Головна

Прийняття рішень у полі п'ятої інформаційної ситуації.

Ця інформаційна ситуація характеризується антагоністичними інтересами ОПР та економічного середовища, тобто має місце конфлікт між ними. При цьому економічне середовище є активним, тобто таким, що активно протидіє досягненню найбільшої ефективності рішень, які приймають ОПР. Це досягається шляхом вибору таких станів, які зводять до мінімуму ефективність процесу управління. Необхідно зазначити, що основною стратегією для ОПР у полі п'ятої інформаційної ситуації є забезпечення гарантованих рівнів значень функціонала оцінювання.

1) Критерій Вальда. Якщо , то, згідно з критерієм Вальда, оптимальне рішення обирають за принципом максиміну:

У випадку, якщо , оптимальне рішення обирають за принципом мінімаксу:

Слід зазначити, що критерій Вальда надзвичайно консервативний, тобто безризиковий за ситуації, коли недоцільно ризикувати.

2) Критерій домінуючого результату. Якщо , то, згідно з критерієм домінуючого результату, оптимальне рішення забезпечується максимаксною стратегією:

У випадку, якщо , оптимальне рішення забезпечується мінімінною стратегією:

Цей критерій зазвичай використовують як складову в процесі побудови складових моделей прийняття багатоцільових рішень для імітації найсприятливіших ситуацій.

3) Критерій манімального ризику Севіджа є одним із основних критеріїв, що відповідає принципу мінімаксу. Перш за все треба перейти від функціонала оцінювання F± до матриці ризику R. Тоді, згідно з критерієм Севіджа, оптимальним слід вважати рішення:

   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Суть багатокритеріальних задач прийняття рішень. | Назвіть типові багатокритеріальні задачі та стисло опишіть одну з них. | Кроки процесу розв'язування багатокритеріальної задачі. | Стисло опишіть основні кроки розпливчастого методу аналізу ієрархій. | Гра та її складові. | Класифікація інформаційних ситуацій. | Інгредієнт функціонала оцінювання | Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації. | Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації. | Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати