На головну

УДК 004 (076.5)

  1. УДК 311 (076.5)

рецензенти:

Шуміти В. р - д. Е. н., професор, зав. кафедрою «Математики і математичних методів в управлінні» ФГТУ ВПО «Орловська регіональна академія державної служби».

Плетньова Л. а. - К. Т. Н., Доцент кафедри «Прикладна математика та інформатика» ФГТУ ВПО «Орловський державний технічний університет.

Левін В. а. - К. Ф.-м. н., професор кафедри «Фізика і інформаційні технології» ФГТУ ВПО «Мічурінський державний аграрний університет».

автори: К. Е. н., доцент Коломейченко А. с.,

к. е. н., доцент Польшакова Н. в.,

ст. викладач Епишина А. в.

Комп'ютерний практикум з інформатики. частина I: Навчальний посібник для вузів / А. С. Коломейченко, Н. в. Польшакова, А. в. Епишина; Під ред. А. с. Коломейченко. - Орел: Изд. Орел ГАУ, 2011. - 289 с .: іл.

Комп'ютерний практикум призначений для студентів спеціальності 080502.65 «Економіка і управління на підприємствах АПК», які вивчають дисципліну інформатика. Містить теоретичний матеріал і лабораторні роботи, що дозволяють придбати основні знання і навички роботи з офісним програмним забезпеченням. Представлена ??тематика відповідає вимогам державного освітнього стандарту з економічних напрямів і спеціальностей.

© Коломейченко А. с., Польшакова Н. в., Епишина А. в.


ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ... 6

1.1. Програмне забезпечення ПК. 6

1.2. Історія розвитку ОС. 9

1.3. Операційні системи сімейства Windows. Основні об'єкти. 16

1.4. Робота з об'єктами Windows. 21

1.5. Лабораторний практикум. 24

Лабораторна робота № 1 - Управління об'єктами в Windows XP. 24

Лабораторна робота № 2 - Обмін даними між додатками Windows. Налаштування властивостей папки і файлу 31

Лабораторна робота № 3 - Налаштування комп'ютера в Windows XP. 35

Лабораторна робота № 4 - Службові програми в Windows XP. 38

РОЗДІЛ II. Архівації даних .. 43

2.1 Загальні відомості про архівації даних. 43

2.2 Програми - архіватори .. 44

2.3 Лабораторний практикум .. 54

Лабораторна робота №1 - Архівування. 54

РОЗДІЛ III. ВСТУП В КОМП'ЮТЕРНУ вірусології .... 58

3.1. Приклади з історії комп'ютерних вірусів. 58

3.2. Класифікація вірусів. 64

3.3. Антивірусні засоби захисту .. 68

3.4 Лабораторний практикум .. 73

Лабораторна робота №1 - Антивірусна перевірка. 73

РОЗДІЛ IV. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 2007. 78

4.1. Основні поняття. 78

4.2. Створення та редагування текстового документа. 80

4.3. Можливості форматування тексту. 83

4.4. Сервісні функції процесора. 89

4.5. Створення об'єктів всередині тексту. 91

4.6. Розбивка тексту на колонки. 96

4.7. Створення списків. 97

4.8 Робота з таблицями. 99

4.9 Розриви сторінок і розділи .. 103

4.10 Засоби рецензування тексту. 104

4.11 Шаблони .. 105

4.12 Лабораторний практикум .. 106

Лабораторна робота № 1 - Оформлення офіційного документа. 106

Інструкція з охорони праці для водія автомобіля. 110

Лабораторна робота № 2 - Автоматизація обробки текстового документа 117

Лабораторна робота №3 - Робота з таблицями. 121

Лабораторна робота № 4 - Графічні об'єкти .. 128

Лабораторна робота № 5 - Створення складних таблиць. 134

Лабораторна робота № 6 - Робота зі списками і змістом .. 137

Лабораторна робота №7 - Створення шаблонів документів. 144

Лабораторна робота № 8 - Складові документи .. 149

РОЗДІЛ V. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT EXCEL 2007 156

5.1. Основні поняття. Структура вікна. 156

5.2. Відносна і абсолютна адресація клітин. 159

5.3. Ім'я осередку. Зв'язування листів за допомогою формул. 161

5.4. Введення даних в комірки робочого листа і форматування. 163

5.5. Операції з робочими листами. 168

5.6. Побудова діаграм .. 171

5.7. Таблиця підстановки. 173

5.8. Підбір параметра. 176

5.9. Диспетчер сценаріїв. 177

5.10. Списки в MS Excel. 180

5.11. Зведені таблиці. 187

5.12 Лабораторний практикум .. 193

Лабораторна робота №1 Редагування робочої книги. Побудова діаграм 193

Лабораторна робота №2 Створення формул. 200

Лабораторна робота №3 Створення бази даних. 205

Лабораторна робота №4 Сортування даних у списку. Фільтрація записів 208

Лабораторна робота №5 Використання логічних і статистичних функцій 215

Початкові дані. 224

Лабораторна робота № 6 Робота з функціями посилання і масиву. 224

Лабораторна робота № 7 Робота зі зведеними таблицями. 230

Лабораторна робота №8. Аналіз «Що-Якщо". 237

Лабораторна робота №9. Консолідація даних. 245

Тестова БАЗА ДО РОЗДІЛІВ I-V .. 254

ЛІТЕРАТУРА .. 279

Класифікація операційних систем. | Історія розвитку ОС. | Операційні системи сімейства Windows. Основні об'єкти. | Робота з об'єктами Windows. | Методика виконання роботи. | Зв'язування і впровадження об'єктів. | Пошук папок і файлів. | Автоматичне початкове налаштування додатків. | Редагування властивостей типів файлів. | Методика виконання роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати