Головна

Кошторисна документація на загальношахтні витрати

  1. Витрати на НДДКР у провідних фармацевтичних фірмах
  2. Витрати на основне виробництво продукції рослинництва, тис. грн
  3. Витрати на основне виробництво у розрізі галузей за 20.. р.
  4. Витрати на основні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби
  5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат), тис. грн
  6. Витрати теплоти на вентиляцію
  7. Документація геологорозвідувальних, геофізичних дослідницьких і випробувальних робіт і інші початкові дані, необхідні для підрахунку запасів

Для визначення загальношахтних витрат, пов'язаних з експлуатацією обслуговуючих гірничопрохідницькі роботи комплексів, складаються такі кошторисні розрахунки і вихідні дані до них:

пояснювальна записка;

зведений кошторисний розрахунок загальношахтних витрат і за формою № 4 /див. дод. 5, Зб. ЄРОР № 35/;

кошторисні розрахунки загальношахтних витрат за періодами і видами робіт, складеними за формою № 5 /див. дод. 6, Зб. ЄРОР № 35/;

відомість прямих заробітних витрат з обсягом робіт за формою № 6 /див. дод. 5, Зб. ЄР0Р № 35/ окремо за періодами будівництва з вказівкою видів /етапів/ робіт;

вихідні дані: схеми гірничих виробок, графіки, таблиці, кількість машино-змін роботи однотипних машин за видами /етапами/ робіт.

Залежно від характеру виробок та умов проведення робіт кошторисні розрахунки й вихідні дані до них складають окремо для першого та другого періодів будівництва і проходження виробок з діючого горизонту.

Поділ загальношахтних витрат за періодами будівництва зумовлений застосуванням різних машин у кожному з них. Так, для видачі гірничої маси із шахти на поверхню у першому періоді використовують, як правило, тимчасові прохідницькі підйомні машини, а в другому - постійні скіпові та клітьові підйомні установки.

Загальношахтні витрати для гірничопрохідницьких робіт, які виконують з діючих горизонтів паралельно з експлуатаційною діяльністю шахти /рудника/, визначають з урахуванням розміщення загальношахтних машин в умовах експлуатаційної діяльності шахти /рудника/.

До першого періоду будівництва належать роботи по проходженню горизонтальних і похилих виробок, які додатково розподіляють за видами /етапами/ робіт: проходження устя стовбура і технологічного відходу; проходження стовбура; проходження пристовбурних камер, сполучень і збоєк; армування стовбура; прокладка по стовбуру комунікацій; тампонаж водоносних дільниць із забою стовбура.

До другого періоду належать роботи по проходженню, горизонтальних і похилих виробок. Ці роботи у разі необхідності можна поділяти за такими групами виробок: виробки пристовбурного двору, протяжні виробки, камери і сполучення за межами пристовбурного двору.

Для визначення загальношахтних витрат встановлюють перелік і номенклатуру машин і механізмів, що обслуговують будівництво, і розробляють такі вихідні дані:

схеми проходження гірничих виробок з розстановкою на них загальношахтних машин й вказівкою строків проходження гірничих виробок, розрахованих за нормативними темпами;

графіки роботи машин за періодами будівництва;

таблиці кількості машино-змін роботи однотипних машин за видами /етапами/ робіт.

Тип потужності загальношахтних машин вибирають, виходячи з умов забезпечення нормативних темпів проходження гірничих виробок і виконання окремих видів підземних робіт /див. дод. І, Зб. ЄРОР № 35/.

На схемі проведення гірничих виробок показані всі виробки, необхідні для здачі шахти /горизонту/ в експлуатацію, розміщення загальношахтних машин і механізмів /вентилятори часткового провітрювання, насоси, лебідки тощо/ і строки проведення гірничих виробок.

Відповідно до схем проведення гірничих виробок, складають план організації будівництва. На основі прийнятої організації робіт і нормативних швидкостей проведення гірничих виробок будують графік проходження гірничих виробок для кожного періоду будівництва.

   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   Наступна

Підвищення трудової та соціальної активності працівників | Природоохоронна діяльність підприємства | Використання природних ресурсів в ___р. | Кошторисна вартість будівельних і будівельно-монтажних робіт, їх склад і структура | Прямі витрати у кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт | Будівельно-монтажних робіт | Кошторисні ціни на обладнання, меблі та інвентар | Призначення і склад кошторисної документації. | Зведений кошторисний розрахунок, його призначення і зміст | Порядок визначення витрат, що входять до зведених кошторисних розрахунків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати