Головна

Властивості визначеного інтеграла.

  1. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  2. Passive Indefinite Voice. Пасивна застава невизначеного часу.
  3. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  4. А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами
  5. Акустичні властивості фрикційного контакту
  6. Акустичні властивості фрикційного контакту в умовах автоколивань
  7. АЛГОРИТМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Значення визна. і-ла - це число (будь-яке).

1. Значення визна. і-ла не залежить від того, якою буквою позначена змінна інтегрування, т. е. .

2.  0. У граф. ілюстрації цього випадку (a = b) відрізок ab вироджується в точку, а кріволін. трапеція вироджується у відрізок, у якого площа = 0

3.

4. Св-во лінійності визна. і-ла.

5. Св-во адитивності визна. і-ла.  . Це св-во справедливо для люб. взаємного розташування точок a, b, c.

6.

7.  Теорема про інтегрування нерівностей: якщо в люб. точці x відрізка ab виконується нер-во f (x)  g (x), то ф-ції f (x) і g (x) інтегровними на відрізку ab і виконується нер-во:

8. Теореми про оцінку опр. і-ла. 1) Якщо на отр. ab ф-ція задовольняє нер-ву m  f (x)  M, то опр. і-л від ф-ції удовл. нер-ву m (b-a)  M (b-a). 2) Якщо ф-ція y = f (x) інтегрована на отр. ab, то

9. Теорема про повну загальну середню: якщо ф-ція y = f (x) неперервна на отр. ab, то на цьому отр. існує т. з, така, що .




Поняття диференціального рівняння I порядку, його загального і приватного рішення | Метод заміни змінної, метод піднесення під знак диференціала. Приклади. | Метод інтегрування частинами. Приклади. | Метод варіації довільної сталої. | Сходяться і розходяться ряди. Дослідження збіжності рядів виду | Ознаки порівняння для знакоположітельних рядів. | Ознака Даламбера і Коші для знакоположітельних рядів. Приклади. | ознака Лейбніца | Знакозмінні і Знакозмінні ряди. Поняття абсолютної і умовної збіжності. Знакозмінні ряди лейбніцевского типу | ДУ із перемінними. приклад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати