Головна

Завдання, які вирішуються за допомогою САПР ЛШ

  1. Amp; Завдання №4 Створення таблиці за допомогою Конструктора.
  2. III. Обробка списків за допомогою форми
  3. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. А н я т і е 12.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ заучування ДЕСЯТИ СЛІВ
  6. Автоматизація розрахунків за допомогою запитів.
  7. Алгоритм забору матеріалу на яйця гельмінтів за допомогою липучою стрічки

За допомогою САПР холодної ЛШ вирішують такі завдання (рис. 3.8):

- Аналіз номенклатури деталей, комплектування технологічних груп деталей, визначення складу технологічного обладнання, оснащення,


Мал. 3.8. Проектні завдання САПР холодноштамповочного виробництва


укрупнений розрахунок трудомісткості операцій;

- Вибір способу штампування, схеми штампування, розрахунок розмірів заготовок, вибір варіанту розкрою смуги (стрічки);

- Проектування маршрутного технологічного процесу з призначенням заготівельних, штампувальних, допоміжних операцій і операцій з урахуванням комплектування груп деталей;

- Проектування операційних технологічних процесів розділових і формотворчих операцій на штампи простого, послідовного і поєднаної дії, універсально-налагоджувальні і універсально-збірні штампи і спеціалізоване обладнання, розрахунки технологічних параметрів використаних операцій;

- Нормування витрат матеріалів;

- Нормування трудових витрат з визначенням штучного і підготовчо-заключного часу;

- Розробка технічного завдання на проектування штампів простого, поєднаного, послідовного дії, на змінні комплекти інструменту і універсально-налагоджувальні штампи;

- Проектування штампів з кресленням всіх нестандартних елементів конструкції штампа, складального креслення, специфікації, технічних вимог і ін.

 
САПР ТП ЛШ (необхідність розробки, види і забезпечення, | Основні етапи застосування) | Характеристика етапів розробки і застосування СПР ТП ЛШ | Автоматизація проектування штампів | Автоматизація проектування штампів | Автоматизація проектування штампів | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (Тема 3) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати