Головна

III. Порядок виконання роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  3. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них відовременние форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову (див. Зразок виконання 1).
  4. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  5. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  6. II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи
  7. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення

Завдання 1. Знайти рішення рівняння х3 - Зх2 + х = -1.

1. Запустіть програму Excel (Пуск > Програми > Microsoft Excel).

2. Створіть нову робочу книгу (кнопка Створити на стандартної панелі інструментів).

3. Створіть новий робочий лист (Вставка > Лист), двічі клацніть на його ярличку і надайте йому ім'я Рівняння.

4. Внесіть в осередок А1 значення 0.

5. Занесіть в осередок В1 ліву частину рівняння, використовуючи в якості незалежної змінної посилання на осередок А1. Відповідна формула може, наприклад, мати вигляд = А1 ^ 3-3 * А1 ^ 2 + А1.

6. Дайте команду Сервіс > Підбір параметра.

7. У поле Встановити в осередку вкажіть В 1, в полі значення задайте -1, в полі Змінюючи значення осередки вкажіть А1.

8. Клацніть на кнопці ОК і подивіться на результат підбору, що відображається в діалоговому вікні Результат підбору параметра. Клацніть на кнопці ОК, щоб зберегти отримані значення осередків, які брали участь в операції.

9. Повторіть розрахунок, задаючи в осередку А1 інші початкові значення, наприклад 0,5 або 2. Збіглися результати обчислень? Чим можна пояснити відмінності?

10. Збережіть робочу книгу.

Завдання 2. Створіть таблицю, представлену на малюнку, і побудуйте діаграму зміни даних.

 ПІБ  фізика  Іноземна мова  Математика  сумарний бал
 Іванов  
 Петров  
 Сидоров  
 Середній бал        

1. Для створення таблиці в осередках робочого аркуша вводимо інформацію, представлену на малюнку.

2. Для заповнення стовпчика сумарний бал потрібно виконати наступні дії:

· Осередок Е2 зробити поточної;

· запустити Майстер функцій;

· Вибрати математичну функцію Сума, А в якості її аргументу - вказати діапазон комірок В2: D2;

· Скопіювати формулу в комірки Е3, Е4.

3. Для заповнення рядка Середній бал потрібно виконати наступні дії:

· Зробити поточної клітинку В5;

· запустити Майстер функцій;

· Вибрати статистичну функцію Cрзнач, А в якості її аргументу вказати діапазон комірок В2: В4;

· Скопіювати формулу в комірки С5, D5, Е5.

4. Для побудови діаграми зміни даних необхідно виділити область даних і запустити Майстер діаграм і виконати передбачені ним покрокові дії. В результаті отримана діаграма такого вигляду:Середньорічна оплата електроенергії | Створення Windows додатків. Приклад створення екранної форми.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати