На головну

Основні методи системного аналізу.

  1. I. Методика бухгалтерского учета
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. Ii. Методики наружной иммобилизации
  4. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
  5. II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  6. III. Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению контрольной работы
  7. IV. Организация методологической работы и проблемы построения системного подхода

Системний аналіз - науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.

Єдиної методики системного аналізу у наукових дослідженнях поки що немає. У практиці досліджень він застосовується з використанням таких методик:

- процедур теорії дослідження операцій, яка дає змогу дати кількісну оцінку об'єктам дослідження;

- аналізу систем дослідження об'єктів в умовах невизначеності;

- системотехніки, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження їх функціонування (проектування і оцінка економічної ефективності АСК технологічних процесів та ін.).

Декомпозиція Аналіз Синтез
Визначення загальної мети головної функції Структурний аналіз Розробка моделей системи
Виокремлення системи з середовищем Морфологічний аналіз Структурний синтез
Опис тенденцій розвитку та Порівняльний аналіз Параметричний синтез
Декомпозиція модель елементів системи Аналіз ефективності Методи проектування систем
Декомпозиційна модель структури систем Формування вимог до створюваної системи Методи оцінювання альтернатив

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Конспект ІСПР | Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень | Дайте визначення таким поняттям як рішення, управлінське рішення, прийняття рішення. Перелічіть засади, на яких ґрунтується прийняття управлінських рішень. | Складові прийняття управлінських рішень. | Етапи розгорнутого процесу прийняття рішень. Охарактеризуйте коротко кожен з них. | Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень. | Сутність поняття «Інтелектуальна система прийняття рішень». | Переваги та недоліки системної парадигми. | Представлення знань в ІСПР за допомогою логічної моделі. Навести приклад. | Представлення знань в ІСПР за допомогою семантичних мереж. Навести приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати