Головна

Етапи розгорнутого процесу прийняття рішень. Охарактеризуйте коротко кожен з них.

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Алгоритм процесу сегментування ринку
  3. Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень.
  4. В Англії після економічної концепції Дж. М. Кейнса кейнсіанство як напрямок економічної теорії пройшло ще два історичних етапи еволюції: неокейнсіанство і посткейнсіанство.
  5. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  6. Виникнення та етапи розвитку первісної культури
  7. Виникнення та основні етапи розвитку реферування

Незалежно від типу моделі і від того, є рішення запрограмованим чи ні, чи вибирають менеджери класичну, адміністративну або політичну модель прийняття рішення, сам процес прийняття рішень включає 6 етапів:

1. Визначення необхідності вирішення.

2. Діагностика та аналіз ситуації, формулювання проблеми.

3. Висування альтернатив.

4. Вибір кращою альтернативи.

5. Реалізація обраної альтернативи. 6. Оцінка результатів і зворотній зв'язок. Визначення необхідності вирішення. Менеджери стикаються з необхідністю приймати рішення у разі наявності або проблеми, або появи нової можливості. Проблема виникає тоді, коли організаційних факторів недостатньо для досягнення поставлених цілей. Деякі аспекти діяльності незадовільні. Можливість знайти, коли менеджери бачать потенційні фактори, які перевершують потреби досягнення поточних цілей. У цьому випадку менеджери бачать можливість підвищити рівень результатів вище поточного. Діагностика і аналіз. Якщо увагу менеджерів привернули якісь проблеми або можливості, їм необхідно прояснити ситуацію. Діагностика - це перший етап процесу прийняття рішення, на якому менеджери аналізують основні причини та фактори, пов'язані із ситуацією, що вимагає рішення. Менеджери зроблять помилку, якщо відразу перейдуть до пошуку альтернатив, минаючи глибокий аналіз причин виникнення проблеми. Висування альтернатив. Після визначення проблем або можливостей та проведення аналізу ситуації менеджери приступають до висунення альтернатив. На цій стадії генеруються можливі альтернативи рішень, які відповідають вимогам ситуації і відповідають основним причин. Вибір кращою альтернативи. Нарешті прийнятні альтернативи висунуті, тепер повинна бути обрана одна з них. Прийняття рішення як раз і є вибір з декількох найбільш перспективного варіанта дій. Найкраща альтернатива - це та, яка відповідає цілям і цінностям організації і дозволяє вирішити проблему з найменшими витратами ресурсів. Менеджери намагаються зробити свій вибір так, щоб максимально знизити ризики і ступінь невизначеності. Однак для незапрограмованих рішень деякі ризики виявляються неминучими, тому менеджери намагаються оцінити вірогідність успіху. В умовах невизначеності вони можуть покладатися на свою інтуїцію та досвід, коли розмірковують над тим, чи виявиться той чи інший варіант дій ефективним. Часто кращою альтернативою є та, яка грунтується на спільних цілях і цінностях організації. Реалізація обраної альтернативи. Стадія реалізації передбачає використання лідерських та адміністративних можливостей і здатності переконувати, щоб гарантувати виконання обраної альтернативи. Це аналогічно реалізації стратегії. Кінцевий успіх залежить від того, чи вдасться перетворити в дії обрану альтернативу рішення. Іноді рішення не вдається реалізувати тільки тому, що у менеджерів не вистачає ресурсів або енергії на те, щоб втілити його в життя. На цій стадії менеджерам доводиться використовувати лідерські навички, навички спілкування зі співробітниками та стимулювання. Оцінка та зворотній зв'язок. На стадії оцінки менеджери збирають інформацію, яка дозволяє судити про те, наскільки добре реалізується рішення і чи сприяє воно досягненню поставлених цілей.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Конспект ІСПР | Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень | Дайте визначення таким поняттям як рішення, управлінське рішення, прийняття рішення. Перелічіть засади, на яких ґрунтується прийняття управлінських рішень. | Сутність поняття «Інтелектуальна система прийняття рішень». | Переваги та недоліки системної парадигми. | Принципи системного аналізу. | Основні методи системного аналізу. | Типи шкал | Представлення знань в ІСПР за допомогою логічної моделі. Навести приклад. | Представлення знань в ІСПР за допомогою семантичних мереж. Навести приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати