На головну

Якісна модель ОПР.

  1. А (дополнительная). Историческая биогеография. Викариантная модель и концепция «оттесненных реликтов». Фитоспрединг.
  2. Адаптивная полиномиальная модель первого порядка
  3. Акустическая модель фрикционного контакта
  4. Альтернативная модель: условное единство
  5. Американская модель
  6. Американская модель социальной работы
  7. Анализ биполярного транзистора по переменному току и малосигнальная модель.

Особа, що приймає рішення (ОПР) - це індивід або група індивідів, які роблять вибір певної альтернативи як рішення й відповідають за наслідки реалізації даного рішення.

Якісна модель ОПР - це підмножина щодо стійких рис, якими володіють ОПР й які відіграють роль при рішенні будь-яких типів завдань. Основними постійними рисами ОПР є цілеспрямованість і характеристика систем пам'яті. ОПР відіграє дуже важливу роль в системі прийняття управлінських рішень. Оскільки від нього залежить, які методи будуть обрані при розробці та оцінці альтернативних варіантів, який з них буде обраний та яким чином буде реалізоване прийняте рішення. Ефективність прийнятих рішень значною мірою залежить від якостей, характеристик, найважливіших рис особи, що приймає рішення (ОПР). При персоніфікованому прийнятті рішень у ОПР можна виділити індивідуальні риси, властиві конкретній особистості, і постійні риси ОПР. При колективному прийнятті рішень важливо ще сполучення особистісних рис - індивідуальних і постійних.Індивідуальні риси, риси особистості особливо важливі для рішення деяких типів завдань. Наприклад, творчі здатності - оригінальність і гнучкість мислення, творча уява - особливо важливі при рішенні завдань творчого характеру. У той же час ці здатності не настільки істотні в стандартних, повторюваних завданнях.

   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Способи кодування параметрів задачі для використання у прийнятті рішення інструментарію генетичного алгоритму. Детально пояснять двійкове кодування. | Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі. | Основі кроки класичного генетичного алгоритму. Опишіть їх. | Оператори генетичного алгоритму. | Експертна система оцінювання та принципи, на яких вона ґрунтується. | Схема експертного оцінювання з урахуванням послідовності залучення і функцій основних груп суб'єктів. | Етапи процесу експертного оцінювання | Методи колективної роботи експертної групи | Методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи. | Задачі експертного оцінювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати