На головну

Етапи процесу експертного оцінювання

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Алгоритм процесу сегментування ринку
  3. В Англії після економічної концепції Дж. М. Кейнса кейнсіанство як напрямок економічної теорії пройшло ще два історичних етапи еволюції: неокейнсіанство і посткейнсіанство.
  4. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  5. Виникнення та етапи розвитку первісної культури
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
  7. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР

основні етапи організації і проведення експертного оцінювання. Їх послідовність і склад змінюються залежно від реальних умов і обмежень:

· визначення цілі експертизи і розробка організації та методики процедури опитування. На цьому етапі встановлюються завдання, що мають бути вирішені; терміни виконання робіт; фінансове і матеріальне забезпечення; місце і час проведення опитування; кількість турів опитування; форма його проведення; порядок фіксації і збирання результатів;

· формування групи спеціалістів-аналітиків (організаторів експертизи), визначення їхніх прав і обов'язків;

· відбір експертів і формування експертних груп;

· проведення опитування;

· визначення методики обробки даних опитування: завдання і строки обробки, процедури і алгоритми, матеріальне забезпечення проведення обробки;

· аналіз і обробка інформації, отриманої від експертів;

· синтез об'єктивної (статистичної) інформації і інформації, отриманої в результаті експертизи, з метою приведення її в форму, зручну для прийняття рішень, ознайомлення з результатами експертизи організацій і осіб.

Головним етапом сумісної роботи групи управління і експертів є опитування. Основним змістом опитування є :

· постановка завдання і формування переліку питань;

· інформаційне забезпечення;

· відпрацювання експертами думок, оцінок, прогнозів;

· збирання результатів.

   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Функція належності та методи її побудови. | Нечітке відношення та його властивості. | Суть прийняття рішення за принципом Белмана-Заде. | Кроки нечіткого виводу в загальному випадку. | Задачі оптимізації/ У яких випадках застосування інструментарію генетичного алгоритму є ефективнішим за традиційні методи оптимізації. | Способи кодування параметрів задачі для використання у прийнятті рішення інструментарію генетичного алгоритму. Детально пояснять двійкове кодування. | Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі. | Основі кроки класичного генетичного алгоритму. Опишіть їх. | Оператори генетичного алгоритму. | Експертна система оцінювання та принципи, на яких вона ґрунтується. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати