Головна

Ступінь розробленості проблеми соціологічного дослідження

  1. II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.
  2. II. Технологія формування розуміння предмета дослідження (проблеми)
  3. V. Основні проблеми діючої системи обов'язкового соціального страхування.
  4. V. Ступінь унікальності управлінських рішень дозволяє говорити про рутинні (нетворчих) і унікальних (творчих) рішеннях.
  5. V2: Макроекономічні проблеми перехідної економіки
  6. Акселерація та децелерація і їх гігієнічні проблеми.
  7. Активізація історіософського творчості зазвичай знаменує незадоволеність існуючої парадигмою методології історичного дослідження і передує її зміні

У науковій літературі недостатньо розроблені питання, що мають безпосереднє відношення до критеріїв вибору супутника життя. У психології, а також в рамках інших наук (сімейне право, соціологія і демографія), що проводяться дослідження в основному стосувалися інститутів сім'ї та шлюбу як наступних етапів після безпосереднього вибору майбутнього супутника [3].

Дослідниками було приділено значну увагу внутріродинним відносин в сім'ї (З. І. Файнбург), їх вплив на стабілізацію внутрішньосімейних стосунків, умови стійкості сім'ї (Ю. Г. Юркевич), причини напруженості в стосунках між членами сім'ї (В. І Селіванов, К. Н, Волков, В. Б. Голофаст, А. І. Ушатіков і ін.), соціально-психологічний аспект спілкування в сім'ї і його роль в процесі формування особистості (Б. П. Паригін, А. Г. Харчев, А. Р. Лурія, І. Сікорова, В. М. Родіонов, І. В. Колмановский).

Особливий сплеск активності у вивченні сім'ї та шлюбу доводиться на період до середини 90-х років XX століття. Характерний інтерес до проблеми схожості - відмінності подружжя в плані особистісних характеристик, а також рольових і ціннісних орієнтацій (А. Н. Волкова, А. К. Дмитренко, Т. В. Галкіна, Д. В. Ольшанський, А. П. Ощепкова, Б. М. Пєтухов, К. Вітек, Д. Майерс та ін.), Т. Е вивчалися чинники соціальних переваг при виборі супутника життя. На необхідність врахування в дослідженнях змін, що відбуваються в сім'ї на різних стадіях її життя, вказують Ю. Є. Альошина[4], А. Н. Волкова[5], Т. М. Титаренко В. Я.[6] та ін.

Лише деякі автори досліджували і систематизували критерії вибору супутника життя. При цьому важливо відзначити, що поняття «супутник життя» не вживається в досліджуваних джерелах, найбільш поширеним є поняття «шлюбний партнер». Серед них можна відзначити професора психологічних наук Обозова Н. Н., який в книзі «Міжособистісні відносини» [7] виділив загальні критерії шлюбного вибору, що класифікуються на:

Соціально-економічні критерії: вік, освіту, соціальний стан (професія, посада), громадянський стан, наявність дітей, національність, ставлення до релігії, матеріальне становище (квартира, майно).

Фізичні критерії: особливості зовнішності, стан здоров'я. Особлива увага звертається на зріст, вага, статура, колір волосся і очей, ставлення до куріння і алкоголю.

Психологічні критерії: особливості темпераменту, характеру, інтересів, способів проведення дозвілля.

Сімейні критерії: уявлення про спосіб життя сім'ї, розподіл ролей між подружжям, ставлення до сімейного життя.

Вивчаються також окремі критерії вибору супутника життя. Наприклад, критерій сумісності майбутнього подружжя. А. Н. Волкова визначає сумісність як поняття для позначення об'єктивного відповідності властивостей взаємодіючих суб'єктів по відношенню до об'єднує їх діяльності. Серед індивідуально-психологічних характеристик сумісності виділяються такі рівні:

1. Соціологічне (соціально-економічний статус, професія, освіта).

2. Соціально-психологічний (ціннісні орієнтації, спільність цілей і позицій, міжособистісний статус і т. Д.).

3. Психологічний (характер і інші властивості особистості, інтелект і ін.).

4. Психофізіологічний (темперамент емоційність, реактивність організму) [8].

З аналізу наукової літератури випливає висновок, що ступінь розробленості проблеми досить низький (Див. Додаток 1).

У зв'язку з цим проблемою соціологічного дослідження є відсутність достатньої інформації про критерії вибору супутника життя.

1.3 Методологія соціологічного дослідження(Див. Додаток 1)

1.3.1 Мета соціологічного дослідження

Метою нашого соціологічного дослідження є вивчення критеріїв вибору супутника життя жителів міста Саратова різних вікових груп.

1.3.2 Завдання соціологічного дослідження

Для реалізації зазначеної мети потрібно рішення наступних взаємозалежних завдань:

1. Виявити переваги вибору супутника життя різних вікових груп;

2. Порівняти критерії відбору супутника життя різних вікових груп;

3. Проаналізувати практику вибору супутника життя різних вікових груп

1.3.3 Об'єкт соціологічного дослідження

До об'єкту мого соціологічного дослідження ставляться жителі міста Саратова в віці до 30 років і після 31 року.

1.3.4 Предмет соціологічного дослідження

В якості предмета соціологічного дослідження я виділяю: критерії вибору супутника життя жителів міста Саратова в віці до 30 років і після 31 року.

1.3.5 Гіпотеза соціологічного дослідженняАктуальність проблеми соціологічного дослідження | Аналіз даних соціологічного дослідження
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати