На головну

Множини цілей.

  1. Визначення нечіткої множини та її властивості.
  2. Операції над нечіткими множинами. Задати універсальну множину та дві нечіткі множини на ній та здійснити всі можливі операції над ними.
  3. Рівні повноти інформаційної множини, якою оперує ринок (градація ступеня ефективності ринку, запропонована Ю. Фамою).
  4. Число всіх підмножин множини А, яка складається з елементів, дорівнює .

Один з підходів до розв'язання задачі прийняття багатокритеріальних рішень (стратегій) на основі економіко-математичних моделей оцінювання ризику - це дослідження економічної проблеми на базі теоретико-ігрової концепції. Ігрові моделі, як відомо, дають змогу аналізувати і приймати рішення в умовах невизначеності, конфліктності та породженого ними ризику. Як і в попередніх розділах, для позначення основних елементів теоретико-ігрової моделі використовуватимемо ідентифікатори: - множина альтернативних рішень СПР (чистих стратегій першого гравця); - множина станів економічного середовища (чистих стратегій другого гравця); - функціонал оцінювання (платіжна матриця гри). Множина альтернативних варіантів рішень (стратегій) визначається наявними можливостями економічного розвитку; вибір з цієї множини (а він завжди існує) диктується цілями певної економічної системи. Рішення (стратегія), що приймається, являє собою результат сумісного розгляду цілей і можливостей та узгодження їх. Побудова цільової функції (функціонала оцінювання) економічної системи - досить складна задача. Множинність цілей економічних систем має об'єктивний характер і знаходить своє модельне відображення у вигляді задачі прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень.

   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Стисло опишіть основні кроки розпливчастого методу аналізу ієрархій. | Гра та її складові. | Класифікація інформаційних ситуацій. | Інгредієнт функціонала оцінювання | Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації. | Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації. | Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації. | Ситуації. | Прийняття рішень у полі п'ятої інформаційної ситуації. | Стисло охарактеризуйте теоретико-ігрову концепцію вибору портфеля. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати