На головну

Ситуації.

  1. Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації.
  2. Прийняття рішень у полі п'ятої інформаційної ситуації.
  3. Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації.
  4. Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації.
  5. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації.

Для ІС I4 характерним є повне незнання закону розподілу ймовірності станів економічного середовища. А тому оцінка апріорного розподілу має базуватися на відповідних допущеннях (гіпотезах).

В якості таких допущень можна використати принцип максимальної невизначеності Гіббса-Джейнса або принцип недостатніх підстав Бернуллі-Лапласа. В полі I4, тобто за відсутності будь-якої інформації про можливості настання того чи іншого стану економічного середовища, раніше (див. пункт 3.2.1) було встановлено, що згідно з обома цими принципами точкова (до певної міри суб'єктивна) оцінка апріорного розподілу задається вектором:

Оптимальне рішення в полі I4 можна прийняти, використовуючи критерій Бернуллі-Лапласа. Згідно з цим критерієм у випадку, коли F = F+, оптимальна чиста стратегія задовольняє умову

Де

У випадку, коли функціонал оцінювання має негативний інгредієнт (F = F-), оцінка Байєса для чистої стратегії Sk обчислюється за формулою

а оптимальні рішення знаходимо згідно умовою:

Очевидно, що критерій Бернуллі-Лапласа можна розглядати як частинний випадок критерію Байєса.

Використовуючи в якості закону розподілу ймовірності станів економічного середовища вектор Q, в полі I4 можна скористатися критерієм мінімальної дисперсії, семіваріації тощо.

   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Метод аналізу ієрархій. | Суть багатокритеріальних задач прийняття рішень. | Назвіть типові багатокритеріальні задачі та стисло опишіть одну з них. | Кроки процесу розв'язування багатокритеріальної задачі. | Стисло опишіть основні кроки розпливчастого методу аналізу ієрархій. | Гра та її складові. | Класифікація інформаційних ситуацій. | Інгредієнт функціонала оцінювання | Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації. | Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати