Головна

Ознака Даламбера і Коші для знакоположітельних рядів. Приклади.

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Ознаки порівняння рядів
  3. IV. Інтегральний ознака Коші
  4. А. Загальні ознаки.
  5. антропометричні ознаки
  6. Атомно молекулярні вчення в хімії. Атом. Молекула. Хімічний елемент. Моль. Прості складні речовини. Приклади.
  7. Б. Специфічні ознаки.

Ознака Даламбера: Для ряду  обчислюється границя відношення  і порівнюється з 1.

1) Якщо l> 1 , То дослідні-ий ряд витр-ся

2) Якщо l<1, то дослідні-ий ряд сх-ся

3) Якщо l = 1 , То про поведінку ряду нічого сказати не можна, потрібні доп. дослідження - інші ознаки.

Приклад: дослідити на схід-ть ряд

,

 За ознакою Даламбера ряд схід-ся.

Ознака Коші:

для ряду  обчислюється межа  і порівнюємо його з 1.

1) Якщо l> 1 , То дослідні-ий ряд витр-ся

2) Якщо l<1, то дослідні-ий ряд сх-ся

3) Якщо l = 1 , То про поведінку ряду нічого сказати не можна, потрібні доп. дослідження - інші ознаки.

Приклад: дослідити на схід-ть ряд

 отже ряд сх-ся.

 
Приватні похідні 2-го порядку. 8 сторінка | Приватні похідні 2-го порядку. 9 сторінка | Теореми про диференціюванні складної функції 2ух змінних. | Екстремум функції 2ух змінних. Необхідна і достатня умови екстремуму функції кількох змінних. | Поняття невласних інтегралів II роду. Приклад інтеграл Діріхле II роду. | Поняття диференціального рівняння I порядку, його загального і приватного рішення | Метод заміни змінної, метод піднесення під знак диференціала. Приклади. | Метод інтегрування частинами. Приклади. | Метод варіації довільної сталої. | Сходяться і розходяться ряди. Дослідження збіжності рядів виду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати