На головну

Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?

  1. Види норм і завдання нормування управлінської праці
  2. Державний ветеринарно-санітарний контроль здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини.
  3. Дія лікарських препаратів здійснюється різними механізмами
  4. За дебетомрахунка здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу. Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції
  5. Методи нормування праці
  6. Мікроклімат робочої зони: поняття, оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови. Нормування параметрів мікроклімату.
  7. Підприємство, як вид господарської діяльності, що здійснюється з метою одержання прибутку.

Нормування шуму для робочих місць регламентується санітарними нормами та державним стандартом. Для постійних шумів нормування ведеться по граничному спектру шуму. Граничним спектром зветься сукупність нормативних рівнів звукового тиску в дев'яти стандартизованих октавних смугах частот із середньогеометричними частотами 31,5,63,125,500,1000,2000,4000,8000 Гц. Кожен граничний спектр позначається цифрою, яка відповідає допустимому рівню звукового тиску (дБ) в октавній полосі із середньогеометричною частотою 1000 Гц. Наприклад, граничний спектр ГС-75 означає, що в цьому граничному спектрі допустимий рівень звукового тиску в октавній смузі з середньогеометричною частотою 1000 Гц дорівнює 75 дБ.

Для орієнтовної оцінки приймається за характеристику постійного шуму на робочому місці рівень звуку в дБА, що вимірюється по шкалі "А" шумоміра і визначається за формулою:

де ИА - середньоквадратичний звуковий тиск з урахуванням корекції шумоміра за шкалою, Па;

Р0 = 2 o 10"5 - пороговий середньоквадратичний звуковий тиск, Па. У виробничих умовах часто шум має непостійний характер. Для цих умов найбільш зручно застосовувати середні величини, які звуться еквівалентним (по енергії) рівнем звуку Ьт що характеризує середнє значення енергії звуку в д Б А. Цей рівень вимірюється спеціальним інтегруючим шумоміром або розраховується.

Як рахується сумарний рівень звукового тиску при кількох джерелах шуму?

Сумарний повень звука от 2 источников определяется по алгоритму:

1) Выберется два мах источника шума

2) Заменяются одним еквивалентнымВ чому полягають статистичний метод аналізу травматизму? Як визначаються показники частоти та тяжкості травматизму. | Види іонізуючих випромінювань. Характеристику їх впливу на організм людини.

Які права на охорону праці мають громадяни при укладанні трудового договору та під час роботи? | Назвіть відомі вам види інструктажів з охорони праці, порядок їхнього проведення та реєстрації. | Які оформляються результати розслідування нещасного випадку на виробництві?. | Охарактеризуйте дію електричного струму на людину. | Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожеж. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати