На головну

I. Вища освіта навчальна діяльність студентів

  1. I. Навчальна програма дисципліни
  2. I. Мета та завдання НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  3. II. Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ
  4. III. Діяльність.
  5. III. Навчальна програма дисципліни
  6. Аналіз результатів податкового контролю за діяльністю платників - організацій державної форми власності

1. Ким здійснюється керівництво вищим навчальним закладом у вузі:

1. деканату вузу 3. Ректором вузу

2. Ректоратом вузу 4. Вченою радою вищого навчального закладу

2. Найбільш високий кваліфікаційний рівень серед вищих навчальних закл
 ний має:

1. Академія

2. Інститут

3. Університет

4. Вища технічна училище

3. Як проводиться в вузі конкурс на заміщення вакантної посади викладача:

1. У конкурсі можуть брати участь тільки викладачі даного вузу

2. У конкурсі беруть участь викладачі зі стажем роботи не менше п'яти років

3. У конкурсі можуть брати участь всі бажаючі

4. Конкурс проходить по-різному в різних вузах країни

4. Основні викладацькі посади у вузі не включають таку посаду як:

1. Асистент

2. Академік

3. Старший викладач

4. Професор

5. У чому полягають нові форми поточного навчального контролю у вузі:

1. Поточний контроль знань відсутня

2. Поточний контроль знань застосовується час від часу

3. Поточний контроль знань проводять самі студенти

4. Поточний контроль знань відбувається постійно

6. До особливостей навчальної діяльності студентів у вузі відносяться:

1. Велика ступінь самостійності в навчальній роботі

2. Можливість вибору форм контролю за засвоєнням знань

3. Нові, у порівнянні зі школою, види навчальних занять

4. Нові форми контролю за засвоєнням знань

7. Ким здійснюється керівництво факультетами вузу:

1. Деканами факультетів

2. деканату факультетів

3. Вченою радою факультетів

4. Професорсько-викладацьким складом факультетів

8. До особливостей навчальної діяльності студентів у вузі відноситься:

1. інтеграція життєвих і наукових психологічних знань

2. можливість вибору форм контролю навчальної діяльності

3. сумніви в правильності вибору професії

4. формування світогляду студентів9. До особливостей навчальної діяльності студентів у вузі відноситься:

1. формування світогляду студентів

2. можливість самостійного вибору форм контролю за засвоєнням знань

3. нові, в порівнянні зі школою, види навчальних занять

4. сумніви в правильності вибору професії

10. До особливостей навчальної діяльності студентів у вузі відноситься:

1. формування світогляду студентів

2. нові форми контролю за засвоєнням знань

3. сумніви в правильності вибору професії

4. формування кругозору студентів

11. Професійне навчання педагогів-психологів у вузі

11. Який компонент циклу навчальних дисциплін повністю визначається Государ
 тиментом освітнім стандартом:

1. Дисципліни за вибором студентів

2. Загальнокультурний компонент

3. Регіональний компонент

4. Федеральний компонент

12. Який компонент циклу навчальних дисциплін повністю визначається Феде
 ральних державним освітнім стандартом:

1. Врятовано частина

2. Базова частина

3. Дисципліни за вибором студентів

4. Факультативи

13. Який з перерахованих навчальних предметів не входить в базову частину про
 професійного циклу навчального плану підготовки педагогів-психологів:

1. Теорії навчання і виховання

2. Сучасні інформаційні технології

3. Загальна та експериментальна психологія

4. Професійна етика в психолого-педагогічної діяльності

14. Підсумкова державна атестація педагогів-психологів не включає в себе

1. Державний іспит за вибором студентів

2. Захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

3. Комплексний державний іспит

4. Всі відповіді вірні

15. Перші вітчизняні факультети психології були відкриті:

1. в Ленінградському державному університеті

2. в Московському державному університеті

3. в Ростовському державному університеті

4. в Ярославському державному університеті

16. Перші вітчизняні факультети психології були відкриті:

1. В кінці шістдесятих років XX століття

2. В кінці сімдесятих років XX століття

3. В кінці вісімдесятих років XX століття

4. В кінці дев'яностих років XX століття


17. Форми професійної підготовки педагогів-психологів включають:

1. Вища психолого-педагогічну освіту

2. Програми професійної перепідготовки в системі додаткової освіти

3. Психолого-педагогічна освіта як другу вищу

4. Середня спеціальна психолого-педагогічну освіту

18. Який іспит для отримання ліцензії на право самостійної діяльності
 повинні здавати психологи США:

1. іспит психологічного факультету

2. іспит на володіння навичками практичної роботи

3. іспит з психологічної спеціалізації

4. іспит психологічного товариства або асоціації

19. Скільки спеціальностей в області психології є в США?

1. Близько ста

2. Більше трьох тисяч

3. двадцять

4. Понад п'ятдесят

20. Основні труднощі засвоєння психологічних знань включають:

1. відсутність початкової психологічної підготовки

2. нові форми контролю за засвоєнням знань

3. сумніви в правильності вибору професії

4. велика ступінь самостійності в навчальній роботі

III. Основні сфери діяльності професійного психолога

21. Академічна, або теоретична, психологія займається такими проблемами
 як:

1. Апробація нових методів роботи з людьми

2. Відкриття нових робочих місць для психологів

3. Отримання новьгх знань про закони і закономірності розвитку психіки

4. Застосування знань про закони розвитку психіки в роботі з людьми

22. Практична психологія займається такими проблемами як:

1. Випуск періодичних видань для психологів

2. Отримання новьгх знань про закони і закономірності розвитку психіки

3. Застосування знань про закони розвитку психіки на практиці

4. Експериментальне вивчення психологічних проблем

23. Основні дослідницькі методи психологічної науки включають в себе:

1. Консультування

2. Спостереження

3. Опитувальні методи

4. Експеримент

24. Основні напрямки роботи практичного психолога включають:

1. Психологічну спеціалізацію

2. Психологічне консультування

3. Психологічну діагностику

4. Психологічну корекцію


4. Психологам-методистам25. Академічна і практична психологія знаходяться в наступних отношени
 ях:

1. Академічна і практична психологія існують незалежно один від одного

2. Академічна і практична психологія тісно пов'язані між собою

3. Академічна психологія є частиною практичної психології

4. Практична психологія є частиною академічної

26. Практичний психолог використовує в своїй роботі такі методики:

1. Діагностичні методики, взяті зі збірок тестів

2. Діагностичні методики, створені для психологічної служби школи

3. Класичні психологічні методики

4. Психологічні методики, рекомендовані адміністрацією

27. За якими критеріями класифікуються види діяльності психолога:

1. За кількістю опублікованих наукових праць

2. По галузях сучасної психології

3. По застосуванню нових інформаційних технологій

4. За рівнем кваліфікації практичного психолога

28. За яким критерієм не класифікуються види діяльності в психологічний
 ської професії:

1. Стосовно теоретичної і практичної психології

2. По галузях сучасної психології

3. За рівнем кваліфікації практичного психолога

4. За формою власності робочих місць

29. Професійна спеціалізація може бути отримана психологом:

1. У системі додаткової післявузівської освіти

2. У середніх професійних навчальних закладах

3. У сфері практичної психології

4. Під час навчання у ВНЗ

30. Психологічна освіта в роботі педагога-психолога:

1. необхідно для організації роботи з клієнтами

2. проводиться за допомогою засобів масової інформації

3. проводиться тільки в освітніх установах

4. служить поширенню наукових психологічних знань серед населенняРозділ III. Професійна компетентність психолога і етика психологічної професії | IV. Психологічна служба в різних сферах суспільної практики

Вища освіта, його цілі і функції | НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ | НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ | Професійна спеціалізація в психологічній професії | Основні професійні обов'язки педагога-психолога | Нормативи професійної навантаження шкільного психолога і форми документації в його роботі | Науково-дослідні лабораторії, відділи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати