На головну

АДГЕЗИВНІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ

  1. Количественные методы протезирования
  2. ЧАСТКОВІ ЗНІМНІ ПЛАСТИНКОВІ ПРОТЕЗИ З МЕТАЛЕВИМ БАЗИСОМ

Поява на стоматологічному ринку композитних матеріалів призвела до розробки та впровадження нового виду незнімних протезів для заміщення невеликих дефектів зубних рядів. Вони отримали назву адгезивних мостоподіб-них протезів. Необхідно зазначити, що існують ще синоніми цих назв, такі, як литі металеві незнімні протези, ретейнери, литі мостоподібні протези з використанням протравки емалі, мерелендські мостоподібні протези, ротчетовські мостоподібні протези, мостоподібні протези з накладками, які фіксуються на композитну пластмасу. Конструктивними особливостями адгезивних мостоподібних протезів є наявність якірної (опорної) частини, яка може бути у вигляді литих панцирних, лускоподібних або перфорованих накладок, напівкорожж без пазів, одно-або двоплечих опорпо-утр йму вальних кламерів тощо. Проміжна частина звичайно є комбінованою, тобто з литої основи, облицьованої керамікою або пластмасою.

Загальними показаннями до використання адтезивних мосто подібних протезів с:

1) молодий вік - особи до 25 років, яким виготовлення традиційних мос- топодібних протезів з тих чи інших причин протипоказане;

2) стан здоров'я (перенесений інфаркт міокарда, серцево-судинна патологія, психічні порушення);

3) планування хворим у подальшому протезування традиційними не-знімними протезами (адгезивний протез буде тимчасовим);

4) наявність підвищеною ризику захворювань тканин аародонта. Внутрішньоротовими показаннями до використання адгезивних протезів є:

1) заміщення малих дефектів зубних рядів (1-2 зуби);

2) безпосереднє протезування;

3) протезування з однобічною опорою для заміщення 1-2 зубів;

4) необхідність застосування вкладок у межах емалі, які запобігають подальшому стиракнго зубів (за наявності металокерамічних антагоністів);

6) категорична відмова хпорих від препарування опорних зубів. Протипоказаннями до використання адгезивних протезів є:

1) порушення структури опорних зубів;

2) значне руйнування каріозним процесом опорних зубів;

3) рухомість опорних зубів;

4) наявність глибокого прикусу;

5) поворот та нахил опорних зубів;

6) ітарафункції (йруксизм);

7) виражені треми та діастеми;

8) захворювання пародонта важкого ступеня.

Цей вид мостоподібних протезів не вимагає препарування опорних зубів, і лише за необхідності проводиться обробка оклюзійноі або ротової поверхні у межах емалі.

Для фіксації адгезивного мостоподібного протеза на емалі опорних зубів використовують наповнені та ненаповнені композиційні системи.

Опорна частина адгезивного протеза являє собою накладку, що охоплює язикову, контактну та частину присінкової поверхні зуба, або оклюзійну накладку (мал. 81),

Накладка, що охоплює зуб, повинна розміщуватися так, щоб створити єдиний шлях уведення адгезивного мостоподібного протеза з запобіганням його змнщщню у медіо-дистальному та н рис і нков о-ротовому напрямках, зводячи до мінімуму можливість скидання.

Мал. 81, Схематичне зображення адгезивного мостоподібного протеза:

а - дефект до протезування;

б - вигляд готового протеза;

в - протез на гіпсовій моделі

Накладка повинна охоплювати максимальну площу язиково-контактної поверхні залежно від характеру змикання зубів та не доходити до краю ясен на 1 мм. Оклюзійна накладка може розміщуватися у фісурі або ямці опорного зуба чи для неї створюють спеціальне ложе діаметром 1 мм та глибиною 0,5 мм.

Плануючи конструкції адгезивного протеза, виходять з того, що необхідно забезпечити його стійкість ще під час перевірки перед фіксацією композитом. Це досягається за рахунок кругового каркаса адгезивного протеза, який забезпечує єдиний шлях уведення останнього. Його повна нерухомість забезпечується за рахунок прошарку композиційного матеріалу. З'єднання адгезивного композиту з емаллю досягається за рахунок створення шляхом травлення 30-50 % фосфорною кислотою виїденого шару емалі зубів глибиною близько 5 мкм. З'єднання на межі композиційного матеріалу та металу проходить механічно за допомогою спеціальних ретенційних пристосувань, найпоширенішими серед яких є: перфорації у накладках, множинні кубічні заглиблення на внутрішній поверхні накладок, ретенційні краплини-намистинки (перли) на внутрішній поверхні накладок тощо.

Клініко-лабораторні етапи виготовлення адгезивних мостоподібних протезів мають таку схему. Під час визначення показань ураховують загальний стан здоров'я хворого, вид прикусу, топографію та розміри дефекту зубного ряду, функціональний стан опорних зубів, їх оклюзійні співвідношення. Конструкцію протеза визначають після вивчення діагностичних моделей.

Підготовка ротової порожнини під адгезивні мостоподібні протези зводиться до створення місця для оклюзійних накладок та накладок, що охоплюють зуб і забезпечують паралельність контактних поверхонь опорних зубів, для чого проводять консервативну в межах емалі обробку зубів інструментами з алмазним покриттям з метою досягнення кращої адгезії композиту до емалі, збільшення площі поверхні його опорно-утримувальних накладок, У разі конвергенції зубів, які обмежують дефект, їх можна дещо вирівняти шляхом препарування у межах емалі. Після закінчення препарування отримують подвійний відбиток силіконовими матеріалами, за яким відливають робочу комбіновану розбірну модель і допоміжну модель та загіпсовують в артикулятор.

Робочу модель необхідно вивчити в паралелометрі. За допомогою методу вибору наносять контури каркаса адгезивного протеза, закривають підпоясний простір і проводять її дублювання. Лиття проводять на вогнетривкій моделі. Існує інший метод моделювання каркаса адгезивного протеза на розбірній моделі та лиття воскових композицій, які вигорають. Останній метод нині поши-реніпшй і точніший щодо отримання каркаса адгезивного протеза.

Моделювання повинно бути точним, тонким, з урахуванням оклюзійних взаємовідношень з зубами-антагоністами, щоб майбутній протез після обробки мав товщину 0,5-0,6 мм. Під час обробки каркаса на 0,2 мм зішліфовують метал. По краях каркас повинен бути тоншим для плавного переходу до твердих тканин зуба. Місце для облицювального матеріалу готують залежно від його виду за загальноприйнятою технологією.

Після обробки каркаса в зуботехнічній лабораторії його передають у клініку для примірки. На цьому клінічному етапі каркас приміряють з урахуванням оклюзійних співвідношень, пам'ятаючи, що він повинен зніматися тільки в одному напрямку.

У зуботехнічній лабораторії проводять облицювання вибраним

матеріалом - пластмасою, фотополімерними матеріалами, керамікою.

Підготовку опорних зубів перед фіксацією на них адгезивного мостоподі-бного протеза проводять так. Поверхні зубів, які контактують, протягом ЗО с ретельно обробляють 3 % розчином перекису водню, просушують ватними кульками і тільки після цього розпочинають травлення кислотою, яка входить у комплект композитного матеріалу. Травлення проводять протягом 50-60 с, після чого промивають проточною водою такий же час і сушать теплим повітрям. Висушування повинно бути ідеальним. У разі відсутності матової поверхні емалі процедуру повторяють. Щоб матеріал не потрапив у міжзубні проміжки, в останні вводять маленькі ватні турунди.

На протравлену поверхню опорних зубів і внутрішню жорстку поверхню каркаса адгезивного протеза наносять, втираючи, тонким шаром композитний матеріал й утримують його в необхідному положенні до повного затвердіння (6-8 хв), запобігаючи потраплянню на міжзубні сосочки та ясенний край. Після затвердіння композитного матеріалу його надлишки зішліфовують головкою з алмазним покриттям, видаляють із міжзубних проміжків ватні турунди і полірують місця переходу металу до емалі опорних зубів гумовими кругами. Завершальним етапом протезування адгезивними мостоподібними протезами є ретельний контроль оклюзійних взаємовідношень зубних рядів. Хворому дають настанови щодо гігієни ротової порожнини.

Описані адгезивні мостоподібні протези за певних клінічних умов можуть з успіхом застосовуватися для лікування хворих з невеликими включеними дефектами зубних рядів. Суворе дотримання показань та протипоказань до застосування адгезивних мостоподібних протезів дозволяє звести до мінімуму невдачі й отримувати стійкі позитивні функціональні та естетичні результати.

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ВІДНОВЛЕННЯ ЗУБНИХ РЯДІВ МОСТОПОДІБНИМИ ПРОТЕЗАМИ У РАЗІ ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ | КОНСТРУКЦІЇ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | БІОМЕХАНІКА МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРОТЕЗУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ МОСТОПОДІБНИМИ ПРОТЕЗАМИ | ВИБІР ОПОРНИХ ЗУБІВ ДЛЯ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЕТАПИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЯНИХ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | ПРОТЕЗУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ СУЦІЛЬНОЛИТИМИ МОСТОПОДІБНИМИ ПРОТЕЗАМИ | ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКАТИ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ | ТЕХНІКА РОЗРІЗАННЯ І ЗНЯТТЯ МЕТАЛЕВИХ КОРОНОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати