Головна

ознака Лейбніца

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Ознаки порівняння рядів
  3. IV. Інтегральний ознака Коші
  4. А. Загальні ознаки.
  5. антропометричні ознаки
  6. Б. Специфічні ознаки.
  7. Бінокулярні ознаки віддаленості і глибини

Якщо члени Знакозмінні ряду  зменшуються за абсолютною величиною и  , То ряд сходиться, а його сума S позитивна і не перевищує першого члена: S <=

приклад  . Ряд з модулів має вигляд  - Це гармонійний ряд, який розходиться.

Тепер скористаємося ознакою Лейбніца:

знакочередованіе виконано , ,

Отже, так як всі умови виконані, але ряд з модулів розходиться, шуканий ряд сходиться условнo


 
Приватні похідні 2-го порядку. 9 сторінка | Теореми про диференціюванні складної функції 2ух змінних. | Екстремум функції 2ух змінних. Необхідна і достатня умови екстремуму функції кількох змінних. | Поняття невласних інтегралів II роду. Приклад інтеграл Діріхле II роду. | Поняття диференціального рівняння I порядку, його загального і приватного рішення | Метод заміни змінної, метод піднесення під знак диференціала. Приклади. | Метод інтегрування частинами. Приклади. | Метод варіації довільної сталої. | Сходяться і розходяться ряди. Дослідження збіжності рядів виду | Ознаки порівняння для знакоположітельних рядів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати