіляються прямо пропорційно довжині ліній ходу. Для цього обчислюються поправки

 (27)

де Si - Довжини ліній; P- Периметр ходу; i = 1, 2 ... 72; n - число сторін у ході. Поправки мають знак, зворотний знаку нев'язки, і обчислюються з округленням до сантиметра. Для спрощення обчислень у формулах (27) величини fx, fy слід брати в сантиметрах, а Р и S - В сотнях метрів (наприклад, при S = 251,38 м слід брати S = 2,5).

Після обчислення поправок виконується контроль:

 (28)

Рівності (28) можуть не виконуватися внаслідок помилок заокруглень на 1-2 см. Тому одну - дві поправки слід виправити на 1 см. Поправки виписують у відомості обчислення координат в сантиметрах над відповідними приростами (див. Табл. 7, 8).

Виправлені збільшення обчислюють за формулами

Dхиспр= Dхвич+ nDх

Dyиспр= Dyвич+ nDy  (29)

5. Обчислення координат точок теодолітного ходу виконується за формулами

хостан= хперед+ Dхиспр

yостан= yперед+ Dyиспр (30)

де хперед, yперед - Координати попередньої точки, хостан, yостан - Координати наступної точки ходу; Dхиспр, Dyиспр - Виправлені прирости координат між цими точками.

Якщо замкнутий теодолітний хід не містить пункту геодезичної мережі, то координати першої його точки задаються умовно.

Контроль правильності обчислення координат точок і виправлених збільшень полягає в повторному обчисленні координат початкової точки (замкнутий хід) і кінцевої точки (розімкнутий хід), записаних в останньому рядку відомості.

 
Повірка сталості місця нуля вертикального кола | Результати визначення значень МО і вертикального кута | Механізації тваринницьких юстирування нівеліра Н-3 | Повірка круглого рівня | Повірка головного геометричного умови | Прокладання теодолітного ходу | Рекогносцировка місцевості, закріплення точок теодолітного ходу | Вимірювання горизонтальних кутів | Журнал вимірювання горизонтальних кутів | Вимірювання довжин ліній |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати