На головну

V2: Макроекономічні проблеми перехідної економіки

  1. II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.
  2. II. Технологія формування розуміння предмета дослідження (проблеми)
  3. V. Основні проблеми діючої системи обов'язкового соціального страхування.
  4. V2: Система національних рахунків і макроекономічні показники
  5. А) Терміново почати будувати сектор мобілізаційної економіки, паралельно з існуючим ринково-капіталістичним.
  6. Акселерація та децелерація і їх гігієнічні проблеми.

S:Вкажіть локальні зміни перехідної економіки:

+: Зміна форми власності підприємств

+: Поява нових форм доходів

S:Вкажіть зміни перехідної економіки, що носять загальний характер:

+: Перехід системи економічних відносин в нову якість

+: Перехід до нової соціально-економічної системи

S:Вкажіть основні ознаки перехідної економіки:

+: Формується нова економічна система

+: Багатоукладність

S:Виберіть правильні варіанти:

L1: перехідна економіка

R1: перехідний стан від однієї економічної системи до іншої

L2: основа економічної системи

R2: встановилися в економіці форми господарських зв'язків або тип координації діяльності між суб'єктами економіки

L3: економічний уклад

R3: особливий тип економічних відносин, що існує поряд з іншими відносинами

L4: ринкова економіка

R4: складна система відносин, яка характеризується відокремленим становищем приватних виробників і споживачів, продавців і покупців, наявністю не тільки ринкового обміну, вільного ціноутворення, а й цілої системи розвинених інститутів, що забезпечують нормальне функціонування системи

S:Перехідна економіка:

+: Перехідний стан від однієї економічної системи до іншої

S:Основа економічної системи:

+: Встановилися в економіці форми господарських зв'язків або тип координації діяльності між суб'єктами економіки

S:Економічний устрій:

+: Особливий тип економічних відносин, що існує поряд з іншими відносинами

S:Ринкова економіка:

+: Складна система відносин, яка характеризується відокремленим становищем приватних виробників і споживачів, продавців і покупців, наявністю не тільки ринкового обміну, вільного ціноутворення, а й цілої системи розвинених інститутів, що забезпечують нормальне функціонування системи

S:Вкажіть основні ознаки перехідної економіки:

+: Формується нова економічна система

+: Багатоукладність

S:Економіка перехідного періоду від капіталізму до соціалізму за часом відповідає періоду:

+: З 1917 по 1930 р.р.

S:Для економіки перехідного періоду від капіталізму до соціалізму характерно:

+: Революційна заміна капіталістичних відносин соціалістичними

+: Перетворення економіки в одноукладную соціалістичну систему

S:Яка з країн раніше інших почала перехід до ринкових відносин:

+: Угорщина

S:В якій країні була найвища інфляція перед початком перехідного періоду:

+: Польща

S:Які макроекономічні проблеми відчували країни центральної і східної Європи перед початком структурних перетворень:

+: Інфляція

+: Зайва грошова маса

S:Які макроекономічні проблеми відчували країни центральної і східної Європи перед початком структурних перетворень:

+: Зовнішній борг

+: Збільшення дефіциту бюджету

S:Для структури народного господарства країн центральної та східної Європи було характерно:

+: Велика частка промисловості

+: Орієнтація країн РЕВ на придбання сировини з СРСР

S:Для структури народного господарства країн центральної та східної Європи було характерно:

+: Велика питома вага ВПК

+: Незначна частка сфери послуг

S:Виберіть правильні варіанти:

L1: економіка перехідного періоду від капіталізму до соціалізму

R1: вкрай радикальний варіант перехідної економіки від однієї економічної системи до іншої

L2: перехідна економіка у вигляді корінних змін в способах координації всієї економіки

R2: зміни здійснюються в рамках однієї і тієї ж системи, але зачіпають її основу, перетворять форми економічних зв'язків і ведуть до створення системи нових інститутів, що регулюють життя суспільства

L3: перехідна економіка у вигляді ліквідації деформацій в економіці

R3: економічні перетворення в окремих країнах носять перехідний характер і в тих випадках, коли історично склалися в них економічна система і структура народного господарства в нових історичних умовах повинні бути змінені у зв'язку зі зміною місця даної країни в системі міжнародних економічних і політичних відносин

L4: перехідна економіка у вигляді подолання тривалої смуги нестабільності в розвитку економіки держав

R4: перетворення викликані суперечностями розвитку держав на шляхах формування ринкової системи

S:Які з країн найм'якше перейшли від командно-адміністративної до ринкової економіки:

+: Угорщина

+: Польща

S:Для яких країн перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки виявився важким

+: Росія

+: Болгарія

S:Що є першочерговим напрямом перетворень на першому етапі реформування економіки:

+: Створення основ ринкової системи

S: Які є три основні елемента становлення ринку:

+: Лібералізація економіки

+: Структурні перетворення

+: Інституційні перетворення

S: Виберіть відповідності:

L1: лібералізація економіки

R1: система заходів зі звільнення від обмежень одержавленої економіки, спрямована на створення умов для вільного руху цін, ринкового обігу товарів і послуг, підприємництва, а також відкритості економіки

L2: структурні перетворення

R2: це зміни економіки з метою подолання колишньої одержавленої структури перш за все шляхом перетворення відносин власності через роздержавлення і приватизацію, а також ряд заходів і дій, спрямованих на розподіл ресурсів і підвищення ефективності їх використання

L3: інституційні перетворення

R3: створення умов для дії ринкової системи шляхом перетворення правових інститутів, формування системи нових організацій і установ ринкового типу, створення нової системи управління народним господарством

L4: перехідна економіка

R4: перехідний стан від однієї економічної системи до іншої

S: Лібералізація економіки:

+: Система заходів зі звільнення від обмежень одержавленої економіки, спрямована на створення умов для вільного руху цін, ринкового обігу товарів і послуг, підприємництва, а також відкритості економіки

S: Структурні перетворення:

+: Це зміни економіки з метою подолання колишньої одержавленої структури перш за все шляхом перетворення відносин власності через роздержавлення і приватизацію, а також ряд заходів і дій, спрямованих на розподіл ресурсів і підвищення ефективності їх використання

S: Інституційні перетворення:

+: Створення умов для дії ринкової системи шляхом перетворення правових інститутів, формування системи нових організацій і установ ринкового типу, створення нової системи управління народним господарством

S: Перехідна економіка:

+: Перехідний стан від однієї економічної системи до іншої

S: Перший етап ринкових реформ в Росії почався:

+: В 1992

S: В рамках першого етапу приватизації в Росії відбувався:

+: Економічний спад

S: Другий етап ринкових реформ в Росії почався:

+: В 1999

S: Виділіть заходи, вжиті в ході першого етапу приватизації в Росії:

+: Лібералізація цін і торгівлі

+: Формування відкритої економіки

+: Масова приватизація

S: Виділіть заходи, вжиті в ході першого етапу приватизації в Росії:

+: Формування податкової системи

+: Формування дворівневої банківської системи

+: Прийняття базових законів і кодексів, що регулюють поведінку суб'єктів ринкової економіки

S: Негативні сторони першого етапу приватизації в Росії:

+: Низький рівень збирання податків

+: Поляризація доходів населення

+: Сировинна орієнтація економіки

S: В ході приватизації підприємств-якої форми власності стало значно більше:

+: Приватної

S: Виберіть відповідності:

L1: доваучерний етап приватизації

R1: проводилась у формі викупу орендованого майна і охоплювала головним чином сферу соціальної інфраструктури: торгівлю, побутове обслуговування, громадське харчування, готельне господарство

L2: ваучерний етап приватизації

R2: створення широкого прошарку власників, головним чином дрібних акціонерів, шляхом безоплатної передачі держвласності, перетворення державних підприємств в акціонерні товариства відкритого типу і продажу, як правило малих підприємств, за конкурсом на аукціоні

L3: грошовий етап приватизації

R3: продаж як самих підприємств, так і акцій підприємств, акціонованих в порядку приватизації, за гроші

L4: сучасний етап приватизації

R4: усунення негативних тенденцій, що склалися на попередніх етапах реформ і підвищення ефективності управління державним майном

F1: Економіка| V2: Види підприємств

V1: Мікроекономіка | V2: Система національних рахунків і макроекономічні показники | V2: Макроекономічна рівновага | V2: Споживання і заощадження | V1: Макроекономіка | V2: Інфляція і її види | V2: Безробіття і її форми | V2: Державні витрати і податки | V2: Бюджетно-податкова політика | V2: Зовнішня торгівля і торговельна політика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати