Головна

Переваги та недоліки системної парадигми.

  1. Завдання 2 Споживацькі переваги на ринку холодильників
  2. Корекційні прийоми роботи з учнями, що мають недоліки соціально-особистісного розвитку
  3. Корекційні прийоми роботи з учнями, які мають недоліки соціально-особистісного розвитку
  4. Переваги та недоліки малого бізнесу
  5. ТИПОВІ НЕДОЛІКИ ЗВІТІВ

Системна парадигма - це методологія вирішення проблем та прийняття рішень, яка грунтується на структоризації систем, якісними та кількисними порівняннями альтернатив.

Системна парадигма є об'єднавчої концепцією. Об'єкт вивчення сприймається як ціле, постійно взаїмодіюче з різними зовнішніми чинниками.

- Переваги, характерні для щодо самостійних частин 17-ї та елементів системи (наприклад, індивідів), притаманні системі загалом. Якщо цю систему змінюється, змінюються, й переваги.

- Система може розвиватися ніби за законами власної еволюції, і під впливом адміністративних рішень.

- Будь-яка система має характерних лише неї недоліки.

- Кількісні, часом і якісні властивості однієї системи порівнюються з відповідними властивостями інших.

Останнім часом системний підхід починає обіймати у економічних дослідженнях самостійне місце. Але це є набір якихось посібників чи принципів для управляючих - це спосіб мислення стосовно організації та управління. Він дає змогу з допомогою абстрактних коштів підійти до моделювання складних, багатоплановіших процесів, значно спрощуючи вирішення конкретного завдання, у своїй, не втрачаючи повноти властивостей аналізованих явищ.

Отже, у зв'язку з постійним розвитком економіки, появою нову інформацію і появою безлічі економічних об'єктів неминуче виникає у об'єднавчої концепції. Для її роль і системна парадигма. Вагомий внесок у становлення системного мислення внесли марксизм і теорія надійності.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Конспект ІСПР | Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень | Дайте визначення таким поняттям як рішення, управлінське рішення, прийняття рішення. Перелічіть засади, на яких ґрунтується прийняття управлінських рішень. | Складові прийняття управлінських рішень. | Етапи розгорнутого процесу прийняття рішень. Охарактеризуйте коротко кожен з них. | Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень. | Основні методи системного аналізу. | Типи шкал | Представлення знань в ІСПР за допомогою логічної моделі. Навести приклад. | Представлення знань в ІСПР за допомогою семантичних мереж. Навести приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати