На головну

I. АЛГЕБРА.

  1. Алгебра.

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................................. 3

Частина 1. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ ....................... 7

Глава 1. Необхідні відомості з термодинаміки нерівноважних процесів .................. 8

Глава 2. Необхідні відомості з теорії біологічної еволюції ................................. 29

1. Микроэволюция......................................................................................................................................................... 30

Аксиоматика................................................................................................................................................................. 31

синтетична теорія эволюции............................................................................................................................ 34

2. Макроэволюция......................................................................................................................................................... 36

Біологічний і морфо-фізіологічний прогресс......................................................................................... 36

3. Прогресивна эволюция....................................................................................................................................... 40

біоенергетичний прогресс.................................................................................................................................... 42

Удосконалення регулювання і управления..................................................................................................... 49

4. Мегаэволюция............................................................................................................................................................ 52

механізми мегаэволюции....................................................................................................................................... 53

регресивна эволюция.............................................................................................................................................. 56

Глава 3. Термодинаміка і биология........................................................................................ 59

1. Ентропія і негэнтропия........................................................................................................................................ 61

Энтропия........................................................................................................................................................................ 61

Негэнтропия.................................................................................................................................................................. 63

2. Організовані системы...................................................................................................................................... 64

живі системы............................................................................................................................................................ 68

3. Термодинамічні підходи до проблем біологічної еволюції .......................................... .... 70

Термодинаміка і спрямованість эволюции..................................................................................................... 71

4. Загальні співвідношення біологічної термодинамики............................................................................... 78

Частина 2. ПРОГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦІЯ: ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМЕНА...................................................................................................................................... 82

Глава 1. Критерії біоенергетичного прогресу і прогресивної еволюції ................. 83

1. Стандартний обмен.................................................................................................................................................. 84

значення маси тела.................................................................................................................................................. 85

вплив температуры................................................................................................................................................ 88

аклімації і акклиматизация................................................................................................................................ 92

2. Критерій упорядоченности................................................................................................................................... 93

3. Максимальний обмен........................................................................................................................................... 103

4. Константа Рубнера................................................................................................................................................. 105

Глава 2. Стандартний обмін і критерій впорядкованості у безхребетних тварин 108

1. Простейшие............................................................................................................................................................... 110

2. Нижчі беспозвоночные...................................................................................................................................... 115

3. Черви - Plathelminthes (Плоскі черви)........................................................................................................... 122

4. Вищі беспозвоночные...................................................................................................................................... 126

клас Insecta (Насекомые)........................................................................................................................................ 138

Нижчі комахи - Apterygota............................................................................................................................ 141

Вищі комахи - Pterygota.............................................................................................................................. 144

Комахи з неповним превращением.............................................................................................................. 144

Комахи з повним превращением................................................................................................................... 151

Суперорганизмы........................................................................................................................................................ 158

Макросістематіка насекомых............................................................................................................................. 160

Тип Mollusca (Моллюски)....................................................................................................................................... 164

Тип Echinodermata (Иглокожие)........................................................................................................................... 178

Тип Chaetogliatha (Щетинкочелюстные)............................................................................................................ 184

Тип Tunicata (Оболочники).................................................................................................................................... 185

Глава 3. Стандартний обмін і критерій впорядкованості у хребетних тварин. 187

клас Amphioxi (Ланцетники)............................................................................................................................... 187

Рыбы................................................................................................................................................................................. 188

клас Amphibia (Земноводные).............................................................................................................................. 197

клас Reptilia (Пресмыкающиеся)........................................................................................................................ 201

клас Mammalia (Млекопитающие)..................................................................................................................... 205

клас Aves (Птицы)..................................................................................................................................................... 212

Глава 4. Прогресивна еволюція і біоенергетичний прогрес .................................... 218

1. Зміна енергетичного обміну в ході еволюції .......................................... .................................... 219

2. Біологічний і фізичний зміст еволюційного прогресу .......................................... .............. 233

3. Напрямок та швидкість прогресивної еволюції і біоенергетичного прогресу ................ 238

4. Напрямок та швидкість еволюційного прогресу відповідно до константою Рубнера .... 245

5. Аллогенез і катагенез............................................................................................................................................ 248

Частина 3. ПРОГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦІЯ: ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛЕНИЯ....................................................................................................... 252

критерії организованности..................................................................................................... 254

Глава 1. Температурний гомеостаз......................................................................................... 261

1. Удосконалення терморегуляції в процесі прогресивної еволюції .................................. 263

2. Адаптація до умов существования.......................................................................................................... 265

3. Швидкість вдосконалення терморегуляції у ссавців в процесі еволюції ........ 268

4. Суперорганизмы...................................................................................................................................................... 270

Глава 2. Максимальна тривалість життя ............................................ ................. 272

Еволюція максимальної тривалості життя тварин ............................................. .................. 275

Еволюція максимальної тривалості життя в окремих класах хребетних тварин. 275

Глава 3. Відносні розміри і енергетика мозку .......................................... ............... 278

1. Залежність маси мозку від маси тела........................................................................................................ 279

2. Залежність маси мозку від споживання кисню .......................................... .................................... 284

3. Зміна організованості тварин в процесі еволюції .......................................... ................. 286

Частина 4. макроскопічних МЕХАНІЗМИ біоенергетичних ПРОГРЕССА.......................................................................................................... 292

Глава 1. Зменшення розмірів тіла ............................................ ........................................... 293

Глава 2. Генотипические адаптации....................................................................................... 299

1. Адаптація до низьких температур среды.................................................................................................... 300

2. Адаптація до высокогорью.................................................................................................................................. 308

3. Адаптація до фізичних нагрузкам.............................................................................................................. 311

Глава 3. Неотения...................................................................................................................... 313

Глава 4. Мітохондріальні механізми прогресивної еволюції .................................. 316

Частина 5. біоенергетичних ПРОГРЕС І ТЕПЛОВІ БАР'ЄРИ 322

Глава 1. Перший теплової бар'єр і виникнення терморегуляції ............................... 325

Чи здатні крокодили і динозаври до терморегуляции?........................................................................... 329

Глава 2. Другий теплової бар'єр і виникнення цивілізацій ...................................... 332

1. Збільшення відносних розмірів мозга................................................................................................ 335

2. Віртуальні цивилизации................................................................................................................................. 339

3. Соціальна діяльність животных.............................................................................................................. 340

Глава 3. Третій теплової бар'єр і вихід людства в космічний простір ... 342

1. Ноосфера як наслідок принципу найшвидшого спуску .......................................... ........................ 344

2. Принцип найшвидшого спуску, як основа еволюції Всесвіту ........................................ ......... 347

3. Третій теплової барьер....................................................................................................................................... 348

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................... 351

ЛИТЕРАТУРА............................................................................................................................. 355

МАЛЮНКИ (1-29):....................................................................................................................... 433

ЕЛЕКТРОННИЙ ОГЛАВЛЕНИЕ............................................................................................. 491

I. АЛГЕБРА.
Додавання матриць. | Множення матриць. | Визначник ДРУГОГО ПОРЯДКУ. | Визначник ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ. | ЗВОРОТНА МАТРИЦЯ. | ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ. | ФОРМУЛИ Крамера. | Метод Гаусса. | Лінійних рівнянь. | Скалярний і векторний ВЕЛИЧИНИ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати