На головну

Дайте визначення таким поняттям як рішення, управлінське рішення, прийняття рішення. Перелічіть засади, на яких ґрунтується прийняття управлінських рішень.

  1. I. Прочтите слова и догадайтесь, что они означают.
  2. III. Посмотрите на фото (1-7) и догадайтесь о значении слов (a-g) обозначающих людей.
  3. V. Задайте 5 вопросов различного типа к предложениям.
  4. VI. Дайте экспертную оценку результатам испытуемого.
  5. А) Дайте йому назву.
  6. Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень.
  7. Баланс активних потужностей асинхронного двигуна можна уявити таким рівнянням

Рішення - це результат інтелектуальної діяльності людини, що приводить до певного висновку і\або до необхідних дій.

Воно має бути спрямованим на досягнення певних результатів, на створення та реалізацію бажаних процесів, або ж на припинення певної діяльності.

Управлінське рішення - це акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що ґрунтується на аналізі даних, які характеризують конкретну управлінську ситуацію і мають на меті досягнення певних цілей.

Прийняття рішення - це процес, завдяки якому обирається лінія поведінки для вирішення конкретної проблеми.

Теорія прийняття управлінського рішення - це система знань, що відображає сутність розроблення та ухвалення рішення, а також закономірності з урахуванням яких рішення розробляється, приймається, реалізується.

Основними категоріями теорії прийняття управлінських рішень є мета, функція та метод діяльності.

Засади прийняття управлінських рішень:

Право приймати рішення

Повноваження: передбачається розмежування компетенції між керівниками різних рівнів

Обов'язковість

Компетентність: вміння керівника приймати рішення

Відповідальність: санкції, що застосовують курівники в разі прийняття ним хибного рішення

Своєчасність: необхідність прийняття рішення в певний час.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Конспект ІСПР | Етапи розгорнутого процесу прийняття рішень. Охарактеризуйте коротко кожен з них. | Алгоритм та його місце в теорії інтелектуальних систем прийняття рішень. | Сутність поняття «Інтелектуальна система прийняття рішень». | Переваги та недоліки системної парадигми. | Принципи системного аналізу. | Основні методи системного аналізу. | Типи шкал | Представлення знань в ІСПР за допомогою логічної моделі. Навести приклад. | Представлення знань в ІСПР за допомогою семантичних мереж. Навести приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати