Головна

конспект ІСПР

  1. У конспекті.
  2. ВОПР Основні філософські парадигми КОНСПЕКТ
  3. Д?ріс саба?тарини? конспектісі
  4. Завдання 7. Прочитайте текст, законспектуйте его.
  5. Завдання №1. Конспектування уроку.
  6. конспект
  7. конспект

Планую-е - опр-е технологій або процедур, необх. д / пр-ва або сервісу.

Ієрархія планують-а за критерієм t:

1. Долгоср. (Стратег.) Планує-е (1г. І більше). Починаючи з 1 дня на весь довгих. період. а) планують-е иссл-й і розробок на предмет створ-я і виведення тов. новизни. б) инвестиц. планують-е, планують-е кап. влож-й. в) реаліз-я кап. влож-й.

Відбувається упр-е розвитком.

2. Середньостроковий. (Тактич.) Планує-е (6-18мес.). Завдання позиціонує-я підпр-я. Планую-е стр-ри і V реализ-і; пр-ва; планують-е працю. фін. і мат. рес-ів.

Відбувається упр-е ресурсами.

3. Краткоср. (Поточн.) Планує-е (1день-6 міс.). Планую-е пр-ва, процесів, робіт та ін.

Відбувається упр-е процесами. Упр-я всім цим (1-3) ми створюємо велику цінність.

Сукупна (агрегує.) Планує-е - Преобраз-е ??рік. і кварт. бізнес-планів в докладні произв. плани, що визначають V прод-і і исп-е працю. рес-ів д / среднеср. періоду (6-18мес.). План пр-ва виробів составл-ся не по кожн. конкр. увазі прод-і, а за групами товарів. Завдання сов. планують-а заключ-ся в балансир-і произв. планів з наявними рес-ами на розглядаємо. період t, а також мінімізації-я витрат на необх. рес-си д / удовл-я попиту на прод-ю в плануємо. періоді.

Сукупний план надає вихідні дані для складання основного плану виробництва. Головна мета сукупного плану полягає у встановленні оптимального поєднання темпу виробництва, чисельності робочої сили і обсягу готівки матеріальних запасів.

На рис. показано взаємозв'язок сукупного планування з іншими видами планування. Стратегічне планування потужності полягає у визначенні довгострокових потреб у виробничих потужностях.

На виробництві процес планування можна описати таким чином: група, яка керує виробництвом, вносить існуючі або прогнозовані замовлення в основний план виробництва(Master Production Schedule - MPS). MPS встановлює обсяг і дату поставки всього асортименту виробів, необхідного для виконання кожного замовлення. Потім переходять до вирівнювання завантаження виробничої потужності (Попередньому плануванню потужності),щоб переконатися, що в наявності достатньо виробничих і складських потужностей, устаткування і робочої сили і

що основні постачальники мають необхідні потужності для поставок комплектуючих, якщо в цьому виникне необхідність. В основі наступного етапу планування - планування матеріальних потреб(Material Requirements Planning - MRP) лежить основний планпроізводства. з MPS витягають дані опотреби в продукції за періодами планування, по структурному дереву продукції визначають її компоненти, розраховують потреби в матеріалах за періодами і встановлюють терміни розміщення замовлень на виготовлення або закупівлю по кожній деталі і вузла для випуску продукції відповідно до виробничого графіка. Більшість MRP-систем визначає також необхідними виробничими потужностями, що називається плануванням потреб у виробничій потужності(Capacity Requirements Planning - CRP). Результатом планування є складанняденного або тижневого графіка замовлень(Order Scheduling-OS) на виготовлення продукції по конкретному обладнанню, виробничим лініях і робочим центрам.

У MRP залежимо. хар-р потреб-ти, т. е. потр-ть в якомусь изд-і виступає наслідком потреб-ти в іншому (напр., необх. кількість коліс залежить від V випускаємо. авто). Д / планують-а завис. потр-ти необх.: А) произв. план (MPS); б) відомість застосовуємо-ти компонуються-ів / виробів; специфік-я (BOM); в) свед-я про наявність-і запасів; г) дані про движ-і рес-ів в процесі вип-я замовлення; д) дані про довгих-ти циклу.

Оперативне планують-е пр-ва - Явл-ся заверш. етапом внутрізав. планують-а. Завдання-орг-я злагодженої роботи всіх підрозділ-й пр-я д / обеспеч-я рівномірний., Ритмічного випуску прод-і в устан.V і ном-ре при повн. исп-і произв. рес-ів. ОПП = календ. планують-е + опер. реглируется-е ходу пр-ва. Рівні ОПП: а) загальнозаводські б) На ур-ні від. цеху (внутріцех.)

3 сис-ми ОПП в зав-ти від облікових. од-ці:

1. Подетальная.

2. Комплектная (уч. Од-ца-комплект): а) комплектно-вузлова (в комплекті деталі, входящ. В 1 вузол / изд-е); б) комплектно-групова (в групу об'єд. деталі, ідентичність. разл. вузлів, але об'єднаю. однаковими календарно-плановими нормативами - ВПП). ВПП - Сов-ть рассчит. пар-рів, визна-их спосіб побудови произв. процесу у t і пр-ве і забезпечивши-х його макс. еф-ть. ВПП м. Рассчит-ся з точністю до години і їх склад:

· Розмір партії і ритми запуску-випуску партій комп-ів в-во

· Длит-ть произв. циклів запуску-випуску партії

· Випереджаючи-е зап.-вип. деталей / вузлів

· Стор-ра і величини створювати. заділів.

8. Концепція «Requirements / resource planning» (RP) - «Планування потреб / ресурсів» і засновані на ній логістичні системи типу, що штовхає.

У відповід-і з прогнозом D максим-но точно переведені-го на мову замовлень происх. составл-е произв. зв'яз-я, кіт. відображає V і терміни випуску ДП. Пр-во синхронізовано не за фактом події потр-ти (JIT), а по точн. планов.t. Ланцюг: прогноз попиту - ланцюжок замовлень - произв. зв'яз-е - декомпозиція в ланцюг процесів. Хар-рен длительн. цикл планують-а; тип пр-ва - масовий; больш. ном-ра випускаємо. виробів. На концепції RP засновані «штовхають» системи, особливістю яких є те, що матеріали або напівфабрикати, що надходять на виробничу ділянку технологічного ланцюга, що не замовляються цією ділянкою в попередньої. Базовими мікрологістичних системами, заснованими на концепції RP в виробництві є системи "планування потреби в матеріалах / виробничого планування потреби в ресурсах" (materials / manufacturing requirements / resource planning, MRP I / MRP II), а в дистрибуції (розподілі) - системи "планування розподілу продукції / ресурсів "(distribution requirements / resource planning, DRPI / DRPII). Сис-ми MRP оперують матеріалами, попит на кот-е залежить від попиту на ДП. Сис-ма MRP спочатку опр-ет ск-ко і в як. терміни необх. провести конечн. прод-і, потім визна-ся t і необх. кол-во мат. рес. д / вип-я произв. зв'яз-я. Комплекс програм даної сис-ми заснований на вироб-му розкладі, кіт. регламентовано і непоср. контролир-ся підпр-му, кіт. виготовляє прод-ю. Це зв'яз-е залежить від споживе. попиту і інф-ії про мат. ресурсах і їх запасах. Виходить, що програма переводить обсяг попиту на прод-ю в необх. обсяг мат. ресурсів, а потім оброблена інф-ія у вигляді опр-го док-та направляється лог. менеджерам для прийняття рішення по орг-ії забезпечення пр-ва необхідними ресурсами.

MRP I: входом явл-ся замовлення потр-лей, підкріплений. прогнозами D на ДП фірми. Блок-схема сис-ми MRP I - див. Рис.

Недолік MRP: недостатньо суворий. відстежено-е попиту з обязат. наявність-му страх. запасів д / підвищ-я стійкості-ти сис-ми до разл. збоїв.

Базові стандарти упр-я сис-м стандарту MRP:

1. MPS - основн. план пр-ва, необхідний д / планують-а випуску ДП.

2. SIC - статистич. упр-е запасами (відомість інвентарних записів) -Дані про имеющ-ся в наявності і замовлених матеріалах.

3. BOM - інф. модуль, що містить специфік-ю (Bill of Materials-список мат-ів; дерево продукту). Містить повний опис продукту, вказуючи не тільки матеріали, але і послідовність, в якій створюється даний продукт.

4. MRP - переклад произв. зв'яз-я в план-графік по всіх позиціях. З пом. прогр.MRP осн. план пр-ва (MPS), розгортався-ся в подробиці. план-графік послід-ти розміщу-я замовлень на пр-во і поставку.

5. FAS - самостійно. модуль остаточного складання. 1-5: MRP I

MRP I явл-ся складовою частиною MRP II: 1-6. У перших MRP-системах планувалися тільки матеріали. Однак у міру розширення додатків збільшувався і діапазон можливостей MRP. Незабаром ці системи почали використовуватися для обліку не тільки матеріалів, але і ресурсів і отримали назву MRP II.

6. CRP - планують-е потр-ти в потужностях (завантаження раб. Центрів).

ERP - планують-е рес-ів всього пр-я. Гориз. интегр-я; З'єднання-е модулів, охопивши-х всю функц. деят-ть пр-я.

CSRP - планують-е рес., Синхрон. з пок-лем. Вертик. сис-ма: интегр-я пок-ля в сис-му упр-я підпр-му.

DRP - раб. за тим же алгоритмом, але в сфері розпод-я. Раб. в усл-ях неопр-ти попиту, тому менш стаб-на, ніж MRP. Необх. наявність страх. зап.

Осн. рез-ти MRP-системи:

- Графік пр-ва

- План замовлень визначає, як. кол-во кожного матеріалу має бути замовлено в кожен даний період t протягом терміну планують-а

- Зміни до плану замовлень. Замовлення можуть бути скасовані, змінені або затримані, а також перенесені на інший період.

- Інф-я про стан сис-ми на мом. контролю з акцентом на аналіз вузьких місць, анульованих позицій

- Виконавчий звіт є основним індикатором правильності роботи MRP-системи і повідомляє користувача про виниклі критичних ситуаціях в процесі планування

- Звіт про прогнози є інформацію, використовувану для складання прогнозів про можливий майбутній зміні обсягів і характеристик продукції, що випускається.

9. Концепція «Just-in-Time» (JIT) - «Точно-в-Термін» і засновані на ній логістичні системи тягне типу.

Концепція Just-in-time ( «точно в строк») - це концепція побудови ЛЗ в пр-ве, снабж-й і дистрибуції, заснований. на синхронізації процесів доставки мат. рес. і ДП в необх. кол-вах до того t, коли ланки ЛЗ в них потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням запасів. Метою даної концепції є потенційне виключення запасів сировини, комплектуючих, напівфабрикатів в процесі виробництва. На даній концепції засновані витягають сис-ми. Вони являють собою таку систему організації виробництва, в якій матеріали або напівфабрикати передаються з попередньої операції на наступну по мірі необхідності. Факт події потреб-ти явл-ся основою JIT і основою передачі рес. з попер. опер-й на наступну. Т. о. потік пр-ва відповідає точно виявлено. потоку потр-ти (замовлень). Конц-я JIT застосовна до серійного пр-ву. Організовується так званий «потік одиничних виробів» - метод роботи, при якому верстат або процес (наприклад, проектування, прийняття замовлення або виробництво) обробляє більше одного виробу одночасно, на відміну від методу «партій і черг», характерного для масового виробництва.

Положення конц-і:

· Тотальна. контроль кач-ва на всіх етапах произв. процесу, вкл. постачальників

· Відносна-но небольш. число надійн. постачальників

· Професійн. раб-ки

· Відносна-но шир. ассор-т прод-і; невеликі партії; Коротко. цикл пр-ва

· Короткий цикл планують-а

Наїб. знаного. витягівающ. сис-ма, заснований. на конц-і JIT - система Канбан. На кожн. підрозділ-й сущ-ют спец. сигнальні. картки: картка замовлення і картка відбору. Картка замовлення опр-ет к-ть деталей, кіт. д. бути виготовлено на предшеств. ділянці. Картка відбору - кількість дет., Кіт. д. бути взято на предшеств. уч-ке обробки. На місці складують-я робітник (зі складального. Лінії) завантажує навантажувач необх. кол-вом деталей згідно з карткою відбору, знімаючи при цьому з ящиків раніше прикріплені. до них картки произв. замовлення. Потім він доставляє дет. на складальних. лінію з карт. відбору. Карт. замовлення залишаються на місці складують-я і формують замовлення на изг-е новий. деталей. Поряд з мат. потоком на мат. носії (картці) рухається інф-я.

Ф-ії картки Канбан:

· Інформаційна (місце і t потр-ти; V потр-ти; інф-я про прод-і, маршруті транспортування)

· Заборонна (заборона перепр-ва і люб. Откл-й в маршрутах трансп-ки)

· Ф-я замовлення (картка явл-ся замовленням на роботу)

· Контрольна (контроль за содерж-ем і ходом произв. Процесу)

· Виявлено-е будь-яких наруш-й процесу, дефектів, шлюбу та ін.

· Попереджено. (Превентивна) Ф-я - заходи і ср-ва реш-я проблем

Правила ісп-я карток:

· Вони явл-ся основою д / движ-я произв. потоку на всіх стадіях за фактом події потр-ти. Без карт. не м. бути движ-я

· Карт. движ. з мат. потоком, а МП одновр. з карт.

· Розрахунок числа карток націлений на їх мінімізації-ю. Картка - одиниця движ-я, т. К. Рухається з мат. потоком.

Сис-ма Канбан не обмежиться-ся сис-мій карток. Вона предпол. Також візуально., Світел. та ін. інструмен-ти д / координ-і процесу. Одним з ср-в візуального упр-я явл-ся Андон - електронне табло, що показує стан справ на виробничій лінії. На ньому відображаються всі виявлені неполадки на лінії, їх месторасполож-е і хар-р. Під час нормального перебігу процесу горить зелений сигнал, а якщо для усунення збою потрібно зупинка лінії, включається червоний сигнал. Коли ж робочому необхідна допомога або потрібно відрегулювати щось на лінії він включає жовтий сигнал. За допомогою Андоні реалізується такий принцип організації руху потоку, як автономізація або як його називають в Японії «дзидока» - наділення обладнання людським інтелектом. Робочі зупиняють виробничу лінію, щоб відновити нормальний хід процесу. Розумною причиною для зупинки лінії вважається необхідність розібратися в усьому і не допустити повторення подібної зупинки в майбутньому. При організації потоку важливо так само таке поняття, як вирівнювання виробництва - опр. кол-во изд-й в од-цу t. Час виготовлення однієї деталі прийнято називати часом такту, яке розраховують так: доступн. произв. час / треб. кол-во изд-й.

10. Концепція Бережливого виробництва - «Lean production».

LP - концепція менеджменту, створена на Toyota і заснована на неухильному прагненні до усунення всіх видів втрат. Бережливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Концепція напр. на мінімізації-ю витрат; реш-е завдань економії за всіма чинниками системно.

Сутність даної концепції виражається в поєднанні таких основних компонентів:

· високої якості,

· Невеликого розміру виробничих партій,

· Низький рівень запасів,

· Висококваліфікованого персоналу,

· Гнучких виробничих технологій.

Як і в концепції JIT, в системі бережливого виробництва важливу роль відіграють також взаємини з надійними постачальниками. Метою даних взаємин є встановлення тривалих зв'язків з обмеженою кількістю надійних постачальників. На концепції LP, так само як на концепції JIT, засновані «тягнуть» системи. Концепція бережливого виробництва отримала свою назву, тому що вимагає набагато менше ресурсів, ніж масове виробництво (менше запасів, менше t на пр-тво од-ці прод-і), викликає менші втрати від шлюбу і т. Д.

Відправна точка бережливого виробництва - цінність для споживача. Цінність (продукту, послуги) - це вигоди, одержувані при споживанні продукту або послуги, сукупність властивостей продукту (послуги), які забезпечують вирішення завдань, що стоять перед споживачем. Бережливе виробництво засноване на устран-і втрат (муда). Ключовий акцент - економія t. Екон-я мат. рес. внаслідок підвищ-я вироб-ти і економії t. Муда - це втрати, відходи, тобто будь-яка діяльність, яка споживає ресурси, але не створює цінності. Всю діяльність підприємства можна класифікувати так: операції і процеси, що додають цінність для споживача, і операції і процеси, що не додають цінності для споживача. отже, все, що не додає цінності для споживача, з точки зору бережливого виробництва, класифікується як втрати, і має бути усунуто.

види втрат:

· Втрати через перевиробництво;

· Втрати часу через очікування;

· Втрати при непотрібної транспортуванні;

· Втрати через зайвих етапів обробки;

· Втрати через зайвих запасів;

· Втрати через непотрібних переміщень;

· Втрати через випуск дефектної продукції.

Інструменти бережливого пр-ва: 1. принцип «точно вчасно» (just-in-time); 2. принцип автономізації (autonomation), або автоматизації з використанням інтелекту. Також відомий як "дзидока", що означає вбудовування якості.

Принцип «точно вчасно» полягає в тому, що під час виробничого процесу необхідні для збирання деталі виявляються на виробничій лінії строго в той момент, коли це потрібно, і в строго необхідній кількості => низький ур-нь запасів. Другий принцип, на який спирається бережливе виробництво, називається «автономізацією». Її іноді називають автоматизацією з елементом інтелекту. Автономізація виконує подвійну роль. Вона виключає перевиробництво, важливу складову виробничих втрат, і запобігає виробництво дефектної продукції.

конспект ІСПР
Дайте визначення таким Поняття як решение, Управлінське решение, Прийняття решение. Перелічіть засади, на якіх ґрунтується Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ. | СКЛАДОВІ Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ. | Етапи Розгорнутим процесса Прийняття РІШЕНЬ. Охарактеризуйте коротко КОЖЕН з них. | Алгоритм та его місце в Теорії інтелектуальніх систем Прийняття РІШЕНЬ. | Сутність Поняття «Інтелектуальна система Прийняття РІШЕНЬ». | Преимущества та Недоліки сістемної парадигми. | Принципи системного АНАЛІЗУ. | Основні методи системного АНАЛІЗУ. | Типи шкал | Представлення знань в ІСПР с помощью логічної моделі. Навести приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати