На головну

Операції над нечіткими множинами. Задати універсальну множину та дві нечіткі множини на ній та здійснити всі можливі операції над ними.

  1. Банковская система любой страны - это совокупность банков, других кредитных учреждений и связей между ними.
  2. Визначення нечіткої множини та її властивості.
  3. Виконання порозрядної операції «складання за mod 2».
  4. Внешние характеристики выпрямителей без фильтров и с ними.
  5. Восприятие пространства. Восприятие пространства включает в себя восприятие формы, величины, а также расстояния до предметов и между ними.
  6. З фекалій та блювотних мас хворого з підозрою на холеру бактеріолог виділив культуру вібріонів. Яка реакція дасть можливість бактеріологу з'ясувати збудника захворювання?
  7. Знайти обернені функції до даних, вказати область визначення та множину значень обернених функцій. Побудувати графіки даної функції та оберненої до неї в системі координат.

Операції:

Перетин, об'єднання, алгебраїчна сума, алгебраїчний добуток, сильне об'єднання, різниця та доповнення до кожної ж нечітких множин

X={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

A={0.2/1; 0.5/2; 0,9/3 1/4; 0.6/6}

B={0.3/2; 0.7/3; 1/5 0.4/6; 0.1/7}

Перетин:

A B={0.3/2; 0.7/3; 0,4/6}

Об'єднання

A B={0.2/1; 0.5/2; 0,9/3; 1/4; 1/5; 0.6/4; 0.1/7}

Алгебраїчна сума

А В=Ма+Мв - МаМв

А В={0.2/1; 0.65/2; 0,37/3 1/4; 1/5; 0.76/6; 0.1/7}

Алгебраїчний добуток

A*B={0.15/2; 0.63/3; 0,24/6}

Різниця

Ма-Мв, якщо Ма>=Мв>0; в інших випадках 0

A\B={0.2/1; 0.2/2; 0.3/3; 1/4; 0.2/6}

Сильне об'єднання

Mc(x)=Ma+Mв, якщо <1, 1 якщо Ма+Мв>=1

Mc(x)={0.2/1; 0.8/2; 1/3 1/4; 1/5; 1/6; 0.1/7}

Сильне доповнення

А={0.8/1; 0.5/2; 0.1/3; 1/5; 0.4/6}

   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Дерево рішень. Прийняття рішень за його допомогою. | Суть нераціонального поводження. Евристики та зміщення. | Теорія проспектів. ЇЇ відмінність від теорії корисності. | Види невизначеності та причини її виникнення. | Сутність ризику. Його суб'єктивність та об'єктивність. | Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії. | Узагальнений алгоритм вимірювання певного виду економічного ризику | Сутність якісного аналізу ризику | Кількісні показники оцінки ступеня ризику в абсолютному вираженні. | Кількісні показники оцінки ступеня ризику у відносному вираженні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати