Головна

II. Самостійна робота студента.

  1. A) Робота сил поля при переміщенні заряду по замкнутому контуру дорівнює нулю.
  2. II. Самостійна робота
  3. II. Самостійна робота
  4. II. Самостійна робота
  5. II. Самостійна робота
  6. II. Самостійна робота
  7. II. Самостійна робота

Самостійна робота є обов'язковою формою роботи студента по курсу вітчизняної історії. В ході її виконання студент виробляє необхідні навички роботи з книгою, написання конспекту, систематизації фактичного історичного матеріалу.

Форми самостійної роботи студента:

· Складання таблиць (порівняльних, тематичних)

· Конспект першоджерела

· Робота з термінами

· Підготовка есе з проблеми

1. Складання таблиць і конспект першоджерела в Робочому зошиті є обов'язковими формами робіт і виконуються до відповідного семінарського заняття по кожному модулю.

2. Робота з термінами призначена для підготовки до підсумкового тестування по модулю.

3. Творча робота у формі есе виконується за бажанням студента і призначена для більш поглибленого вивчення актуальних проблем історії Вітчизни.

Виконання самостійної роботи студентами враховується при підведенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни.

Як скласти конспект першоджерела

Обов'язковою видом самостійної роботи студента з кожного модуля є робота з першоджерелом. Вона вимагає особливої ??ретельності і певних навичок. У цій роботі можна виділити два етапи.

I етап - Знайомство з книгою

Попередньо необхідно скласти уявлення про книгу і її автора. Зазвичай ці відомості розташовані на титульному аркуші книги. Зрозуміти зміст книги і задум автора дозволяють вступна стаття, передмова, післямова, примітки та коментарі, бібліографічні списки.

II етап - Вивчення тексту і складання конспекту

Необхідно уважно прочитати текст книги або статті. Конспект виконується в Робочому зошиті відповідно до поставлених проблемними питаннями. Основу конспекту становлять тези, доповнені міркуваннями і доказами автора книги.

Як підготувати таблицю

Самостійна робота по вивченню гуманітарних дисциплін все більш набуває характеру дослідницької діяльності. Робота зі складання таблиць успішно розвиває аналітичне мислення і допомагає студентам ефективно засвоїти відповідний матеріал по темі семінарського заняття.

Виконання таблиці вимагає від студента вміння працювати з інформацією, знайденої в навчальній і науковій літературі. Отриману інформацію студент самостійно обробляє і систематизує у вигляді тематичних або порівняльних таблиць.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА РОБОТИ СТУДЕНТА |

Ключові терміни і поняття | Семінар - інтелектуальна гра | Семінар-практикум | Семінар проблемний по малих групах | II. Самостійна робота | Модуль V. Радянська держава в XX столітті. | теоретичний семінар | Тема 5.2. Перебудова і розпад радянської держави | II. Самостійна робота | Ключові терміни і поняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати