На головну

Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації.

  1. Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень.
  2. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія.
  3. Дайте визначення таким поняттям як рішення, управлінське рішення, прийняття рішення. Перелічіть засади, на яких ґрунтується прийняття управлінських рішень.
  4. Дерево рішень. Прийняття рішень за його допомогою.
  5. Економічна оцінка і критерії вибору варіантів проектних рішень
  6. Економічна ситуація в світі після Першої світової війни
  7. Економічний розвиток Англії до першої світової війни

Перша інформаційна ситуація є поширеною в більшості практичних задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефективно використовують методи теорії ймовірності та математичної статистики, особливо точкові статистичні оцінки. Розглянемо деякі із основних критеріїв прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації.

1) Критерій Байєса. Згідно з критерієм Байєса, оптимальне рішення у випадку, якщо визначається умовою:

Величину називають байєсівською оцінкою рішення (стратегії) вона є математичним сподіванням випадкової величини, що задається вектором оцінювання Якщо функціонал оцінювання має негативний інгредієнт , тобто відображає ризики, збитки, непередбачені виплати тощо, то величину називають байєсівською оцінкою ризику рішення У цьому випадку оптимальне рішення визначається умовою:

Оцінки, отримані згідно з цим критерієм, часто використовують як складові більш складних критеріїв, що враховують розкид значень функціонала оцінювання на множині сценаріїв.

2) Критерій мінімальної дисперсії. Незалежно від інгредієнта функціонала оцінювання оптимальне рішення може визнача тися умовою:

де

- дисперсія

випадкової величини, що задається вектором оцінювання

3) Критерій мінімальної семіваріації. Незалежно від інгредієнта функціонала оцінювання оптимальне рішення може визначатися умовою:

де - семіваріація випадкової

величини, що задається вектором оцінювання - вектор індикаторів несприятливих відхилень для рішень

відносно байєсівської оцінки цього рішення k = 1..m.

4) Критерій мінімального коефіцієнта варіації. Якщо функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт , то оптимальним слід вважати рішення:

де - величина коефіцієнта варіації для рішення

4) Критерій мінімального коефіцієнта семіваріації. Якщо , то оптимальним слід вважати рішення:

де - величина коефіцієнта семіваріації для рішення

   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Наступна

Статистичні методи обробки експертної інформації. | Якісна модель ОПР. | Способи якісного вимірювання оцінок альтернатив за критеріями. | Метод аналізу ієрархій. | Суть багатокритеріальних задач прийняття рішень. | Назвіть типові багатокритеріальні задачі та стисло опишіть одну з них. | Кроки процесу розв'язування багатокритеріальної задачі. | Стисло опишіть основні кроки розпливчастого методу аналізу ієрархій. | Гра та її складові. | Класифікація інформаційних ситуацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати