Головна

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Pilgerodendron Florin 1930 - Cupressaceae - Ciprusfйlйk - Cypresses

UVIFERUM1 849 S-AME CHI PAT

/Pilg./Florin Kr

Pilgerodendron uviferum (Pilg.) Florin 1849 - Lбp v. patagуnciprus - Patagoncyress

Libocedrus uvifera / D. Don./Pilg.

Libocedrus tetragona / Hook / Endl.


Інформаційні технології оптової торгівлі

Москва

ТОВ "1С-Паблішинг" 2003


 УДК 658.6 / .9: 004 (075.4) ББК 65.422 Ш97

Шуремов Євген Леонідович

Ш97

Інформаційні технології оптової торгівлі: Практичний посібник, - М .: ТОВ "1С-Паблішинг", 2003.-186 с: ил.

ISBN 5-9521-0055-4

У цьому виданні розглядаються інформаційні технології вирішення завдань управління торговим підприємством з використанням системи програм "1С: Підприємство 8.0". На прикладі роботи умовного підприємства розкрито основні технологічні прийоми застосування конфігурації "Управління торгівлею" при відображенні найбільш типових господарських ситуацій, що зустрічаються в діяльності підприємств оптової торгівлі.

Мета книги: показати читачеві типові прийоми роботи з новою технологічною платформою "1С: Підприємство 8.0" і на конкретних прикладах навчити застосуванню можливостей конфігурації "Управління торгівлею" в типових ситуаціях, що виникають в практиці управління підприємством оптової торгівлі.

Книга орієнтована на початківців користувачів системи програм "1 (^ Підприємство 8.0" і може бути використана в якості доповнення до документації, що входить в комплект поставки програм, а також при організації навчальних курсів по застосуванню комп'ютерних технологій для вирішення економічних завдань.

Право тиражування і розповсюдження книги належить фірмі "1С-Паблішинг".

При повному або частковому використанні матеріалів книги без письмового дозволу фірми "1С-Паблішинг" забороняється.


зміст

Введення ... 4

Підготовчі операції ... 6

Створення інформаційної бази ... ... 6

Початкове заповнення інформаційної бази ... 13

Прив'язка до періоду часу ... ... 16

Реквізити організації, розрахункові рахунки і банки ... 19

валютні курсы... 33

Налаштування параметрів обліку ... ... 37

Склади, каси і підрозділи компанії ... . 42

Номенклатура товарів ... ... 43

Ціноутворення та знижки ... ... 49

Визначення користувачів системи ... ... 54

Введення початкових залишків товарів ... ... 61

Формування прайс-листа компанії ... ... 75

Основні облікові операції ... 80

Продаж по передоплаті ... ... 80

Робота з отчетами... 89

Багатоетапна угода продажу ... ... 99

Невідфактуровані поставки ... ... 108

Реєстрація цін постачальника і перерахунок відпускних цін ... 113

Резервування товару в рахунок майбутніх надходжень ... 116

Резервування і зняття резерву ... ... 123

повернення товара... 127

Ще трохи про довідниках, документах і сервісних функціях ... 129
 Аналіз підсумків торговельної діяльності ... ... 131

Висновок ... ... 143ISBN 5-9521-0055-4


ТОВ "1С-Паблішинг", 2003


 Вступ

Дана книга містить виклад інформаційних технологій розв'язання типових задач управління торговими підприємствами засобами конфігурації "Управління торгівлею" системи програм "1 (^ Підприємство 8.0" фірми "1C". Вона орієнтована, головним чином, на початківців користувачів програми. На прикладі умовного підприємства торгівлі розглядаються питання застосування комп'ютерної системи для обліку та аналізу результатів типових торгових операцій. Паралельно розбираються основні особливості користувальницького інтерфейсу програми і основні принципи, на яких будується її робота. Поряд з демонстрацією порядку застосування чисто прикладних функцій, в книзі розглядаються мінімально необхідні кошти адміністрування системи. Спеціально відзначимо, що в книзі не зачіпаються питання використання конфігурації при відображенні операцій комісійної і роздрібної торгівлі. Їм планується присвятити окреме видання.

Основною особливістю даної книги є спроба поєднати пояснення порядку відображення торгових операцій в комп'ютерній системі з викладом і демонстрацією основних можливостей конфігурації "Управління торгівлею" системи програм "1С: Підприємство 8.0". Для цього розглядається наскрізний приклад, збудований таким чином, що операції розбираються в порядку зростання їх складності з точки зору технології обробки у комп'ютерній системі. Тому ми настійно рекомендуємо послідовне ознайомлення з представленим матеріалом. Є вкрай бажаним розбір приводяться прикладів на комп'ютері. У той же час, виклад докладно ілюструється "зліпками" екранів, що виникають в процесі роботи з програмою при рішенні розглянутих задач. Тому книгу можна читати і не користуючись комп'ютером, що може бути актуально для читачів, поки що не мають в своєму розпорядженні відповідного програмного забезпечення.

Незважаючи на те, що матеріал розрахований на початківців користувачів, передбачається, що читач хоча б поверхово знайомий з основами роботи на комп'ютері в середовищі Windows


95/98 / NT / 2000 / XP, особливо з основними елементами стандартного графічного інтерфейсу Windows.

Книгу ні в якому разі не можна розглядати як заміну документації, а слід сприймати, перш за все, як засіб швидкого ознайомлення з можливостями програми.

На завершення цього короткого передмови дозвольте висловити щиру вдячність фірмі "1C" за видання, поширення книги і надані матеріали, а також моїй мамі - Суляєва Лілії Хасановна за вирішення побутових проблем в період написання і підготовки книги до публікації.


 підготовчі операції

Перш, ніж почати повсякденну роботу з програмою, необхідно виконати певний набір операцій по її налаштування та встановлення параметрів, які в подальшому будуть враховуватися при оформленні документів і формуванні звітів.

Створення інформаційної бази

Після запуску системи програм "1 (^ Підприємство" на екран виводиться список інформаційних баз, зареєстрованих в ній.

інформаційнабаза-це певна сукупність масивів даних, необхідних для вирішення завдань управління підприємством, виконуваних конкретноїконфігурацією системи програм "1 (^ Підприємство". Це можуть бути одна або кілька конфігурацій, призначених для вирішення завдань управління торговими операціями, ведення бухгалтерського обліку, фінансового планування, обліку на виробництві і т. д.


Конфігурації можуть виконувати різні функції, вирішувати різні завдання. Тому кожна з них потребує конкретному наборі даних (інформаційних масивів). Однак в системі може використовуватися і кілька інформаційних баз, що обробляються за допомогою однієї і тієї ж конфігурації. Це потрібно тоді, коли потрібно на одному комп'ютері обробляти операції декількох компаній. Різні інформаційні бази слід застосовувати в разі, якщо ці компанії ніяк не пов'язані один з одним. Якщо ж кілька юридичних осіб, які ведуть відокремлений бухгалтерський облік, повинні розглядатися як єдина компанія і потрібно отримувати консолідовані звіти по всій сукупності скоєних ними господарських операцій, то облік краще вести в одній інформаційній базі.

Після установки системи програм "1С: Підприємство 8.0" список інформаційних баз порожній. Якщо програма вже використовувалася, то в списку можуть бути присутніми одна або кілька інформаційних баз. Оскільки приклади операцій, які приводяться в книзі, ведуться від імені умовних фірм, ніяк не пов'язаних з реальною діяльністю реального підприємства читача, то їх доцільно зосередити в окремій інформаційній базі.

Для її створення потрібно натиснути на кнопку "Додати". З'явиться вікно, в якому користувачеві пропонується або створити нову інформаційну базу, або підключити вже наявну. Останнє може бути необхідно в тому випадку, якщо якась інформаційна база була перенесена на даний комп'ютер (мається на мережі або на сервері) і тепер її потрібно зареєструвати в системі.


       
 
   

 У нашому випадку потрібно створити нову базу даних. Тому слід залишити позначку на пункті "Створення нової інформаційної бази" і натиснути кнопку "Далі>".

У вікні перераховується список встановлених конфігурацій, для яких можна створити свою інформаційну базу. У нашому випадку встановлена ??тільки конфігурація "Управління торгівлею". Клацніть мишею по зображенню символу "+".


Програма пропонує вибір з двох варіантів. Перший ( "Управління торгівлею") відповідає створенню порожній інформаційної бази, а другий - інформаційної бази з демонстраційним прикладом ( "Управління торгівлею (Демо)"). Нам потрібно створити порожню базу. Тому розкрийте папку "Управління торгівлею".


 На екрані відобразиться номер версії встановленої конфігурації. Встановіть курсор на цей пункт, обов'язково перевірте, що позначений пункт "Створити інформаційну базу з шаблону", і натисніть кнопку "Далі>".

В даному вікні пропонується вказати назву інформаційної бази і вибрати місце її розташування: на даному локальному комп'ютері, іншому комп'ютері мережі або на сервері. У нашому випадку ми будемо працювати з інформаційною базою, розміщеної на локальному комп'ютері. Назву можна вибрати будь-який. Однак якщо на комп'ютері передбачається вести кілька інформаційних баз, то рекомендується давати їм назви, що дають чітке тлумачення того, до чого вони відносяться, оскільки саме ця назва буде відображатися в списку інформаційних баз, що виводиться при запуску системи. У нашому випадку в якості назви ми вибрали текст "Приклад книги".


Знову натисніть кнопку "Далі>". Програма пропонує вказати місце розташування інформаційної бази на комп'ютері.


 За замовчуванням пропонується розмістити базу в папці "Мої документи". Залежно від версії операційної системи шлях до неї може бути різним. Для роботи програми не принципово, де буде розміщена інформаційна база. Для того, щоб вибрати інше розташування інформаційної бази, ніж пропонує система "1С: Підприємство", слід натиснути кнопку


 з зображення трьох крапок. При роботі з програмою такого роду кнопки ми будемо зустрічати весь час і далі будемо називати її кнопкою "Три крапки". її наявність поруч з полем введення означає, що підставляється в нього значення може бути вибрано з того чи іншого списку. В даному випадку натискання на кнопку "Три крапки" відкриє стандартний для Windows діалог вибору файлу.

 Виберіть потрібне вам розташування інформаційної бази, вкажіть ім'я папки, в якій вона буде розміщена, і натисніть кнопку "Готово". Інформаційна база створена і зареєстрована в системі.


Початкове заповнення інформаційної бази

Для входу в програму слід встановити курсор на потрібну інформаційну базу і натиснути кнопку "1с Підприємство". Після завантаження конфігурації відкриється головне вікно програми. При цьому може з'явитися повідомлення.


В цьому випадку слід погодитися з оновленням релізу і натиснути кнопку "Ok". Програма зробить необхідні дії, відобразить відомості про них у вікні службових повідомлень, і відкриє вікно з описом дій з початкового заповнення інформаційної бази.опису дій з початкового заповнення інформаційної бази і вікно службових повідомлень.

У вікні службових повідомлень програма виводить різні довгі повідомлення про хід і результати виконання тих чи інших дій. Зазвичай виведена тут інформація не потрібна кінцевому користувачеві системи, але іноді може становити великий інтерес для фахівців з її супроводу. Тому, якщо програма веде себе як-небудь "не так", а у вікні службових повідомлень виводиться незрозумілий вам текст, то не поспішайте закривати це вікно, а спишіть виведені повідомлення і покажіть їх фахівця. При цьому зовсім не обов'язково переписувати текст від руки. Виділіть її мишкою, скопіюйте в буфер проміжного обміну (зазвичай поєднання клавіш Ctrl - С), запустіть використовуваний вами текстовий редактор, вставте в нього текст, збережіть файл і передайте фахівця. Нехай подумає, що до чого.

У нашому випадку нічого особливого в вікні службових повідомлень не сказано. Тому його можна закрити і почати заповнення інформаційної бази.

Для початку просто "перейдіть" вміст вікна початкового заповнення інформаційної бази і ознайомтеся із зазначеними в ньому можливостями.

Ми скористаємося можливістю швидкого початкового заповнення інформаційної бази. Підведіть курсор до тексту "Для швидкого початкового заповнення інформаційної бази клацніть по цьому осередку" (Курсор прийме форму руки) і натисніть ліву кнопку миші. У вікні відзначте пункти "Створити організацію за замовчуванням" і "Створити базові типи цін".


 Перед нами екран стандартного додатка Windows. Програма відкриває одне головне вікно, всередині якого розміщуються підлеглі вікна. В даному випадку їх два: вікно


Тепер натисніть кнопку "Виконати". Знову з'явиться вікно службових повідомлень. Прокрутіть виведену в ньому інформацію, використовуючи смугу прокрутки, і закрийте всі підлеглі вікна. Найпростіше це зробити, вибравши пункт меню "Вікна - Закрити всі". Зверніть увагу, що вікно службових повідомлень не закрита. Воно має окремий статус, і його слід закрити окремо. У подальшому викладі ми не будемо зупинятися на роботі з ним. Рішення про те, тримати його відкритим чи ні, приймайте самостійно.

Прив'язка до періоду часу

У нормальних умовах введення операцій з обліку господарських операцій так чи інакше прив'язаний до поточного періоду, поточну дату, яка називається робочою датою системи. При введенні даних про господарські операції саме робоча дата встановлюється за умовчанням. У конкретному документі користувач може змінити її на власний розсуд.

Зміна багатьох параметрів прив'язується саме до робочої датою. Тому обов'язково слід звертати увагу на правильну установку. За замовчуванням програма бере робочу дату з системного годинника комп'ютера. Але іноді може бути необхідно використовувати іншу дату. Наприклад, в тому випадку, коли багато документів вводиться заднім числом, за дату, яка передує поточної системної дати. У нашому випадку це саме так: розглянуті приклади відносяться, в основному, до вересня 2003 року, а розбирати ви їх будете значно пізніше. Щоб не виникало плутанини, найкраще прив'язувати


розбираються приклади саме до того періоду, до якого вони належать. Тому потрібно буде встановлювати робочу дату відповідно до датуванням операцій, що використовуються в книзі. Для цього потрібно використовувати ручний режим установки робочої дати.

Виберіть пункт меню "Сервіс - Параметри" і на закладці "Загальні" зніміть позначку біля пункту "Використовувати поточну дату комп'ютера", а в якості робочої дати вручну введіть значення "31.08.2003".

У нашому прикладі передбачається, що система вводиться в експлуатацію в кінці серпня 2003 року. Величина початкових залишків товарів і грошових коштів, стан розрахунків з контрагентами і т. Д. Встановлюються за станом на останній робочий дату місяця, починаючи з якого система буде використовуватися для регулярного обліку всіх господарських операцій. Так і рекомендується надходити на практиці: ввести


 залишки на кінець місяця, що передує регулярної експлуатації системи.

Тепер натисніть кнопку "Ok". В якості робочої дати встановлено вказане нами значення.

Тепер системі треба дати "знати", з якого періоду ми почали з нею працювати. В силу особливостей функціонування системи "1С: Підприємство" однієї робочої дати недостатньо. Треба точно вказати, з якого періоду починати розрахунки, оскільки за замовчуванням в якості базового розрахункового періоду в системі зазвичай виявляється істотно більш ранній період, ніж той, з якого починається її реальна експлуатація.

Для цього потрібно встановити так звану дату актуальності підсумків. Говорячи спрощено, "Дата актуальності" - це дата, на яку вірні зберігаються в системі підсумки. Зараз поки не введено ніяких даних, але для дотримання технологічної дисципліни ми зробимо установку дати актуальності.

Для цього виберіть пункт меню "Сервіс - Управління підсумками".

У представленій формі перераховані ведуться в системі регістри - сховища підсумкової інформації в системі програм "1С: Підприємство". На даний момент система пропонує встановити дати актуальності підсумків для всіх регістрів на


робочу дату (колонка "порядку"). Якщо натиснути на кнопку "Виконати", то система зробить необхідні розрахунки і встановить дату актуальності (колонка "Розрахований по") по кожному з регістрів.

Після цього вікно "Управління підсумками" можна закрити (кнопка "Закрити").

Реквізити організації, розрахункові рахунки і банки

Тепер необхідно ввести відомості про власну компанію. Як зазначалося раніше, компанія-це група організацій (юридичних осіб), що мають єдиного власника. Управлінський облік ведеться від імені компанії в цілому. У той же час, конкретні операції оформляються від імені конкретних фірм, що входять в компанію. Це дозволяє формувати дані регламентного обліку, які в подальшому можуть бути основою для ведення бухгалтерського обліку кожної самостійної організації, що входить в компанію.

Всі організації (власні і сторонні) фіксуються в єдиному довіднику або списку. Надалі терміни "довідник" і "список" будемо вважати еквівалентними.


           
   
 
 
 
   


 Перед нами типова для системи програм "1С: Підприємство" форма списку.

Довідник (список) - це певним чином організований, структурований і упорядкований масив, що зберігає однорідну інформацію. У жодному довіднику зберігаються відомості про товари, в іншому-про юридичних осіб, в третьому - про співробітників і т. Д.

В системі "1С: Підприємство" перелік довідників і структур, що зберігається в них інформації визначається на етапі конфігурації. Також на етапі конфігурації визначаються права користувачів системи на доступ до інформації довідників. Комусь може бути або дозволено, або заборонено переглядати ті чи інші довідкові дані, одному користувачеві може бути дозволений тільки перегляд інформації без можливості її коригування, а інший може отримати всі права щодо доповнення і зміни довідкової інформації.

У типовій конфігурації передбачена можливість ведення великого числа довідників, життєво необхідних для ведення комп'ютерного обліку. З їх повним переліком можна ознайомитися за документацією.

Викличте довідник юридичних осіб ( "Довідники-Юридичні та фізичні особи - Юридичні особи").


У заголовку вікна наводиться найменування довідника. В даному випадку-це "Юридичні особи". Нижче заголовка наводиться панель інструментів. Вікно може складатися з однієї або декількох частин. У першому випадку довідник відображається у вигляді звичайного лінійного списку.

Список "Юридичні особи" представлений у вигляді двох частин. Зліва розміщується список груп (підгруп) елементів, що входять в довідник. Справа в вигляді таблиці наводиться вміст конкретної групи, обраної в лівій частині.

Що таке групи і елементи довідника?

В системі "1С: Підприємство" довідники можуть бути певним чином структуровані. Близькі за змістом (в тому чи іншому розумінні) елементи можна об'єднати в одній групі, щоб не плутати їх з елементами іншого змісту. Це своєрідний аналог папки в файлової системі Windows.

При початковому заповненні довідників система автоматично створила в довіднику юридичних осіб дві групи: "Покупці" і "Постачальники", а також два елементи: "Основне юридична особа" і "Стороннє юридична особа". Очевидно, що в групі «Покупці» доцільно зберігати відомості про юридичних осіб - покупців, а в групі "Постачальники" - про постачальників товарів і послуг.

Відомості про конкретні покупців будуть окремими елементами групи "Покупці". У загальному випадку, група довідника може містити не тільки елементи, але і інші групи. Це може бути необхідно, наприклад, для групування покупців за певною ознакою. У свою чергу, вкладені групи також можуть містити як окремі елементи, так і групи.

Таким чином, довідники в системі програм "1С: Підприємство" можуть бути ієрархічними. Це означає, що в довіднику може бути кілька груп, кожна з яких може містити кілька елементів і інші групи і т. Д. Схематично це можна представити у вигляді дерева. Довідник це стовбур, групи - гілки, а елементи - листя дерева. Для того щоб дістатися до конкретного листка, потрібно пройти строго певну послідовність гілок. І як жоден лист не


 може зростати одночасно на двох гілках, так і кожен елемент довідника може належати тільки одній групі. Тут дуже багато спільного зі структурою подання файлової системи Windows у вигляді папок і файлів.

Користувач може вибирати те структурування, яке представляється йому найбільш зручним: створювати, перейменовувати і видаляти групи, заносити в них необхідні елементи, переміщати елементи з однієї групи в іншу і т. Д.
3 сторінка | 4 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати