На головну

Автоматизація проектування штампів

  1. А. Дослідження відбитків печаток і штампів.
  2. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
  3. Автоматизація зльоту літака.
  4. Автоматизація вимірювань
  5. Автоматизація кадрового обліку та штатного розкладу
  6. Автоматизація як мета і завдання
  7. Автоматизація будь-яких торгових і складських операцій

(Методологічні основи, склад і структура САПР Ш)

У технологічній підготовці виробництва нових виробів тривалість і трудомісткість проектування технологічного оснащення складають відповідно 90 і 80%. Існуючі САПР штампів (САПР Ш) створені на основі двох методологічних підходів:

1) модель конструкції штампа представлена ??у вигляді багаторівневої ієрархічної структури, в якій конструктивним елементом є частина конструкції, частина деталі (які в процесі проектування недоцільно розчленовувати на більш дрібні складові частини);

2) модель конструкції представлена ??у вигляді багаторівневої ієрархічної структури, в якій елементи конструкції виділені за їх функціональним призначенням.

Цей підхід дозволяє однозначно визначати структуру проектованих штампів. САПР Ш в цьому випадку - це сукупність підсистем, кожна з яких забезпечує проектування певної частини конструкції. Структура системи при цьому підході аналогічна структурі штампа. В даний час перший підхід розроблений досить детально; другий поки менш поширений, так як його почали пізніше розробляти, проте використання другого підходу більш зручно для користувача і забезпечує легку корекцію і вдосконалення системи проектування.

При створенні САПР Ш вирішують наступні завдання: 1) вивчення

особливостей виробництва і номенклатури штампуються деталей; 2) вивчення конструкції проектуються на підприємстві штампів; 3) вивчення обладнання для виготовлення та експлуатації штампів; 4) визначення складу вхідної інформації для проектування штампа, розробка нової або вибір однієї з існуючих систем підготовки вхідної інформації; 5) розробка моделей конструкції і створення системи опису моделей конструкції штампа і його елементів; 6) визначення завдань проектування, що вирішуються кожним модулем системи, і створення методик автоматизованого рішення задач; 7) розробка алгоритмів і програм вирішення задач кожним програмним модулем; 8) автономна налагодження програмних модулів; 9) розробка програмного комплексу графічного забезпечення системи проектування; 10) комплексне налагодження окремих підсистем і всієї системи; 11) досвідчена експлуатаціясістеми; 12) внесення змін за результатами дослідної експлуатації; 13) здавання системи в експлуатацію.

Склад і структурну побудову САПР Ш- Це складна система, ефективне функціонування якої можна забезпечити при дотриманні наступних принципів: включення, системної єдності, розвитку, комплексності, інформаційної єдності, сумісності, інваріантності.

Основні структурні ланки САПР Ш - підсистеми. Підсистеми можуть бути інваріантні і об'єктні. Об'єктні підсистеми - це підсистеми, кожна з яких проектує певну функціональну частину конструкції штампа. До складу САПР Ш входять в загальному випадку такі об'єктні підсистеми проектування: робочих частин, системи виштовхування, системи знімання, системи орієнтації та фіксації заготовки, блоку, огорожі в залежності від прийнятої типової конструкції штампа. інваріантні підсистеми САПР Ш, що виконують функції управління і обробки інформації, такі: підготовка, контроль, введення вихідних даних, управління процесом проектування, висновок результатів, управління базою даних. на

Мал. 3.12 представлена ??узагальнена структура САПР Ш. Структурний

Мал. 3.12. Узагальнена структурна схема САПР Ш

єдність кожної підсистеми САПР забезпечується зв'язками між компонентами різних засобів забезпечення (методичного, програмного, інформаційного та ін.) САПР, а структурне об'єднання підсистем в систему - зв'язками між підсистемами. У всіх підсистем єдине лінгвістичне забезпечення, передбачена сумісність програмного забезпечення.

 
САПР ТП ЛШ (необхідність розробки, види і забезпечення, | Основні етапи застосування) | Характеристика етапів розробки і застосування СПР ТП ЛШ | Характеристика етапів розробки і застосування СПР ТП ЛШ | Завдання, які вирішуються за допомогою САПР ЛШ | Автоматизація проектування штампів | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (Тема 3) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати