На головну

ЧАСТКОВІ ЗНІМНІ ПЛАСТИНКОВІ ПРОТЕЗИ З МЕТАЛЕВИМ БАЗИСОМ

  1. АДГЕЗИВНІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ
  2. Количественные методы протезирования
  3. Розклад вектора за базисом

За літературними даними, вперше металевий базис був виготовлений із сплаву золота ще в 1757 р.

Часткові знімні пластинкові протези з металевими базисами використовуються у клініці ортопедичної стоматології у разі частих поломок пластмасового базису з різних причин, у разі несприйняття акрилових пластмас у ротовій порожнині, за наявності бруксизму, порушення смакової, температурної чутливості тощо.

Протези з металевим базисом можуть бути виготовлені двома способами; штампуванням та литтям.

Показання до застосування протезів з металевим базисом можуть бути за-гальномедичні і спеціальні. До загальномедичних показань необхідно віднести алергійні стани, бруксизм, особливості професійної діяльності, несприйняття акрилових пластмас.

До спеціальних показань відносять часті поломки пластмасових базисів, множинні, невеликі включені дефекти зубних рядів, відновлення фронтальної групи зубів, звуження щелеп, негативне відношення до неперервного кламера, відсутність навіть однієї дистальної опори на верхній щелепі, високе прикріплення вуздечки язика.

Після детального клінічного обстеження хворого знімають повні анатомічні відбитки альгінатними масами, відливають діагностичні моделі і обов'язково проводять їх вивчення у паралелометрі. Кінцевим результатом такого вивчення має бути визначення шляху введення та виведення протеза з ротової порожнини, положення межових (оглядових) ліній для розміщення системи кла-мерів.

У разі необхідності виготовляють незнімні протези (одиночні коронки, невеликі мостоподібні протези) і розпочинають безпосереднє виготовлення протезів із литим металевим базисом. Для цього на моделях із супергіпсу розкреслюють межі металевого базису з урахуванням стану зубів, що збереглися.

На верхній щелепі залежно від виду дефектів зубних рядів можуть застосовуватися такі різновиди базисної пластинки: у вигляді розширеної поперечної смужки (мал. 101, а, б, в, г), підковоподібної, 0-подібної (вікноподібної), у вигляді повної піднебінної пластинки.

У протезах на нижній щелепі металевий базис може бути двох видів: у вигляді повної та часткової язикової пластинки (мал. 101, д, є).

Певні складнощі виникають під час визначення нижньої межі базису, і в деяких випадках необхідно використати функціональні відбитки.

У ділянці беззубої коміркової частини базис повинен переходити на

присінкову частину на 2-3 мм від середини гребеня, передня та задня межі - залежно від величини і розміщення дефекту зубного ряду.

Мал. 101. Різновиди металевого базису у протезах верхньої та нижньої щелеп:

а - поперечна піднебінна смужка;

б - підковоподібний базис;

в - вікноподібний базис;

г - повна піднебінна базисна пластинка;

д - повна язикова пластинка;

є - часткова язикова пластинка;

На нижній щелепі край базису повинен бути на відділі 3-4 мм від перехідної складки, перекривати коронки природних зубів на 2/3 висоти.

Моделювання воскової композиції базису протеза проводять за допомогою бюгельного воску. На вершину беззубої коміркової частини накладають воскову смужку товщиною 0,3 мм та шириною 2-3 мм для створення зазору між краєм металевого базису та поверхнею коміркової частини. Після того модель змочують водою і проводять обтискання 2-3 шарами бюгельного воску, підрізають згідно з межами базису, а по краях над комірковою частиною роблять вирізки у вигляді хвоста ластівки. Для з'єднання з пластмасою базису на поверхні воскової композиції моделюють петлі, а на оральному схилі - сходинку по всій довжині сідлоподібної частини для створення більшої товщини краю пластмасового базису. Закінчивши моделювання, установлюють систему ливників, знімають воскову репродукцію з моделі і передають для відливання. Існує інший спосіб лиття, який значно точніший, це лиття на вогнетривких моделях. Інші клініко-лабораторні етапи не відрізняються від таких у разі виготовлення часткових знімних протезів з акриловим базисом.

Існує багато різних модифікацій виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом (Е. М. Жульов,1999; А. С. Щербаков, 1984; А. М. Кльомін, 1986; М. М. Рожко, О. В. Павленко, 1989, таін.).

   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКАТИ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | ТЕХНІКА РОЗРІЗАННЯ І ЗНЯТТЯ МЕТАЛЕВИХ КОРОНОК | Протезів у разі часткових дефектів. | БАЗИС ПРОТЕЗА | ШТУЧНІ ЗУБИ | МЕХАНІЧНІ ЗАСОБИ ФІКСАЦІЇ ПРОТЕЗІВ | ЗАМКОВІ І СУГЛОБОВІ КРІПЛЕННЯ | З'ЄДНАННЯ КЛАМЕРА З ПРОТЕЗОМ | ВИБІР ОПОРНИХ ЗУБІВ ДЛЯ КЛАМЕРНОЇ ФІКСАЦІЇ | ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати