Головна

Задачі експертного оцінювання.

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Алгоритм ПП розв'язку задачі
  3. Етапи процесу експертного оцінювання
  4. Задачі для самостійного розв'язання
  5. Задачі для самостійного розв'язання
  6. Задачі для самостійного розв'язання
  7. Задачі для самостійного розв'язання

Залежно від мети експертного оцінювання й методу обрахунку експертних оцінок виникають наступні основні задачі: побудова узагальненої оцінки понять й об'єктів на основі індивідуальних оцінок експертів, побудова узагальненої оцінки на основі парного порівняння об'єктів кожним з експертів, визначення відносних ваг взаємозв'язку об'єктів, визначення залежностей між ран жировками, визначення узгодженості думок експертів, оцінка надійності обробки результатів. При вирішенні багатьох задач недостатньо упорядкування об'єктів по одному або по групі показників. Необхідно мати числові значення для кожного об'єкта, що визначають його перевагу перед іншими об'єктами. Наявність таких оцінок дозволить визначити узагальнену оцінку для всієї групи експертів. Визначення узгодженості думок експертів провадиться шляхом обчислення числової міри, що характеризує ступінь близькості індивідуальних думок. Аналіз значення міри узгодженості сприяє отриманню правильного судження про загальний рівень знань з розв'язуваної проблеми й виявленню групувань думок експертів. Обробка експретних оцінок дозволяє розкрити зв'язані показники порівняння й здійснити групування по ступеню зв'язку.

   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   Наступна

Кроки нечіткого виводу в загальному випадку. | Задачі оптимізації/ У яких випадках застосування інструментарію генетичного алгоритму є ефективнішим за традиційні методи оптимізації. | Способи кодування параметрів задачі для використання у прийнятті рішення інструментарію генетичного алгоритму. Детально пояснять двійкове кодування. | Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі. | Основі кроки класичного генетичного алгоритму. Опишіть їх. | Оператори генетичного алгоритму. | Експертна система оцінювання та принципи, на яких вона ґрунтується. | Схема експертного оцінювання з урахуванням послідовності залучення і функцій основних груп суб'єктів. | Етапи процесу експертного оцінювання | Методи колективної роботи експертної групи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати