На головну

Кількісні показники оцінки ступеня ризику в абсолютному вираженні.

  1. VІ. Кількісні методики
  2. Б) Показники внутрішнього товарообігу
  3. В) Показники зовнішньої торгівлі
  4. Визначення ступеня емоційної єдності в класі. Методика "Естафета" [2].
  5. Внесення змін до системи якості та до правил і порядку оцінки системи
  6. Д) Фінансові показники
  7. Для оцінки якості питної води бактеріолог провів її санітарно-бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкової палички в 1 л води?

Ризик в абсолютному вираженні.

Для здійснення кількісної оцінки економічного ризику підприємець повинен керуватись двома категоріями:

1). Величиною очікуваних втрат спричинених конкретним рішенням.

2). Ймовірністю настання цих втрат.

Для оцінювання ймовірності може застосовуватись один із двох методів:

1). Суб'єктивний метод оцінки ймовірності.

2). Об'єктивний метод (обробка статистичних даних).

Система кількісних оцінок ризику в абсолютному виразі складається з таких:

- У випадку, коли рішення є альтернативним, тобто можливі лише два наслідки його реалізації, показники ризику розраховуються за такою залежністю:

R = Xн * Рн,

де Хн - величина збитків у разі настання негативного наслідку рішення, Рн - ймовірність настання негативного наслідку.

- У випадку, якщо рішення мають декілька (безліч) наслідків реалізації, використовують показники:

· математичне сподівання. Математичне сподівання дискреційної величини представляє собою суму добутків можливих варіантів цієї величини на їх імовірність:

при чому основною умовою використання цієї формули є: .

Математичне сподівання для неперервної величини: М(х)= ;

· показник дисперсії характеризує ступінь мінливості реальних даних деякої випадкової величини навколо математичного сподівання. Визначається як математичне сподівання квадратів відхилень індивідуальних значень випадкової величини від її математичного сподівання: σ2=М(х - М(х))2

Для дисперсійної величини формула дисперсії має вигляд:

σ2= .

Для неперервної величини: σ2= .

· середньо квадратичне відхилення:

σ = ;

σ = .

Іноді для оцінки величини ризику в абсолютному виразі використовують ймовірність настання небажаних наслідків, тобто величини Р. Для неперервних величин при оцінці ризику іноді достатнім є зображення густоти розподілу випадкових величин Х на графіку (Рис. 2.1):

З наведених на малюнку прикладів розподілу віддачі проекту А і Б можна зробити висновок, що ризик проекту Б є меншим ніж ризик проекту А, оскільки менша його розсіюваність навколо середнього значення.

   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Представлення знань в ІСПР за допомогою продукційної моделі. Навести приклад. | Раціональний вибір та аксіоми раціонального поводження в економіці. | Функції вибору та операції над ними. | Дерево рішень. Прийняття рішень за його допомогою. | Суть нераціонального поводження. Евристики та зміщення. | Теорія проспектів. ЇЇ відмінність від теорії корисності. | Види невизначеності та причини її виникнення. | Сутність ризику. Його суб'єктивність та об'єктивність. | Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії. | Узагальнений алгоритм вимірювання певного виду економічного ризику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати