На головну

В чому полягають статистичний метод АНАЛІЗУ травматизму? Як визначаються показатели частоти та тяжкості травматизму.

  1. C. Індикаторний метод
  2. D. ... графічне від-ня залежності порогу чутності від частоти звуку.
  3. I. Методи вивчення кількісного та якісного складу мікрофлори шкіри рук
  4. I. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ. Антропоцентризм ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  5. II. БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД
  6. II. Декарт Рене (1596-1650, французький філософ, математик). Рекомендував в логіці використовувати математичні методи.
  7. II. Метод попереджувального вписування

Статестическая метод знову на вивченні причин травматизму за документами реєструючим нещасні випадки за певний період часу. Цей метод дозволяє визначити порівняльну динаміку травматизму по окремих галузях підприємствам, цехам і ділянкам одного підприємства і виявити закономірності зростання або зниження травматизму.

= ; =  * 100 N - сумарна кількість н / c D -у. днів непрацездатності N -потерпевшіе С - середньосписковий склад

Наведіть класи небезпечності Речовини залежних від гранично допустимих концентрацій.

Всі шкідливі речовини діляться на 4 класи небезпеки:

1) чрезвічайно небезпечні ГДК (мг / л) <0.1; З мг / л <500

2) високонебезпечні ГДК (мг / л) = 0,1-1; З мг / л = 500-5000

3) помірнонебезпечні ГДК (мг / л) = 1-10; З мг / л = 5000-50000

4) малонебезпечні ГДК (мг / л)> 10; З мг / л> 50000

Концентрація шкідливих речовин на підприємстві повинна бути <ГДК.

С- смертельна концентрація.Які оформляються результати Розслідування нещасного випадка на виробництві ?. | Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?

Які права на охорону праці ма ють громадяни при укладанні трудового договору та під час роботи? | Назвіть відомі вам види інструктажів з охорони праці, порядок їхнього проведення та реєстрації. | Види іонізуючих віпромінювань. Характеристику їх впліву на організм людини. | Охарактеризуйте дію електричного Струму на людину. | Вогнегасні Речовини. Первинні засоби Гасіння пожеж. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати