Головна

III. Умови та порядок проведення конференції

  1. I. Обгрунтування необхідності проведення масові обстежень пасажиропотоків і їх організаційне забезпечення.
  2. I. Умови конкурсу
  3. II. Строки і місце проведення фестивалю
  4. II. Перелік питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва приватного пілота з внесенням кваліфікаційної відмітки про вид повітряного судна - вертоліт
  5. II. Порядок проведення атестації
  6. II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.
  7. II. Умови видачі табельної бойової ручної стрілецької зброї, боєприпасів і спеціальних засобів на постійне зберігання і носіння

положення

Про проведення міської конференції

"Ломоносовський читання англійською мовою"

I. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає цілі, завдання, порядок організації, проведення, умови участі та підведення підсумків міської конференції "Ломоносовський читання англійською мовою" (далі - конференція).

1.2. Мета проведення конференції - виявлення, розвиток і підтримка талановитих учнів в області іншомовної освіти.

1.3. Завдання конференції:

- Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції учнів на основі регіонального компонента;

- Активізація творчо-пошукової, пізнавальної та інтелектуальної діяльності учнів;

- Виховання почуття патріотизму до малої батьківщини, Російському Півночі;

- Стимулювання спільної творчої діяльності педагогів і учнів в реалізації регіонального компонента навчального предмета "Англійська мова".

II Учасники конференції

Учасниками конференції є учні 9-11 класів муніципальних освітніх організацій муніципального освіти "Місто Архангельськ".

III. Умови та порядок проведення конференції

3.1. Конференція проводиться в два етапи:

- I етап (заочний). Учасники конференції направляютзаявку (Додаток № 1) та матеріали в друкованому та електронному вигляді організатору конференції (163002, м Архангельськ, адреса: вулиця Урицького, 9, каб. 22. Контактна особа - Правилова Ольга Анатоліївна, телефон 64-39-54, адреса електронної пошти: office2108@mail.ru) в термін до 28 листопада 2015 року.

Експертна оцінка робіт відбудеться з 01 по 05 грудень 2015 року;

- II етап (очний) - публічний захист робіт - 10 грудня 2015 року.

3.2. Організатором конференції є муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад муніципального освіти "Місто Архангельськ" "Гімназія № 21" (далі "МБОУ Гімназія № 21" - опорна установа системи освіти міста Архангельська по реалізації напряму "Методичний супровід педагогів освітніх установ міста Архангельська по створенню мотивуючої освітнього середовища для успішного вивчення іноземних мов "(далі - організатор).

3.3. Організатор:

здійснює підготовку та проведення конференції;

забезпечує інформаційно-методичне керівництво;

здійснює прийом матеріалів конференції;

формує склад журі конференції (далі - журі);

підводить підсумки конференції, розміщує їх на офіційному сайті МБОУ Гімназія № 21.

3.4. Журі конференції:

оцінює роботи і виступи учасників відповідно до критеріїв оцінювання;

бере участь в засіданні секції, дискусії з учасниками;

визначає лауреатів, переможців і призерів конференції.

3.5. Журі проводить експертну оцінку робіт на I етапі конференції відповідно до наступних критеріїв:

актуальність теми (від 0 до 5 балів);

постановка мети і задач роботи (від 0 до 3 балів);

структура роботи, правильність оформлення роботи (від 0 до 7 балів);

відповідність змісту заявленої теми (від 0 до 5 балів);

логіка і грамотність викладу (від 0 до 5 балів);

використання джерел і знайомство з сучасним станом проблеми (від 0 до 5 балів);

наявність власних поглядів і висновків з проблеми (від 0 до 5 балів).

Максимальна кількість балів на I етапі конференції - 35 балів. Учасниками II (очного) етапу стають конкурсанти, які набрали більше половини максимальної кількості балів.

3.6. Оцінка робіт на II етапі здійснюється за наступними критеріями:

вільне володіння матеріалом (від 0 до 5 балів);

грамотна усна мова і логіка викладу (від 0 до 5 балів);

ерудиція автора, вміння аргументувати власну точку зору під час відповідей на питання (від 0 до 7 балів);

використання наочності (0-3 бали).

Максимальна кількість балів на II етапі конференціі- 20 балів. Сумарне максимально можливу кількість балів за 2 етапи - 55 балів.

 Джорджо Де Кіріко; Карло Кара; Джорджо Моранді. | IV. Вимоги до оформлення та подання роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати